Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПУЛСАР® ПЛЮС

Хербициди

Вече регистриран за Clearfield® и Clearfield® Plus слънчоглед

Clearfield® Plus е технология за производство на слънчоглед от следващо поколение, която управлява риска и максимизира добивите. Технологията включва най-съвременна генетика хибриди, подобрена хербицидна толерантност и още по-добър контрол на плевелите и синята китка с Пулсар Плюс.

Ползи

  • По-висока степен на ефикасност и разграждане на восъчно-власинков налеп по повърхността на плевелите
  • Понижава PH-то и повърхностното напрежение на работния разтвор
  • Осигурява по-доброто прилепване и проникване на активните вещества, както и по-добър контрол на житни, широколистни и коренищните плевели

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Слънчоглед хибриди толерантни на имидазолинони/имазамокс, вкл. Клиърфийлд* и Клиърфийлд* Плюс хибридиЕдногодишни житни и широколистни плевели, включително синя китка.120-200 мл/дка
дозата на приложение на Пулсар Плюс е 120-200 мл/дка в зависимост от заплевеността и нападението от синя китка
2-8 лист на културата. Житните плевели са най-чувствителни: от поникване до братене.
Широколистните плевели са най-чувствителни: от 2-6 лист.
Коренищните плевели са най-чувствителни: до 10-15 см височина
*Препоръчителна доза при Клиърфийлд* хибриди слънчоглед: 120-160 мл/дка   

Обща информация

Име ПУЛСАР® ПЛЮС
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Съдържание 25 г/л Имазамокс с комплекс от аджуванти
Информационен лист за безопасност ПУЛСАР ПЛЮС
Продуктов лист Етикет Пулсар Плюс

Пулсар Плюс е иновативен широкоспектърен вегетационен системен хербицид от групата на имидазолиноните, с комплекс от последно поколение аджуванти.

Благодарение на системата от аджуванти Пулсар Плюс по-бързо се поема предимно от надземните и по-слабо от подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки. В резултат се блокира синтеза на ензима ALS, отговорен за изграждането на аминокиселините валин, левцин и изолевцин– основни градивни елементи в растителните клетки.

2. Работен разтвор

a. 15-20 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8°C и под 25°C

4. Усвояване от плевелите

a. До час след третиране

5. Влияние на продукта в сеитбооборота:

a. Да не се прилага на посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)

ii. Наводнени посеви

iii. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване

iv. Да не се прилага в резервоарна смес с листни торове

Нагоре