Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПУЛСАР®

Хербициди

Хербицидът за Clearfield слънчоглед

Широкоспектърен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита синя китка при Clearfield® хибриди слънчоглед

Ползи

  • Най-широкоспектърният вегетационен хербицид
  • Чиста среда за развитие на културата, с едно третиране
  • Контрол на всички икономически важни плевели, включително паламида, бутрак и балур от коренища
  • Контрол на всички раси на паразита синя китка

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Слънчоглед Clearfield хибридиедногодишни и моногодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита синя китка при Clearfield хибриди слънчоглед120 мл/дкавъв фаза 4-6 лист на културата, след 2-ри лист на едногодишните плевели и 10-15 см височина на балур от коренища и паламида
Слънчоглед Clearfield хибридиедногодишни и моногодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита синя китка при Clearfield хибриди слънчоглед120 мл/дка + Стомп 230 мл/дкавъв фаза 4-6 лист на културата, след 2-ри лист на едногодишните плевели и 10-15 см височина на балур от коренища и паламида
Люцернаедногодишни и моногодишни житни и широколистни плевели, включително и срещу паразита синя китка при Clearfield хибриди слънчоглед
120 мл/дкафаза 2-3 трилистник на културата и ранни фази на плевелите (до 4-5 лист)

Обща информация

Име ПУЛСАР®
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Съдържание 40 г/л Имазамокс
Информационен лист за безопасност ПУЛСАР
Продуктов лист Етикет Пулсар

Пулсар е вегетационен системен хербицид от групата на имидазолиноните. Поема се от надземните и подземните части на плевелите. Пренася се по флоема и ксилема до всички растежни точки и предизвиква инхибиране на някои мастни киселини в клетките на плевелните растения. В следствие на това плевелите спират своя растеж, некротират и загиват.

2. Работен разтвор: 15-20 л/дка.

3. Температурен диапазон на приложение

Най добро усвояване се получава при температури над 10 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от плевелите - Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Пулсар може да се смесва с фунгициди и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

b. С цел избягване риска от резистентност на плевелите в люцернови полета, на които са използвани ежегодно продукти на база имазамокс и имазетапир, е препоръчително изпозването или смесването с продукти с различни активни вещества (бентазон).

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

b. Ако третираното поле пропадне, на същия блок може да се засеят култури съобразно следния период от време: след обработка на почвата на дълбочина 15 сm:

i. Clearfield® слънчоглед

ii. след 4 месеца – пшеница, ръж, люцерна

iii. след 9 месеца – царевица, овес, ориз, тютюн и конвенциноален слънчоглед

iv. след 18 месеца – зеле, картофи, маслодайна рапица, домати, краставици

7. Поради повишаване риска от фитотоксичност на Clearfield хибридите не се препоръчва:

a. Приложение и добавяне на балурициди в резервоарна смес с листни торове. Да се спазва поне едноседмичен период между третирания с Пулсар и листен тор.

b. Приложение на посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температура)

ii. Наводнени посеви

iii. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване

Нагоре