Решения в земеделието България

Решения в земеделието

Контакти

РЕКОРД® НОВ

Хербициди

Нов пакет за нови рекорди!

Новият Калам с двойно системно действие отличен контрол на всички широколистни плевели, в т.ч паламида и лобода и новият Келвин Ултра-безотказния балурицид с нова формулация!

Ползи

 • Едно третиране – контрол на житни и широколистни плевели, включително балур от коренища и паламида.
 • Три актвни вещества – три различни механизма на действие осигуряващи пълна ефикасност с/у плвелите, без риск от резистентност.
 • Гъвкаво приложение – възможност за едновременно и разделно третиране на продуктите.
 • Отлична прилепимост, проникване и разрушаване власнковият и восъчен слой на плевелите.
 • Пълна селективност за културата, което позволява тя да прояви пълният си добивен потенциал.

Контрола

Рекорд® Нов

Обща информация

Име РЕКОРД® НОВ
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ, ДФ); Келвин Ултра - Маслена дисперсия (ОД)
Съдържание 125 г/кг Тритосулфурон, 600 г/кг Дикамба, 40 г/л Никосулфурон

Калам е вегетационен, двойно системен, селективен хербицид. Активните вещества (тритосулфурон и дикамба) блокират синтеза на белтъчини и въглехидрати и нарушават нормалното нарастване на клетките, в следствие на което плевелите загиват. Различният механизъм на действие на двете активни субстанции обуславя широкият спектър и отличното хербицидното действие.

Келвин ултра е селективен, вегетационен системен хербицид, който блокира систеза на аминокиселини в клетките на плевелите. При житните плевели ефекта се наблюдава след около 10-12 дни-плевелите придобиват жълто-червено оцветяване. Пълното им загиване е от 2 до 3 седмици след третирането.Деш преодолява по-лесно естествените защитни бариери на плевелите и спомага за по-бързото прилепване и проникване на активните съставки.

Работен разтвор: 15-20 л/дка

Температурен диапазон на приложение

 • Най-добро усвояване се получава при температури над 12 под 25Сº.
 • Ако температурата през нощта преди планираното третиране падне под 4Сº или се очаква температурата да е по висока от 25Сºв деня на пръскането то третирането трябва да се отложи.

Усвояване от плевелите

 • До час след третиране.

Добавянето на аджуванта ДЕШ увеличава ефективността на третирането, като:

 • Разгражда восъчният налеп по повърхността на плевелите.
 • Понижава Ph-то и повърхностното напрежение на работният разтвор.
 • Осигурява по-доброто прилепване и проникване на активните вещества в плевелите
 • Прави третирането по-малко зависимо от атмосферните условия (температура, влажност)
 • Предотвратява възможността от понижаване на хербицид ефективност, особено при ниска влажност, високи температури, дебел восъчен слой по плевелите (лобода).

Смесимост с други ПРЗ

 • Не е препоръчително смесването на „Рекорд нов“ с листни торове и органофосфорни инсектициди.
 • Да се прилага само при царевица за зърно и за силаж.

Да не се прилага при посеви подложени на:

 • Резки температурни амплитуди(голяма разлика между дневната и нощна температури)
 • Наводнени посеви.
 • Силно депресирани в резултат на засушаване.

Нагоре