Решения в земеделието България
Решения в земеделието

РЕТЕНГО® - Препоръчителна цена от 2.65 лв/дка(при доза 50 мл/дка)

Фунгициди

За моя личен успех в слънчоглед, царевица и бобови

Фунгицид от концепцията AgCelence, който защитава растенията от болести и същевременно подoбрява физиологичното им състояние и устойчивостта на стрес

Ползи

  • По-лесно преодоляване на стресовите фактори
  • По-ефективно използване на хранителните вещества
  • Положителен ефект върху добива независимо от наличието на болести
  • Бързо възстановяване след механични повреди

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаКарантинен срок
ЦаревицаЛистен пригор (Helminthosporium turcicum)70-100 мл/дканяма
 Листна ръжда (Puccinia sorghi)70-100 мл/дка
няма
СлънчогледФома (Phoma macdonaldii)50-100 мл/дка21 дни
 Фомопсис (Phomopsis helianthi)50-100 мл/дка
21 дни
 Алтернария (Alternaria helianthi)50-100 мл/дка
21 дни
 Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum)50-100 мл/дка
21 дни
 Брашнеста мана (страничен ефект) (Erysiphe cichoracearum)50-100 мл/дка
21 дни
Слънчоглед* и ЦаревицаДопълнителни физиологични ефекти за преодоляване на стреса и повишаване на добива  
СояСклеротиния (Sclerotium bataticola)50-100 мл/дка
21 дни
 Пригор по стъблата на бобовите (Diaporthe phaseolorum)50-100 мл/дка
21 дни
 Аскохитоза (Ascochyta sojaecola)50-100 мл/дка
21 дни
ФасулСиво гниене (Botrytis cinerea)50 мл/дка28 дни
 Склеротиния (Sclerotinia spp.)50 мл/дка
28 дни
 Ръжда (Uromyces spp.)50 мл/дка
28 дни
ГрахЛистни петна (Ascochyta pisi)50 мл/дка
28 дни
 Ръжда (Uromyces pisi)50 мл/дка
28 дни
НахутЧернилка (Mycosphaerella rabiei)50 мл/дка
28 дни
 Аскохитоза (Ascochyta sojaecola)50 мл/дка
28 дни

Обща информация

Име РЕТЕНГО®
Формулация Емулсионен концентрат
Съдържание
Информационен лист за безопасност РЕТЕНГО
Продуктов лист Етикет Ретенго

Физиологичното действие на Ретенго® се изразява в подобряване на фотосинтезата за сметка на дишането. Така балансът между погълната и отделена енергия е в полза на приетата. От друга страна се активира ензимът нитратредуктаза, което води до по-добро усвояване на азота за растеж на растенията и повишава съдържанието на протеини.

Успоредно с това Ретенго® потиска образуването на етилен. Това е хормонът, който при стрес се синтезира в по-високи количества и води до преждевременно узряване.

С потискането му растенията не узряват преждевременно и успяват да достигнат пълния си добивен потенциал. Не на последно място е и ролята на фунгицид, при контрола на болестите, както Листен пригор (Helminthosporium sp.) и Ръжда (Puccinia sorghi). Ретенго® спира преноса на електрони в митохондриите на патогените, в резултат на което се прекъсва електронно- транспортната верига и се предотвратява окислителното фосфорилиране. Това води до силно намаляване на наличието на ATФ, основният източник на енергия за клетката. Недостигът на енергия води до нарушаването на редица бихомични процеси, а от там до невъзможност за покълването на спорите, растежа на мицела и по-нататъшно разпространение на заразата.

2. Работен разтвор: 15-30 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди,растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

Приложение:

За царевица: Прилага се по-рано при първи симптоми на болестите или по-късно при късна зараза или стресови за културата фактори във фаза по ВВСН 30-65 (от начало на удължаване на стъблото до масов цъфтеж). При прилагане в доза 70-100 мл/дка се получават допълнителни физиологични ефекти за преодоляване на стреса и повишаване на добива при царевица.

За слънчоглед: Прилага се във фаза по ВВСН 16-75 (от 6-ти лист на слънчогледа до семената от средната третина на питата са достиганали крайния си размер). Ретенго 20 ЕК проявява допълнителни физиологични ефекти за преодоляване на стреса и повишаване на добива при слътнчогледа.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Листни петна 50 мл/дка От начало на цъфтеж до пълно оформяне на шушулките BBCH 59-79
Ръжда 50 мл/дка От начало на цъфтеж до пълно оформяне на шушулките BBCH 59-79
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Алтернария по слънчоглед 50-100 мл/дка От 6-ти лист до края на цъфтеж BBCH 16-75
Склеротиня 50-100 мл/дка От 6-ти лист до края на цъфтеж BBCH 16-75
Фома 50-100 мл/дка От 6-ти лист до края на цъфтеж BBCH 16-75
Фомопсис 50-100 мл/дка От 6-ти лист до края на цъфтеж BBCH 16-75
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Аскохитоза 50-100 мл/дка От начало на цъфтеж до пълно оформяне на шушулките BBCH 59-79
Склеротиня 50-100 мл/дка От начало на цъфтеж до пълно оформяне на шушулките BBCH 59-79
Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Листен пригор 70-100 мл/дка
Листна ръжда 70-100 мл/дка
Нагоре