Решения в земеделието България
Решения в земеделието

МЕДАКС® ТОП

Растежният регулатор за интензивно производство

Предимства

  • Ефективен срещу стъблено и кореново поляганe
  • Скъсени и удебелени стъбла за по-добра стабилност
  • По-добре развита коренова система за по-добро хранене
  • Хомогенна височина на посева за по-лесна жътва

Информация за продукта

Име МЕДАКС® ТОП
Формулация Суспензионен концентрат
Съдържание 300 г/л Мепикват хлорид, 50 г/л Прохексадион-калций
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Медакс Топ е ново поколение растежен регулатор със системно действие. Двете активни вещества се поемат посредством листата и стъблата и се придвижват из цялото растение, блокирайки биосинтеза на гиберелините – растителни хормони, които имат основна роля при растежа на клетките, същевременно и цялостно нарастване на растението във височина. В резултат на това инхибиране, растението насочва растежа си сила към образуването на по-голяма коренова система и по-плътни стъбла със скъсени междувъзлия. По този начин Медакс Топ подобрява устойчивостта както срещу кореново, така и срещу стъблено полягане. Степента на регулиране на растежа зависи от вида и сорта на културата, нейното моментално състояние, дозата и момента на приложение на продукта.

Житни култури

Вредители Препоръчителна доза
Растежни регулатори
Име МЕДАКС® ТОП
Формулация Суспензионен концентрат
Съдържание 300 г/л Мепикват хлорид, 50 г/л Прохексадион-калций
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Медакс Топ е ново поколение растежен регулатор със системно действие. Двете активни вещества се поемат посредством листата и стъблата и се придвижват из цялото растение, блокирайки биосинтеза на гиберелините – растителни хормони, които имат основна роля при растежа на клетките, същевременно и цялостно нарастване на растението във височина. В резултат на това инхибиране, растението насочва растежа си сила към образуването на по-голяма коренова система и по-плътни стъбла със скъсени междувъзлия. По този начин Медакс Топ подобрява устойчивостта както срещу кореново, така и срещу стъблено полягане. Степента на регулиране на растежа зависи от вида и сорта на културата, нейното моментално състояние, дозата и момента на приложение на продукта.

Вредители Препоръчителна доза
Растежни регулатори
Информационен лист за безопасност МЕДАКС® ТОП
Етикет МЕДАКС® ТОП
Нагоре