Решения в земеделието България
Решения в земеделието

МЕДАКС® ТОП

Растежният регулатор за интензивно производство

Предимства

  • Ефективен срещу стъблено и кореново поляганe
  • Скъсени и удебелени стъбла за по-добра стабилност
  • По-добре развита коренова система за по-добро хранене
  • Хомогенна височина на посева за по-лесна жътва
Информационен лист за безопасност Медакс Топ
Продуктов лист Медакс® Топ
Нагоре