Решения в земеделието България
Решения в земеделието

СТОРМ

Без повече гризачи!

Предимства

  • Високоефективна примамка за борба срещу плъхове и мишки
  • Готова хранителна примамка, която гризачите предпочитат
  • Убива плъховете и мишките след еднократно приемане от примамките

Информация за продукта

Име СТОРМ
Формулация Пелети, блокчета
Съдържание 0,005 г / 100 г примамка г Флокумафен
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Сторм e високоефективна примамка за борба срещу плъхове и мишки. Сторм представлява готова хранителна примамка, която гризачите предпочитат пред наличието на всяка друга алтернативна храна. Сторм убива плъховете и мишките след еднократно приемане от примамките, като смъртта настъпва до няколко дни от приема.

Начин на приложение: Примамките се поставят в обитаемите от гризачите дупки или по дължината на пътеките, по които се движат. Местата на обитание се проверяват на III ден след поставянето на примамките и ако не са изядени се преместват на друго място, а изядените се заместват с нови. Проверките се повтарят през седем дни. Обикновено 3-4 добавяния са достатъчни, за да унищожат гризачите в битовите и складовите помещения.

Име СТОРМ
Формулация Пелети, блокчета
Съдържание 0,005 г / 100 г примамка г Флокумафен
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Сторм e високоефективна примамка за борба срещу плъхове и мишки. Сторм представлява готова хранителна примамка, която гризачите предпочитат пред наличието на всяка друга алтернативна храна. Сторм убива плъховете и мишките след еднократно приемане от примамките, като смъртта настъпва до няколко дни от приема.

Начин на приложение: Примамките се поставят в обитаемите от гризачите дупки или по дължината на пътеките, по които се движат. Местата на обитание се проверяват на III ден след поставянето на примамките и ако не са изядени се преместват на друго място, а изядените се заместват с нови. Проверките се повтарят през седем дни. Обикновено 3-4 добавяния са достатъчни, за да унищожат гризачите в битовите и складовите помещения.

Информационен лист за безопасност СТОРМ®
Етикет СТОРМ®
Нагоре