Решения в земеделието България

БАСФ България
Решения в земеделието

Контакти

СЕРКАДИС®

Толкова гъвкав, колкото Ви е необходимо

Ползи

  • Изключителен дълготраен ефект срещу брашнеста мана
  • Уникална мобилност за системна защита на новият прираст
  • Бързо усвояване и постепенно отдаване на активното вещество
  • Най-ниска доза на приложение сред SDHI фунгицидите

Обща информация

Име СЕРКАДИС®
Формулация Суспензионен концентрат
Съдържание

Серкадис® съдържа най-иновативното SDHI (сукцинат десхидрогеназа инхибитор) активно вещество ксемиум.

Ксемиум® действа като нарушава снабдяването с енергия на фитопатогенни гъби. По-специално:ксемиум нарушава нормалната функция на сукцинат десхидрогеназата, известна също като Комплекс II на гъбната митохондриална дихателна верига.

Ксемиум има две енергетично обусловени форми с различни полярни свойства

Серкадис® Ви осигурява изключителна ефикасност при много ниски дози поради високата специфична активност на ксемиум.За да контролира болестите най-ефикасно,активното вещество трябва да достигне своята цел в гъбните патогени възможно най-бързо. Това е

предизвикателство за всяко активно вещество по две основни причини: твърда външна обвивка заобикаля клетките на патогените и целта се намира дълбоко във вътрешността на гъбните митохондрии. Ксемиум има уникална възможност за мобилност благодарение на способността си да се движи в липофилни и хидрофилни среда.

Нагоре