Решения в земеделието България
Решения в земеделието

АКОРДИС CLP - ВИСОКИ ЦЕЛИ, ВИСОКИ РЕЗУЛТАТИ!

Средно ранен линолов Clearfield® Plus хибрид с високо съдържание на масло подходящ за средно и високо интензивна среда на отглеждане.

Предимства

  • Високо маслено съдържание
  • Висока степен на толерантност на болести вкл. към склеротиния, алтернария и фомопсис
  • Устойчивост на синя китка (A - F)
  • Мощен начален старт и развитие
  • Гъвкав и силен контрол на плевелите с Clearfield® Plus хербициди

Информация за продукта

Име АКОРДИС CLP

Слънчоглед

Име АКОРДИС CLP

Защо - АКОРДИС CLP?

ЗА ХИБРИДА

Растения - високи, много добре облистени, със здрави стъбла

Пити - едри, полуприведени, с умерена изпъкналост

Цъфтеж - средно ранен

Узряване - средно ранно до средно късно

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ПОСЕВА (в растения на декар)

Северна България 5 600 - 5 900

Южна България 5 300 - 5 600

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

Акордис CLP е линолов Clearfield® Plus хибрид с големи възможности, който е способен да реализира много високи добиви, особено при добро плодородие на почвата. Стабилността и сигурността в представянето му се дължат на отличната комплексна защита от всички икономически значими болести – особено важно качество при скъсен сеитбооборот.

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ И ПОЛЯГАНЕ

СКАЛА☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Вертицилиум☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Фомопсис☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Склеротиния☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Макрофомина☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Алтернария☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Ръжда☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Полягане☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

Добиви за 2022 година

Нагоре