Решения в земеделието България
Решения в земеделието

АЛУРИС CLP - СИЛА ЗА МАКСИМАЛНИ ДОБИВИ

Късен линолов Clearfield® Plus хибрид с многовисок добивен потенциал подходящ за високоинтензивна среда на отглеждане

Предимства

  • Интензивен хибрид с много висок потенциал за добив
  • Много високо съдържание на масло в семките
  • Устойчивост на синя китка (A - G)
  • Отлична толерантност на Склеротиния и останалите значими болести
  • Високо ефективен и гъвкав контрол на плевелите с Clearfield® Plus хербициди
  • Най-високо ниво на генетическа защита срещу Мана по слънчогледа

Информация за продукта

Име АЛУРИС CLP

Слънчоглед

Име АЛУРИС CLP

Защо - АЛУРИС CLP?

ЗА ХИБРИДА

Растения - високи, с голям обем и със здрави стъбла

Пити - едри, приведени, с изразена изпъкналост

Цъфтеж - средно ранен

Узряване - средно късно до късно

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ПОСЕВА (в растения на декар)

Северна България 5 700 - 6 000

Южна България 5 300 - 5 600

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

Алурис CLP е линолов Clearfield® Plus хибрид, отлично защитен от болести, полягане, Мана и Синя китка. Предпочита интензивна среда, като показва много добра гъвкавост при умерен хидратен стрес. Подходящ за отглеждане в Северна България при добро почвено плодородие.

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ И ПОЛЯГАНЕ

СКАЛА☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Вертицилиум☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Фомопсис☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Склеротиния☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Макрофомина☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Алтернария☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Ръжда☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Полягане☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

Добиви за 2022 година

Нагоре