Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ИнСън 222 CLP

СИГУРЕН ДОБИВ С НОВ ПОЧЕРК

Предимства

  • Висок потенциал за добив и топ стабилност
  • Високо съдържание на масло в семките
  • Много стабилно поведение при воден и температурен стрес
  • Отлична толерантност на Макрофомина, Фомопсис и Вертицилиум
  • Устойчивост на синя китка (A - F)
  • Високо ефективен и гъвкав контрол на плевелите с Clearfield® Plus хербициди

Информация за продукта

Име ИнСън 222 CLP

Слънчоглед

Име ИнСън 222 CLP

Защо да изберете ИнСън 222 CLP?

ЗА ХИБРИДА

Растения - средно високи, с добър обем и здрави стъбла

Пити - средно едри, полуприведени, със слабо изразен овал и дълги прилистници

Цъфтеж - средно ранен

Узряване - средно ранно до средно късно

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ПОСЕВА (в растения на декар)

Северна България 5 700 - 6 000

Южна България 5 300 - 5 600

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

ИНСЪН 222 CLP е линолов Clearfield® Plus хибрид с изключителни компенсаторни възможности и отлична стабилност в поведението при воден дефицит. Много добре се адаптира на север и на юг от Стара планина. Винаги успява да покаже висока конкурентност и може да бъде основа на всяка сортова структура.

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ И ПОЛЯГАНЕ

СКАЛА☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Вертицилиум☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Фомопсис☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Склеротиния☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Макрофомина☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Алтернария☀️☀️☀️☀️
Ръжда☀️☀️☀️☀️
Полягане☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

Добиви за 2022 година

Нагоре