Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КОЛОРИС CL - Гъвкавост за КОЛОРИС СL Стабилни Добиви

Средно ранен Clearfield® хибрид със стабилни добиви при стресови условия

Предимства

  • Отлична издръжливост на температурен и воден стрес
  • Висока толерантност на вертицилиум и ръжда
  • Бърз първоначален старт и буйно развитие в първи фази
  • Устойчивост на синя китка (A - G)
  • Ефективен контрол на плевелите с Clearfield® или Clearfield® Plus хербициди

Информация за продукта

Име КОЛОРИС CL

Слънчоглед

Име КОЛОРИС CL

Защо да изберете КОЛОРИС CL?

ЗА ХИБРИДА

Растения - средно високи, добре облистени със здрави стъбла

Пити - едри, полуприведени, с много добре изразен овал

Цъфтеж - средно ранен

Узряване - средно ранно

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ГЪСТОТА НА ПОСЕВА (в растения на декар)

Северна България 5 600 - 5 900

Южна България 5 300 - 5 600

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОТГЛЕЖДАНЕ

КОЛОРИС CL е линолов Clearfield® хибрид подходящ за широко райониране, който много ефективно използва ресурсите на средата. Показва отлична стабилност в представянето при разнообразни почвено - климатични условия. Еталон по толерантност на температурен и хидратен стрес. Силно конкурентен и в Северна и в Южна България.

ТОЛЕРАНТНОСТ НА БОЛЕСТИ И ПОЛЯГАНЕ

СКАЛА☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Вертицилиум☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Фомопсис☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Склеротиния☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Макрофомина☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Алтернария☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Ръжда☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️
Полягане☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️☀️

Добиви за 2022 година

Нагоре