Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ЛОРИС CLP - Маслото „Тежи“

Средно ранен Clearfield® Plus хибрид с високо съдържание на масло и отлична адаптивност към условията на средата

Предимства

  • Високо маслено съдържание (48 - 51%)
  • Устойчивост на синя китка (A - G)
  • Много добра толерантност към Фомопсис
  • Много добър начален старт
  • Гъвкав и силен контрол на плевелите с Clearfield Plus хербицид

Защо - ЛОРИС CLP?

Нагоре