Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ТАНГО® СУПЕР

Фунгициди

Изборът на познавачите за устойчив успех

Широкоспектърен системен двукомпонентен фунгицид с дълъг период на защита, за борба срещу гъбни болести по пшеница и ечемик

Ползи

  • Сигурна и надеждна защита срещу всички икономически важни болести
  • Единствената формулация с газова фаза, осигуряваща защита и на нетретираните повърхности
  • Гарантирано дълго действие – 5-6 седмици
  • Най-силният триазол в комбинация с морфолин

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаКарантинен срок
ПшеницаБрашнеста мана (Erysiphe graminis)80-100 мл/дка50 дни
 Кафява ръжда (Puccinia recondita)80-100 мл/дка50 дни
 Черна стъблена ръжда (Puccinia graminis)80-100 мл/дка50 дни
 Фузариум по класа (Fusarium spp)80-100 мл/дка50 дни
 Ранен листен пригор (Septoria tritici)80-100 мл/дка50 дни
 Петносване по плевите (Leptosphaeria nodorum)80-100 мл/дка50 дни
 Жълти петна по листата (Pyrenophora tritici-repentis)80-100 мл/дка50 дни
ЕчемикБрашнеста мана (Erysiphe graminis)80-100 мл/дка50 дни

Обща информация

Име ТАНГО® СУПЕР
Формулация Суспоемулсия (суспензия в масло)
Съдържание 250 г/л Фенпропиморф, 84 г/л Епоксиконазол
Информационен лист за безопасност ТАНГО СУПЕР
Продуктов лист Етикет Танго Супер

Танго Супер е системен, двукомпонентен фунгицид с бързо инициално и продължително действие. След третиране с Танго Супер активните вещества (епоксиконазол и фенпропиморф) се придвижват до всички зелени части на растенията и атакуват причинителите на болестите в различни стадии от техния жизнен цикъл. Така Танго Супер осигурява пълна защита без риск от резистентност.

Епоксиконазолът - най-силният триазол - блокира покълнването на спорите, инхибира синтеза на ергостерол и разрушава клетъчните стени на патогена.

Фенпропиморфът образува активни депа по напръсканите части на растенията, служещи като „резервоар на активното вещество“. От тях продължително се отделя активна субстанция. Това обуславя и дългия период на ефикасност на Танго Супер - 5 - 6 седмици. Голямо предимство на Танго Супер е, че фенпропиморфът има способност да се придвижва изключително лесно в растителната тъкан. По този начин се улеснява и проникването на епоксиконазола.

Танго Супер e сигурен и надежден фунгицид срещу всички икономически важни болести по пшеницата и ечемик - широк спектър на действие и продължителна ефикасност.

2. Работен разтвор: 15-30л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при

температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

• В зависимост от видовото заплевеляване Танго Супер

може да се смесва с Дерби Супер и Палас.

6. Не се препоръчва:

• Употреба на продукта при температури под 8 °С, както и температура над 25 °С.

• Смесването на продукта с висококонцентрирани азотни торове, поради възможност от поява на пригори в резултат на листният тор.

Информация за културите и вредителите

Вредители Препоръчителна доза Време на прилагане Брой прилагания
Брашнеста мана по пшеницата 80-100 мл/дка
Жълто кяфяви петна (Дрешлера) 80-100 мл/дка
Кафява ръжда 80 мл/дка
Листен пригор 80 мл/дка
Фузариоза по кълновете 80 мл/дка
Черна ръжда 80 мл/дка
Нагоре