Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ФОКУС® УЛТРА

Хербициди

Обща информация

Име ФОКУС® УЛТРА
Формулация Емулсионен концентрат (ЕК)
Съдържание 100 г/л Циклоксидим
Нагоре