Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Архитект

Първият Растежен регулатор и Фунгицид в слънчоглед

Предимства

Растежен регулатор

  • Оптимизиране на растежа
  • По-добра коренова система
  • По-здрави стъбла

Фунгицид

  • Широк контрол на болести
  • По-добър имунитет
  • По-добра фотосинтеза

Информация за продукта

Име АРХИТЕКТ®
Формулация 120 мл/дка Архитект® +45-60 г/дка Турбо (Амониев сулфат)
Съдържание 100 г/л Пираклостробин, 25+ г/л Прохексадион-калций, 150+ г/л Мепикват-хлорид
Воден омекотител, който помага да се намали твърдостта на водата и да се активизират по-лесно растежно- регулаторните механизми на Архитект® с цел максимална резултатност

Рапица

Препоръчителна доза
100-200 мл/ дка
Препоръчителна доза
120-200 мл/ дка
Култура БолестДозаМомент на приложение
СлънчогледФома (Plenodomus lindquistii), Алтернариоза (Alternaria helianthin), Фомопсис (Diaporthe helianthin), Ръжда (Puccinia helianthi), Склеротинийно увяхване (Sclerotinia sclerothorum)120-200 мл/ дкаРанно приложение
BBCH 31-39 (от поява на първо удължено междувъзлие-до поява на девето)
Късно Приложение
BBCH 51-59 (поява на цветен бутон с видими езичести цветове и затворена кошничка)
За оптимизиране на растежа и повишаване устойчивостта срещу полягане
РапицаФомоза (Leptosphaeria maculans) Листни петна (Pyrenopeziza brassicae)100-200 мл/ дкаЕсен
BBCH 15-20 (от 5-ти до 10-ти лист)
Пролет
BBCH 21-59 (начало на формиране на странични разклонения до жълт бутон)
За оптимизиране на растежа и повишаване устойчивостта срещу измръзване и полягане
Име АРХИТЕКТ®
Формулация 120 мл/дка Архитект® +45-60 г/дка Турбо (Амониев сулфат)
Съдържание 100 г/л Пираклостробин, 25+ г/л Прохексадион-калций, 150+ г/л Мепикват-хлорид
Воден омекотител, който помага да се намали твърдостта на водата и да се активизират по-лесно растежно- регулаторните механизми на Архитект® с цел максимална резултатност
Препоръчителна доза
100-200 мл/ дка
Препоръчителна доза
120-200 мл/ дка
Култура БолестДозаМомент на приложение
СлънчогледФома (Plenodomus lindquistii), Алтернариоза (Alternaria helianthin), Фомопсис (Diaporthe helianthin), Ръжда (Puccinia helianthi), Склеротинийно увяхване (Sclerotinia sclerothorum)120-200 мл/ дкаРанно приложение
BBCH 31-39 (от поява на първо удължено междувъзлие-до поява на девето)
Късно Приложение
BBCH 51-59 (поява на цветен бутон с видими езичести цветове и затворена кошничка)
За оптимизиране на растежа и повишаване устойчивостта срещу полягане
РапицаФомоза (Leptosphaeria maculans) Листни петна (Pyrenopeziza brassicae)100-200 мл/ дкаЕсен
BBCH 15-20 (от 5-ти до 10-ти лист)
Пролет
BBCH 21-59 (начало на формиране на странични разклонения до жълт бутон)
За оптимизиране на растежа и повишаване устойчивостта срещу измръзване и полягане
Информационен лист за безопасност АРХИТЕКТ®
Етикет АРХИТЕКТ®
Нагоре