Решения в земеделието България
Решения в земеделието

БЕЛИС®

Специалистът срещу складови заболявания и брашнеста мана при ябълки и круши

Предимства

  • Значително подобрява възможността за съхранение на плодовете
  • Един продукт за защита от болести през вегетацията и при съхранението на семкови овощни култури
  • Отличен контрол на икономически важни болести при семкови овощни

Информация за продукта

Име БЕЛИС®
Формулация Вододиспергируеми гранули
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Пироклостробинът се фиксира трайно в кутикулата и прониква в листата. Част от молекулите му нахлуват бързо. Друга част прогресивно се освобождава в растението, като по този начин се осигурява и дълготрайна защита. В растителните тъкани пираклостробинът се разпространява локално и защитава и нетретираната част чрез трансламинарното си проникване. Пираклостробинът е активен, преди всичко, когато е прилаган превантивно.

Боскалидът има трансламинарна подвижност с пренос към вътрешността на листните тъкани от акропетален вид. Боскалидът е активен най-вече, когато е прилаган превантивно. Действа като инхибитор на образуването на спори, нарастването на зародишната тръба и блокира образуването на апресории. При определени гъбички боскалидът оказва влияние и върху нарастването на мицела и върху диференциацията на спорите.

2. Работен разтвор

• Плодове – 60-100 л/дка (в зависимост от обема на короната и листната маса)

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 6 °С и под 25 °С

4. Усвояване от културата - Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба. За едновременен контрол на крушовата бълха (Psulla pyri), видове акари и листни въшки да се комбинира с Масай.

6. Не се препоръчва

• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С

• Да се употребява повече от 3 пъти на сезон

Круша

Вредители Препоръчителна доза
Други гъбични болести 80 г/дка
Вредители Препоръчителна доза
Други гъбични болести 80 г/дка
КултураБолестДозаМомент на приложениКарантинен срок
ЯбълкиБолести при съхранениеGleosporium spp. Botrytis cinerea Alternaria spp Penicillium spp Monilia spp80 г/дкаСедем дни преди беритба7
Брашнеста манаPodosphaera leocotrichaПреди поява на първи признак на болестта
Круши, ДюляБолести при съхранениеGleosporium spp. Botrytis cinerea Alternaria spp Penicillium spp Monilia sppСедем дни преди беритба
Болестта на черните петна (Стемфилиоза)Stemphylium vesicarium
Име БЕЛИС®
Формулация Вододиспергируеми гранули
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Пироклостробинът се фиксира трайно в кутикулата и прониква в листата. Част от молекулите му нахлуват бързо. Друга част прогресивно се освобождава в растението, като по този начин се осигурява и дълготрайна защита. В растителните тъкани пираклостробинът се разпространява локално и защитава и нетретираната част чрез трансламинарното си проникване. Пираклостробинът е активен, преди всичко, когато е прилаган превантивно.

Боскалидът има трансламинарна подвижност с пренос към вътрешността на листните тъкани от акропетален вид. Боскалидът е активен най-вече, когато е прилаган превантивно. Действа като инхибитор на образуването на спори, нарастването на зародишната тръба и блокира образуването на апресории. При определени гъбички боскалидът оказва влияние и върху нарастването на мицела и върху диференциацията на спорите.

2. Работен разтвор

• Плодове – 60-100 л/дка (в зависимост от обема на короната и листната маса)

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 6 °С и под 25 °С

4. Усвояване от културата - Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба. За едновременен контрол на крушовата бълха (Psulla pyri), видове акари и листни въшки да се комбинира с Масай.

6. Не се препоръчва

• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С

• Да се употребява повече от 3 пъти на сезон

Вредители Препоръчителна доза
Други гъбични болести 80 г/дка
Вредители Препоръчителна доза
Други гъбични болести 80 г/дка
КултураБолестДозаМомент на приложениКарантинен срок
ЯбълкиБолести при съхранениеGleosporium spp. Botrytis cinerea Alternaria spp Penicillium spp Monilia spp80 г/дкаСедем дни преди беритба7
Брашнеста манаPodosphaera leocotrichaПреди поява на първи признак на болестта
Круши, ДюляБолести при съхранениеGleosporium spp. Botrytis cinerea Alternaria spp Penicillium spp Monilia sppСедем дни преди беритба
Болестта на черните петна (Стемфилиоза)Stemphylium vesicarium
Информационен лист за безопасност БЕЛИС®
Етикет БЕЛИС®
Нагоре