БЕЛИС®

Специалистът срещу складови заболявания и брашнеста мана при ябълки и круши

Иновативен, системен, комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие

БЕЛИС®

Специалистът срещу складови заболявания и брашнеста мана при ябълки и круши

Иновативен, системен, комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие


Предимства

  • Значително подобряване възможността за съхранение на плодовете;
  • Един продукт за защита от болести през вегетацията и при съхранението на семкови овощни култури;
  • Отличен контрол на икономически важни болести при семкови овощни;
  • Повишава устойчивостта на растенията срещу стресови фактори.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

БЕЛИС®

Етикет

БЕЛИС®

Информация за продукта

Обща информация

Име БЕЛИС®
Формулация Вододиспергируеми гранули
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Пироклостробинът се фиксира трайно в кутикулата и прониква в листата. Част от молекулите му нахлуват бързо. Друга част прогресивно се освобождава в растението, като по този начин се осигурява и дълготрайна защита. В растителните тъкани пираклостробинът се разпространява локално и защитава и нетретираната част чрез трансламинарното си проникване. Пираклостробинът е активен, преди всичко, когато е прилаган превантивно.

Боскалидът има трансламинарна подвижност с пренос към вътрешността на листните тъкани отакропетален вид. Боскалидът е активен най-вече, когато е прилаган превантивно. Действа като инхибитор на образуването на спори, нарастването на зародишната тръба и блокира образуването на апресории. При определени гъбички боскалидът оказва влияние и върху нарастването на мицела и върху диференциацията на спорите.

Работен разтвор: Работен разтвор: 40-100 л/дка (в зависимост от обема на короната).

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 6°С и под 25°С.

Усвояване от културата: Дъжд, паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността.

Смесимост с други ПРЗ: Белис® може да се смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 6°С, както и температура над 25°С. Да се употребява повече от 3 пъти на сезон.

Кафяво гниене
Препоръчителна доза
80 г/дка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Кафяво гниене
Препоръчителна доза
80 г/дка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Брашнеста мана по ябълка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група C3 – Хинон инхибитор
Опаковка10 х 1 кг в кашон
КатегорияНепрофесионална

Обща информация

Име БЕЛИС®
Формулация Вододиспергируеми гранули
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Пироклостробинът се фиксира трайно в кутикулата и прониква в листата. Част от молекулите му нахлуват бързо. Друга част прогресивно се освобождава в растението, като по този начин се осигурява и дълготрайна защита. В растителните тъкани пираклостробинът се разпространява локално и защитава и нетретираната част чрез трансламинарното си проникване. Пираклостробинът е активен, преди всичко, когато е прилаган превантивно.

Боскалидът има трансламинарна подвижност с пренос към вътрешността на листните тъкани отакропетален вид. Боскалидът е активен най-вече, когато е прилаган превантивно. Действа като инхибитор на образуването на спори, нарастването на зародишната тръба и блокира образуването на апресории. При определени гъбички боскалидът оказва влияние и върху нарастването на мицела и върху диференциацията на спорите.

Работен разтвор: Работен разтвор: 40-100 л/дка (в зависимост от обема на короната).

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 6°С и под 25°С.

Усвояване от културата: Дъжд, паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността.

Смесимост с други ПРЗ: Белис® може да се смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 6°С, както и температура над 25°С. Да се употребява повече от 3 пъти на сезон.

Back
Дюля - Кафяво гниене
Препоръчителна доза
80 г/дка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Back
Круша - Кафяво гниене
Препоръчителна доза
80 г/дка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Back
Ябълка - Брашнеста мана по ябълка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Препоръчителна доза
80 г/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група C3 – Хинон инхибитор
Опаковка10 х 1 кг в кашон
КатегорияНепрофесионална
Нагоре