Решения в земеделието България
Решения в земеделието

БЕЛИС®

Специалистът срещу складови заболявания и брашнеста мана при ябълки и круши

Предимства

  • Значително подобрява възможността за съхранение на плодовете
  • Един продукт за защита от болести през вегетацията и при съхранението на семкови овощни култури
  • Отличен контрол на икономически важни болести при семкови овощни
Информационен лист за безопасност БЕЛИС
Продуктов лист Етикет Белис
Нагоре