Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ВИВАНДО®

Новата стратегия в борбата срещу оидиум

Предимства

Отличен и продължителен контрол върху оидиума

Гъвкаво използване през целия вегетационен сезон.

Отлична прилепимост и устойчивост на измиване от дъжд

Информация за продукта

Име ВИВАНДО®
Формулация Суспензионен концентрат
Съдържание 500 г/л Метрафенон
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Вивандо е високо ефективен фунгицид от нова химична група за контрол на брашнеста мана по лозата.

При превантивно прилагане на Вивандо, инхибира проникването в епидермиса и заразата на лозовите растения. Когато се прилага след проникване на гъбата в растителните тъкани, Вивандо навлиза бързо през епидермиса на лозовите листа и се акумулира в

листните тъкани, преди всичко под третираната зона.

Част от приложения продукт се придвижва със сокодвижението към върха и краищата на листата (акро-

петално). Другата част се придвижва и преразпределя

чрез дифузия на газова фаза. В следствие на бързото поглъщане и транспортните процеси в растението, както и на преразпределението на газовата фаза на Вивандо, третираните листа и гроздове стават все по- равномерно и сигурно защитени. Ниската степен на изпаряване на метрафенон допринася за дълготрайния контрол на оидиума с Вивандо. Метрафенон присъства в газовата фаза около листата и гроздовете до 14 дни след пръскането.

Поради факта, че вече съществува кръстосана резистентност към някой от използван в практиката фунгициди срещу брашнеста мана по лозата, Вивандо дава

на производителите нов инструмент за активно противодействие и антирезистентно управление на оидиума .

2. Работен разтвор:

• Лозя - 40-80 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Вивандо е физически съвместим с повечето фунгициди и инсектициди, които се използват в практиката, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

6. Не се препоръчва

• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С.

Домат

Вредители Препоръчителна доза
Мана по домати 30 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана 20 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана 20 мл/дка
Препоръчителна доза
30 мл/дка
КултураБолестДозаКарантинен срок
ЛозяБрашнеста манаUncinula necator20 мл/дка28
КраставициБрашнеста манаErysiphe cichoracearum20 мл/дка3
Домати Пипер ПатладжанБрашнеста манаLeveilula taurica, Oidium spp.30 мл/дка3
Име ВИВАНДО®
Формулация Суспензионен концентрат
Съдържание 500 г/л Метрафенон
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Вивандо е високо ефективен фунгицид от нова химична група за контрол на брашнеста мана по лозата.

При превантивно прилагане на Вивандо, инхибира проникването в епидермиса и заразата на лозовите растения. Когато се прилага след проникване на гъбата в растителните тъкани, Вивандо навлиза бързо през епидермиса на лозовите листа и се акумулира в

листните тъкани, преди всичко под третираната зона.

Част от приложения продукт се придвижва със сокодвижението към върха и краищата на листата (акро-

петално). Другата част се придвижва и преразпределя

чрез дифузия на газова фаза. В следствие на бързото поглъщане и транспортните процеси в растението, както и на преразпределението на газовата фаза на Вивандо, третираните листа и гроздове стават все по- равномерно и сигурно защитени. Ниската степен на изпаряване на метрафенон допринася за дълготрайния контрол на оидиума с Вивандо. Метрафенон присъства в газовата фаза около листата и гроздовете до 14 дни след пръскането.

Поради факта, че вече съществува кръстосана резистентност към някой от използван в практиката фунгициди срещу брашнеста мана по лозата, Вивандо дава

на производителите нов инструмент за активно противодействие и антирезистентно управление на оидиума .

2. Работен разтвор:

• Лозя - 40-80 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Вивандо е физически съвместим с повечето фунгициди и инсектициди, които се използват в практиката, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

6. Не се препоръчва

• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С.

Вредители Препоръчителна доза
Мана по домати 30 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана 20 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана 20 мл/дка
Препоръчителна доза
30 мл/дка
КултураБолестДозаКарантинен срок
ЛозяБрашнеста манаUncinula necator20 мл/дка28
КраставициБрашнеста манаErysiphe cichoracearum20 мл/дка3
Домати Пипер ПатладжанБрашнеста манаLeveilula taurica, Oidium spp.30 мл/дка3
Информационен лист за безопасност ВИВАНДО®
Етикет ВИВАНДО®

Защо да изберете ВИВАНДО®?

Приложения

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложениеКарантинен срок
ЛозяБрашнеста мана (Uncinula necator)20 мл/дкаот 5-10 см летораст до прошарване / избистряне. Чрез газовата си фаза Вивандо е изключително подходящ за околоцъфтежните третирания28 дни
КраставициБрашнеста мана (Erysiphe cichoracearum)20 мл/дкаот 1-ви лист до пълна зрялост, превантивно или при откриване на първите симптоми на заболяването3 дни
Домати ПиперПатладжанБрашнеста мана (Leveilula taurica, Oidium spp.)30 мл/дкаот 1-ви лист до пълна зрялост, превантивно или при откриване на първите симптоми на заболяването3 дни
Нагоре