ДАГОНИС® - Мултикроп фунгицид за мултизащита

Нов SDHI фунгицид за зеленчукови култури отБАСФ! Комбинация от две активни вещества, вкл. Xemium®, за широко спектърен контрол и кратък карантинен срок.

ДАГОНИС® - Мултикроп фунгицид за мултизащита

Нов SDHI фунгицид за зеленчукови култури отБАСФ! Комбинация от две активни вещества, вкл. Xemium®, за широко спектърен контрол и кратък карантинен срок.


Предимства

  • Дълготрайна защита срещу широк спектър от гъбни болести;
  • Кратък карантинен срок;
  • Инструмент за управление на резистентността;
  • Подходящ за програмите за интегрирана растителна защита;
  • Не влияе на полезна ентомофауна.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

ДАГОНИС®

Етикет

ДАГОНИС®

Информация за продукта

Обща информация

Име ДАГОНИС®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 75 г/л Флуксапироксад, 50 г/л Дифеноконазол

Механизъм на действие

Дагонис® е комбинация от две активни вещества, с два различни механизма на действие от различни химични групи, Флуксапироксад (Xemium) от групата на инхибиторите на сукцинат дехидрогеназа (SDHI-Карбоксимиди), и Дифеноконазол от групата на DMI-триазоли. Съчетанието на два различни начина на действие на активните вещества повишава ефикасността и намалява риска от появата на резистентност.

След третиране, Дагонис® образува миниатюрни депа, които се свързват с листната повърхност. Множество молекули започват да се свързват заедно. Свързването води до образуването на кристални структури с различни форми, които се придържат здраво към восъчния слой.

Роса или дъжд мобилизират част от активното вещество, от кристалните депа постоянно се отделят високо мобилни молекули Ксемиум®, гарантиращи пълна и непрекъсната защита на растенията за изключително дълъг период от време. За ефективен контрол на болестите плътното фунгицидно покритие на повърхностите е най-ефективният начин да се предотврати заразяването.

Работен разтвор: Зеленчуци: 20 – 150 л/дка; Ягоди: 20 – 200 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури от 8°C и до 25°C.

Усвояване от културата: Дъжд, паднал 1 час след третиране, не намалява ефикасността на продукта.

Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселиността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

Не се препоръчва: Употребата на продукта при температура над 25°C.

Брашнеста мана
Препоръчителна доза
60 гр/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Черни петна
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Болести по листата
Препоръчителна доза
60 гр/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Мана по краставици
Препоръчителна доза
60 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група G1 – инхибитори на DM
Опаковка10 х 1 л
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име ДАГОНИС®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 75 г/л Флуксапироксад, 50 г/л Дифеноконазол

Механизъм на действие

Дагонис® е комбинация от две активни вещества, с два различни механизма на действие от различни химични групи, Флуксапироксад (Xemium) от групата на инхибиторите на сукцинат дехидрогеназа (SDHI-Карбоксимиди), и Дифеноконазол от групата на DMI-триазоли. Съчетанието на два различни начина на действие на активните вещества повишава ефикасността и намалява риска от появата на резистентност.

След третиране, Дагонис® образува миниатюрни депа, които се свързват с листната повърхност. Множество молекули започват да се свързват заедно. Свързването води до образуването на кристални структури с различни форми, които се придържат здраво към восъчния слой.

Роса или дъжд мобилизират част от активното вещество, от кристалните депа постоянно се отделят високо мобилни молекули Ксемиум®, гарантиращи пълна и непрекъсната защита на растенията за изключително дълъг период от време. За ефективен контрол на болестите плътното фунгицидно покритие на повърхностите е най-ефективният начин да се предотврати заразяването.

Работен разтвор: Зеленчуци: 20 – 150 л/дка; Ягоди: 20 – 200 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури от 8°C и до 25°C.

Усвояване от културата: Дъжд, паднал 1 час след третиране, не намалява ефикасността на продукта.

Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселиността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

Не се препоръчва: Употребата на продукта при температура над 25°C.

Back
Домат - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
60 гр/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Back
Листни зеленчуци - Черни петна
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Back
Пипер - Болести по листата
Препоръчителна доза
60 гр/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Back
Плодови зеленчуци - Мана по краставици
Препоръчителна доза
60 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група G1 – инхибитори на DM
Опаковка10 х 1 л
КатегорияВтора професионална

Защо да изберете ДАГОНИС®?

Дагонис® фунгицид с много продължително действие

Дагонис® увеличава добива благодарение на изключителната си ефикасност и продължител енефект. В същото време значително облекчава ежедневната стопанска дейност и пести ценно време

Многобройни полски опити са доказали ефикасността на Дагонис®

Дагонис® решение при много култури с по-голяма гъвкавост

Улеснява реализциятана продукцията в хранителните вериги

Дагонис® Ви помага да отговорите на изискванията от търговските вериги за доставкана свежи продукти

 Дагонис® има отлични показателиза бързо разграждане на остатъчните количества от активните веществав продукцията и почвата

 Ниски стойности на MRLs(максимални нива на остатъчниколичества) са установени при много широка гама от зеленчукови култури, което дава възможност да увеличите Вашата гъвкавост на пазара

 Дагонис® има способността да стои далеч под MRLs и ще отговори на много от най-строгите изисквания на търговците за остатъчни количества

Нагоре