Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Даксър - Балансьор за всяка технология

Фунгициди

Информация за продукта

Име ДАКСЪР®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 100 г/л Ревизол®, 150 г/л Крезоксим-метил

Ревизол® е първият изопропанол азол с FlexiPOWER молекула - мефентрифлуконазол. С третиране една част от Ревистар®, прониква изключително бързо в проводящата система на растенията,придвижва се системно в тъканите им, като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-специално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана на патогена, дори и при започнала зараза. Друга част от продукта се акумулира под восъчният слой на листата под формата на резервоари, които остават защитени от влиянието на околната среда (валежи, UV светлина и др.) Благодарение на тези резервоари продукта се отдава поетапно във времето за по-продължителна защита.

Даксър® има способността да се адаптира и работи дори срещу резистентни форми на заболяванията. Благодарение на изопропаноловият линкер в молекулата, Ревистар® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. По-високата свързваща сила води до по-висок контрол на заболяанията.

Ечемик

Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана 75 мл/дка
Мрежовидни петна 75 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Базично гниене 75 мл/дка
Брашнеста мана по пшеницата 75 мл/дка
Жълта ръжда 75 мл/дка
Жълто кяфяви петна (Дрешлера) 75 мл/дка
Кафява ръжда 75 мл/дка
Листен пригор 75 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Кафява ръжда 75 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Кафява ръжда 75 мл/дка
Листен пригор 75 мл/дка
Име ДАКСЪР®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 100 г/л Ревизол®, 150 г/л Крезоксим-метил

Ревизол® е първият изопропанол азол с FlexiPOWER молекула - мефентрифлуконазол. С третиране една част от Ревистар®, прониква изключително бързо в проводящата система на растенията,придвижва се системно в тъканите им, като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-специално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана на патогена, дори и при започнала зараза. Друга част от продукта се акумулира под восъчният слой на листата под формата на резервоари, които остават защитени от влиянието на околната среда (валежи, UV светлина и др.) Благодарение на тези резервоари продукта се отдава поетапно във времето за по-продължителна защита.

Даксър® има способността да се адаптира и работи дори срещу резистентни форми на заболяванията. Благодарение на изопропаноловият линкер в молекулата, Ревистар® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. По-високата свързваща сила води до по-висок контрол на заболяанията.

Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана 75 мл/дка
Мрежовидни петна 75 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Базично гниене 75 мл/дка
Брашнеста мана по пшеницата 75 мл/дка
Жълта ръжда 75 мл/дка
Жълто кяфяви петна (Дрешлера) 75 мл/дка
Кафява ръжда 75 мл/дка
Листен пригор 75 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Кафява ръжда 75 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Кафява ръжда 75 мл/дка
Листен пригор 75 мл/дка
Информационен лист за безопасност ДАКСЪР®
Продуктов лист Eтикет ДАКСЪР®

Защо - ДАКСЪР®?

Даксър е Балансьор за всички растителнозащитни технологии в житни култури.

Даксър е най-новият фунгицид от портфолиото на БАСФ, който съдържа Ревизол – нова генерация триазол, и крезоксим-метил – доказан в практиката стробилурин.

Даксър претежава отличен контрол на болести, лечебно действие без аналог, гъвкавост на приложение и редица други предимства. Ефикасен е срещу икономически важните гъбни болести в пшеница и ечемик – септориоза, брашнеста мана, кафява ръжда, жълта ръжда, жълто-кафяви петна (DTR), мрежести петна, ринхоспориум, рамулария и др.

Премиера в България през 2023!

Даксър - Балансьор за всяка технология

Премиера 2023!

Нагоре