ДАКСЪР®
Фунгициди

ДАКСЪР®

Фунгициди

Предимства

  • Изключителен контрол на болести, със силата на Ревизол®
  • Лечебно действие без аналог
  • Избор за всеки момент на приложение
  • По-добра физиология още от първото третиране
Етикет

ДАКСЪР®

Информационен лист за безопасност

ДАКСЪР®

Информация за продукта

Обща информация

Име ДАКСЪР®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 100 г/л Ревизол®, 150 г/л Крезоксим-метил

Механизъм на действие

Даксър® съдържа 2 активни вещества – най-новият триазол на БАСФ (Ревизол®) и познатият стробилурин (крезоксим-метил). Ревизол® е първият изопропанол-азол, принадлежащ към групата на инхибитори на биосинтезата на стерола (SBI) и подгрупата на деметилиращите инхибитори (DMI). След третиране Ревизол® се придвижва системно в тъканите на растенията като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-специално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана. Друга част от активното вещество се акумулира- под восъчният слой на листата под формата на резервоари, които остават защитени от влиянието на околната среда. Благодарение на тези резервоари активното вещество се отдава по етапно във времето за по-продължителна защита. Ревизол® има способността да се адаптира и работи дори срещу резистентни форми на заболяванията. Благодарение на изопропаноловият линкер в молекулата, Ревизол® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. По-високата свързваща сила води до по-висок контрол на заболяванията. Крезоксим-метил е стробилурин с квази-системно действие, който инхибира митохондриалното дишане в клетките на патогените. В растенията третирани с крезоксим-метил се отчита намаляне на синтеза на хормона Етилен (хормон предизвикващ преждевременно узряване), в резултат на което растенията са с подобрена физиология – зелен ефект, активна фотосинтеза и пълноценно хранене.

• Работен разтвор: 10-20 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 4°С и под 25°С.

• Смесимост с други ПРЗ: Даксър® може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост. В зависимост заплевеляването Даксър® може да се смесва с Биатлон® 4D и Палас®.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 4°С, както и температура над 25°С.

Болести по листата
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Базично гниене
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Кафява ръжда
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Кафява ръжда
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка

Обща информация

Име ДАКСЪР®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 100 г/л Ревизол®, 150 г/л Крезоксим-метил

Механизъм на действие

Даксър® съдържа 2 активни вещества – най-новият триазол на БАСФ (Ревизол®) и познатият стробилурин (крезоксим-метил). Ревизол® е първият изопропанол-азол, принадлежащ към групата на инхибитори на биосинтезата на стерола (SBI) и подгрупата на деметилиращите инхибитори (DMI). След третиране Ревизол® се придвижва системно в тъканите на растенията като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-специално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана. Друга част от активното вещество се акумулира- под восъчният слой на листата под формата на резервоари, които остават защитени от влиянието на околната среда. Благодарение на тези резервоари активното вещество се отдава по етапно във времето за по-продължителна защита. Ревизол® има способността да се адаптира и работи дори срещу резистентни форми на заболяванията. Благодарение на изопропаноловият линкер в молекулата, Ревизол® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. По-високата свързваща сила води до по-висок контрол на заболяванията. Крезоксим-метил е стробилурин с квази-системно действие, който инхибира митохондриалното дишане в клетките на патогените. В растенията третирани с крезоксим-метил се отчита намаляне на синтеза на хормона Етилен (хормон предизвикващ преждевременно узряване), в резултат на което растенията са с подобрена физиология – зелен ефект, активна фотосинтеза и пълноценно хранене.

• Работен разтвор: 10-20 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 4°С и под 25°С.

• Смесимост с други ПРЗ: Даксър® може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост. В зависимост заплевеляването Даксър® може да се смесва с Биатлон® 4D и Палас®.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 4°С, както и температура над 25°С.

Back
Ечемик - Болести по листата
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Back
Пшеница - Базично гниене
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Back
Ръж - Кафява ръжда
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Back
Тритикале - Кафява ръжда
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Нагоре