Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ДЕЛАН® ПРО

Уникален като Вашата продукция

Предимства

  • Иновативната ПРОАКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ работи превантивно и стимулира устойчивостта на растенията срещу болести
  • Защита на новият прираст
  • Отлична ефикасност срещу обикновена мана в лозя и струпясване по ябълки
  • Иновативната формулация суспензионен концентрат (СК) гарантира добро покритие и разпределение по време на третирането
  • Предвидима ефикасност дори и в дъждовни периоди

Информация за продукта

Име ДЕЛАН® ПРО
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 125 г/л Дитианон, 561 г/л Фосфонова киселина
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Делан® Про е фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу гъбни болести. Инхибира покълнването на спорите, подтиска редица ензими и спира дишането на клетките на гъбните патогени. Проявява лечебно действие при употреба до 48 часа след заразата. Фосфоновата киселина, под формата на калиеви фосфонати е със системно фунгицидно действие и инхибира ключови ензими, с което предотвратява развитието на гъбните патогени.

Благодарение на уникалната комбинация от добре познатия дитианон и системните свойства на фосфоновата киселина, Делан® Про действа върху повърхността на листа, както и в тъканта на листата. Дитианон се

поема от восъчния слой на листата за да образува силна преградна бариера. Фосфоновата киселина (KHP) усилва превантивната дейност на дитианон чрез пряко ограничаване активността на патогените.

2. Работен разтвор:

40-100 л/дка (в зависимост от обема на короната).

3. Температурен диапазон на приложение

• Делан Про може да се прилага при температура от 6 °С до 25 °C.

4. Усвояване от културата

• 1 час след третиране паднал продължителен и обилен дъжд не променя ефикасността на Делан® Про. Продуктът осигурява отлична защита от струпясване при продължителен влажен период.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Делан Про може да се смесва с инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

6. Не се препоръчва

• Употребата на продукта повече от 6 пъти на сезон.

Лозя

Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
КултураБолестДозаКарантинен срок
Лозя (винени сортове)Обикновена манаPlasmopara Viticola300 мл/дка42 дни
Черно гниенеGuignardia Bidwellii
ЕкскориозаPhomopsis viticola Sacc
ЯбълкаСтрупясване по ябълкиVenturia inaequalis250 мл/дка35 дни
КрушаСтрупясване по крушиVenturia pirina
Име ДЕЛАН® ПРО
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 125 г/л Дитианон, 561 г/л Фосфонова киселина
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Делан® Про е фунгицид с предпазно и лечебно действие срещу гъбни болести. Инхибира покълнването на спорите, подтиска редица ензими и спира дишането на клетките на гъбните патогени. Проявява лечебно действие при употреба до 48 часа след заразата. Фосфоновата киселина, под формата на калиеви фосфонати е със системно фунгицидно действие и инхибира ключови ензими, с което предотвратява развитието на гъбните патогени.

Благодарение на уникалната комбинация от добре познатия дитианон и системните свойства на фосфоновата киселина, Делан® Про действа върху повърхността на листа, както и в тъканта на листата. Дитианон се

поема от восъчния слой на листата за да образува силна преградна бариера. Фосфоновата киселина (KHP) усилва превантивната дейност на дитианон чрез пряко ограничаване активността на патогените.

2. Работен разтвор:

40-100 л/дка (в зависимост от обема на короната).

3. Температурен диапазон на приложение

• Делан Про може да се прилага при температура от 6 °С до 25 °C.

4. Усвояване от културата

• 1 час след третиране паднал продължителен и обилен дъжд не променя ефикасността на Делан® Про. Продуктът осигурява отлична защита от струпясване при продължителен влажен период.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Делан Про може да се смесва с инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

6. Не се препоръчва

• Употребата на продукта повече от 6 пъти на сезон.

Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
КултураБолестДозаКарантинен срок
Лозя (винени сортове)Обикновена манаPlasmopara Viticola300 мл/дка42 дни
Черно гниенеGuignardia Bidwellii
ЕкскориозаPhomopsis viticola Sacc
ЯбълкаСтрупясване по ябълкиVenturia inaequalis250 мл/дка35 дни
КрушаСтрупясване по крушиVenturia pirina
Информационен лист за безопасност ДЕЛАН® ПРО
Етикет ДЕЛАН® ПРО

Защо да изберете ДЕЛАН® ПРО?

Дози и момент на приложение

Култура Болест Доза Карантинен срок
ЛозяОбикновена мана Plasmopara Viticola300 мл/дка 42 дни
ЛозяЧерно гниене Guignardia Bidwellii 300 мл/дка42 дни
ЛозяЕкскориоза Phomopsis vticola Sacc300 мл/дка42 дни
ЯбълкаСтрупясване по ябълки Venturia inaequalis250 мл/дка35 дни
КрушаСтрупясване по круши Venturia pirina250 мл/дка35 дни
Нагоре