Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ДЕЛАН® ПРО

Уникален като Вашата продукция

Предимства

  • Иновативната ПРОАКТИВНА ТЕХНОЛОГИЯ работи превантивно и стимулира устойчивостта на растенията срещу болести
  • Защита на новият прираст
  • Отлична ефикасност срещу обикновена мана в лозя и струпясване по ябълки
  • Иновативната формулация суспензионен концентрат (СК) гарантира добро покритие и разпределение по време на третирането
  • Предвидима ефикасност дори и в дъждовни периоди
Информационен лист за безопасност Делан Про
Продуктов лист Етикет Делан Про
Изтегляне на документи Агро Аптеки Условия Агро Аптеки Заявление Агро Аптеки Информация за защита на данните

Защо - ДЕЛАН® ПРО?

Дози и момент на приложение

Култура Болест Доза Карантинен срок
ЛозяОбикновена мана Plasmopara Viticola300 мл/дка 42 дни
ЛозяЧерно гниене Guignardia Bidwellii 300 мл/дка42 дни
ЛозяЕкскориоза Phomopsis vticola Sacc300 мл/дка42 дни
ЯбълкаСтрупясване по ябълки Venturia inaequalis250 мл/дка35 дни
КрушаСтрупясване по круши Venturia pirina250 мл/дка35 дни
Нагоре