Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ДЕЛАН®

Контактният фунгицид с различен механизъм на действие!

Предимства

  • Гарантирана ефикасност благодарение на активното вещество без аналог - дитианон
  • Лесно приготвяне на работния разтвор
  • Различен механизъм на действие спрямо другите контактни фунгициди

Информация за продукта

Име ДЕЛАН®
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Съдържание 700 г/кг Дитианон
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Делан е органичен контактен фунгицид с предпазно действие срещу голям брой причинители на болести. Фунгицидът инхибира покълнването на спорите, потиска редица ензими и блокира дишането на клетките на гъбните патогени. Делан притежава стопиращо действие, приложен до 48 часа от началото на инфекцията.

2. Работен разтвор

• Плодове - 60-100 л/дка

• Лозя - 40-80 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-подходящи темперaтури при употреба са от 8 °С до 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Делан притежава много добро и бързо свързване с восъчният налеп на листата, но като при всички контактни продукти наличието на дъжд води до отмиване на част от продукта от листата.

• Най-добър ефект се постига, когато Делан се приложи превантивно преди поява на болестта.

• Оптималният момент на приложение на продукта според цялостната технология на БАСФ за опазване на лозата е през цялата вегетация. Да се прилага само във винени сортове лозя.

• Интервала между две третирания е 8 дни, но при

изключително благоприятни условия за развитие на патогените интервала между третиранията може да бъде скъсен.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди,растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• За едновременен контрол на Оидиум при лозата препоръчваме смесимост с Вивандо в доза 20 мл/дка или Колис в доза 40 мл/дка.

6. Не се препоръчва

• Да се третира с минерални масла непосредствено преди и след употребата на Делан.

• Да се смесва с продукта на алкални основа и продукти съдържащи сяра.

Костилкови плодове

Вредители Препоръчителна доза
Кафяво гниене 50 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Болести по плодa, листата 50 гр/дка
КултураБолестДозаМомент на приложениеКарантинен срок
Лоза (винени сортове)МанаPlasmopara viticola50
гр/дка
Преди поява признаците на болеста20
ЕкскориозаPhomopsis vticola SaccПърво – фаза „зелен конус“
Второ – фаза „пеперуда“
ЯбълкаСтрупясванеVenturia inaequalisПри сигнал от пункта по прогноза и сигнализаци
ПрасковаРанно кафяво гниене по костилковиMonilinia laxaПърво – преди цъфтеж
Второ – по време на цъфтеж
Трето – след цъфтеж
КайсияГномонияGnomonia erythrostomaПърво при цъфтеж и следващи Череша Бяла ръжда Blumeriella jaapii 2-3 приложения през 10-14 дни
ЧерешБяла ръждаBlumeriella jaapii
Име ДЕЛАН®
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Съдържание 700 г/кг Дитианон
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Делан е органичен контактен фунгицид с предпазно действие срещу голям брой причинители на болести. Фунгицидът инхибира покълнването на спорите, потиска редица ензими и блокира дишането на клетките на гъбните патогени. Делан притежава стопиращо действие, приложен до 48 часа от началото на инфекцията.

2. Работен разтвор

• Плодове - 60-100 л/дка

• Лозя - 40-80 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-подходящи темперaтури при употреба са от 8 °С до 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Делан притежава много добро и бързо свързване с восъчният налеп на листата, но като при всички контактни продукти наличието на дъжд води до отмиване на част от продукта от листата.

• Най-добър ефект се постига, когато Делан се приложи превантивно преди поява на болестта.

• Оптималният момент на приложение на продукта според цялостната технология на БАСФ за опазване на лозата е през цялата вегетация. Да се прилага само във винени сортове лозя.

• Интервала между две третирания е 8 дни, но при

изключително благоприятни условия за развитие на патогените интервала между третиранията може да бъде скъсен.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди,растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• За едновременен контрол на Оидиум при лозата препоръчваме смесимост с Вивандо в доза 20 мл/дка или Колис в доза 40 мл/дка.

6. Не се препоръчва

• Да се третира с минерални масла непосредствено преди и след употребата на Делан.

• Да се смесва с продукта на алкални основа и продукти съдържащи сяра.

Вредители Препоръчителна доза
Кафяво гниене 50 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Болести по плодa, листата 50 гр/дка
КултураБолестДозаМомент на приложениеКарантинен срок
Лоза (винени сортове)МанаPlasmopara viticola50
гр/дка
Преди поява признаците на болеста20
ЕкскориозаPhomopsis vticola SaccПърво – фаза „зелен конус“
Второ – фаза „пеперуда“
ЯбълкаСтрупясванеVenturia inaequalisПри сигнал от пункта по прогноза и сигнализаци
ПрасковаРанно кафяво гниене по костилковиMonilinia laxaПърво – преди цъфтеж
Второ – по време на цъфтеж
Трето – след цъфтеж
КайсияГномонияGnomonia erythrostomaПърво при цъфтеж и следващи Череша Бяла ръжда Blumeriella jaapii 2-3 приложения през 10-14 дни
ЧерешБяла ръждаBlumeriella jaapii
Информационен лист за безопасност ДЕЛАН®
Етикет ДЕЛАН®
Нагоре