Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ДИАМАНТ® МАКС

Най-иновативният фунгицид от линията AgCelence

4,50 лв/дкa препоръчителна цена без ДДС

4,05 лв/дка - Промо Кешбек цена*

При доза 120 мл/дка

*При закупуване на Ревистар® Флекс пакет, за същите площи

Предимства

  • Kомбинация на най-новия стробилурин F 500 с най-силния триазол
  • Пълна защита от болести във всички житни култури
  • AgCelence ефект срещу стресовите фактори на полето с F 500

Информация за продукта

Срокове за продажба и употреба на продукта

Съгласно заповед на БАБХ номер: РД11-1522, от дата 2.07.2020г., Диамант Макс има следните срокове на продажба и употреба:

  • последна дата за продажба и фактуриране на Диамант Макс: 31.10.2021
  • последна дата за вписване в дневниците за употреба: 31.10.2022

Подробна информация може да откриете на сайта на БАБХ.

Срокове за продажба и употреба на продукта

Съгласно заповед на БАБХ номер: РД11-1522, от дата 2.07.2020г., Диамант Макс има следните срокове на продажба и употреба:

  • последна дата за продажба и фактуриране на Диамант Макс: 31.10.2021
  • последна дата за вписване в дневниците за употреба: 31.10.2022

Подробна информация може да откриете на сайта на БАБХ.

Информационен лист за безопасност ДИАМАНТ МАКС
Продуктов лист Етикет Диамант Макс
Изтегляне на документи ДИАМАНТ МАКС

Защо - ДИАМАНТ® МАКС?

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложениеКарантинен срок
ПшеницаБрашнеста мана (Erysiphe graminis)120-150 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни
 Кафява ръжда (Puccinia recondite)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
 Жълта ръжда (Puccinia striiformis)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
 Септориоза по листата (Septoria tritici)120-150 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни
 Септориоза по класа (Septoria nodorum)120-150 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни
 Фузариоза по класа (Fusarium sp)120-150 мл/дкаизкласяване35 дни
 Жълто-кафяви петна, Дрешлера (Pyrenophora tritici-repentis)120-150 мл/дкабратене - поява на флагов лист35 дни
Ечемикюмрежовидни петна (Pyrenophora teres)120-150 мл/дкабратене - поява на флагов лист35 дни
 Кафява ръжда (Puccinia hordei)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
 Листен пригор (Rhynchosporium graminicola)120-150 мл/дкабратене - поява на флагов лист35 дни
 Хелминтоспориоза (Helminthosporium sativum)150 мл/дкабратене35 дни
РъжЛистен пригор (Rhynchosporium graminicola)120-150 мл/дкабратене - поява на флагов лист35 дни
 Листна ръжда (Puccinia dispersa)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
ОвесКоронеста (листна) ръжда (Puccinia coronifera)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
ТритикалеБрашнеста мана (Erysiphe graminis)120-150 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни
 Кафява ръжда (Puccinia recondita)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
 Жълта ръжда (Puccinia striiformis)120-150 мл/дкафлагов лист - изкласяване35 дни
 Септориоза (Septoria tritici)120-150 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни
Нагоре