Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КАБРИО® ТОП

Един продукт - решение на три проблема

Предимства

  • Пълен и едновременен контрол на трите най-важни болести - мана, брашнеста мана и сиво гниене
  • Допълнително действие срещу черно гниене, червен огън, екскориоза, антракноза
  • Подобрено общо физиологично състояние на лозата
Информационен лист за безопасност КАБРИО ТОП
Продуктов лист Кабрио® Топ
Нагоре