КАБРИО® ТОП - Един продукт – решение на три проблема

Системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебнодействие за едновременна борба срещу обикновена мана,брашнеста мана и сиво гниене по лозя

КАБРИО® ТОП - Един продукт – решение на три проблема

Системно-контактен фунгицид с предпазно и лечебнодействие за едновременна борба срещу обикновена мана,брашнеста мана и сиво гниене по лозя


Предимства

  • Пълен и едновременен контрол на трите най-важни болести – мана, брашнеста мана и сиво гниене;
  • Подобрено общо физиологично състояние на лозата благодарение засилването на естествените защитни механизми на растенията;
  • Дълъг период на защита в резултат образуването на активни ядра по напръсканите повърхности, от които продължително време фунгицидът прониква в дълбочина на паренхима и осигурява вътрешна защита.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

КАБРИО® ТОП

Етикет

КАБРИО® ТОП

Информация за продукта

Обща информация

Име КАБРИО® ТОП
Формулация Водоразтворими гранули (ВГ)
Съдържание 550 г/кг Метирам, 50 г/кг Пираклостробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Кабрио® Топ е широкоспектърен, квазисистемен, двукомпонентен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Той инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени. Предотвратява проникването на кълновете на спорите в тъканите на листата (предпазно действие), блокира развитието на гъбния патоген, който вече е проникнал в растителните тъкани (стопиращо действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (лечебно действие).

• Работен разтвор: Лозя – 40-80 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-подходящи температури при употреба са от 8°С до 25°С.

• Смесимост с други ПРЗ: Кабрио® Топ може да се смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• Момент на приложение: Оптималният момент на приложение на Кабрио® Топ е когато 2/3 от калпачетата на ресата са окапали. Интервалът между две третирания е 10-14 дни, но при изключително благоприятни условия за развитие на патогените интервала между третираниято може да бъде скъсен.

• Не се препоръчва: Третиране в най-горещите часове на деня при температури над 25°С. Не е препоръчително употребата му повече от 3 пъти през един вегетационен период, поради риска от придобиване на резистентност на патогените.

Брашнеста мана
Препоръчителна доза
150 г/дка
Препоръчителна доза
200 г/дка
Препоръчителна доза
200 г/дка
Kласификация според FRACГрупа M – MSA
Група C3 – Хинон ихибитор
Опаковка10 х 1 кг
КатегорияНепрофесионална

Обща информация

Име КАБРИО® ТОП
Формулация Водоразтворими гранули (ВГ)
Съдържание 550 г/кг Метирам, 50 г/кг Пираклостробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Кабрио® Топ е широкоспектърен, квазисистемен, двукомпонентен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Той инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени. Предотвратява проникването на кълновете на спорите в тъканите на листата (предпазно действие), блокира развитието на гъбния патоген, който вече е проникнал в растителните тъкани (стопиращо действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (лечебно действие).

• Работен разтвор: Лозя – 40-80 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-подходящи температури при употреба са от 8°С до 25°С.

• Смесимост с други ПРЗ: Кабрио® Топ може да се смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• Момент на приложение: Оптималният момент на приложение на Кабрио® Топ е когато 2/3 от калпачетата на ресата са окапали. Интервалът между две третирания е 10-14 дни, но при изключително благоприятни условия за развитие на патогените интервала между третираниято може да бъде скъсен.

• Не се препоръчва: Третиране в най-горещите часове на деня при температури над 25°С. Не е препоръчително употребата му повече от 3 пъти през един вегетационен период, поради риска от придобиване на резистентност на патогените.

Back
Лозя - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
150 г/дка
Препоръчителна доза
200 г/дка
Препоръчителна доза
200 г/дка
Kласификация според FRACГрупа M – MSA
Група C3 – Хинон ихибитор
Опаковка10 х 1 кг
КатегорияНепрофесионална

Защо да изберете КАБРИО® ТОП?

Важна информация!

Считано от 28 май 2024 г., се определят гратисни периоди от 3 месеца за продажба и разпространение и до 28.11.2024г.

за съхранение, употреба и обезвреждане на съществуващи наличности от ПРЗ КАБРИО ТОП с Удостоверение № 0512-ПРЗ Издание: 2/14.05.2014 г.

Нагоре