Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КАНТУС®

Сигурната защита срещу сиво гниене

Предимства

  • Сигурно и продължително действие срещу сиво гниене
  • Контактно и трансламинарно действие, добра устойчивост на отмиване от дъжд
  • Допълнително действие срещу патогени от класовете Ascomycetes и Deuteromycetes
Информационен лист за безопасност КАНТУС
Продуктов лист Кантус®
Нагоре