Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КАРАМБА® - За здрава рапица с мощна коренова система

Фунгициди

Предимства

  • Предотвратен риск от полягане
  • Компактни и здрави растения
  • Растения с повече разклонение, съцветия и шушулки
  • Едновременен цъфтеж и узряване на шушулките

Информация за продукта

Име КАРАМБА®
Формулация Емулсионен концентрат (EK)
Съдържание 60 г/л Метконазол
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Карамба е растежен регулатор и фунгицид със системно действие. След есенно приложение в рапица растежно-регулаторният механизъм се изразява в регулиране на оптималното развитие на надземната маса на растенията. Същевременно се увеличава вторичната коренова система, която е отговорна за усвояването на водата и хранителните вещества от почвата. Карамба приложена през пролетта предотвратява изтеглянето на рапичните растения. По този начин се образуват растения със здрави стъбла и повече разклонения, респективно шушулки.

Фунгицидното действие на Карамба се изразява в инхибиране синтеза на ергостерол и разрушаване клетките на патогена, като по този начин се стопира неговият растеж.

2. Работен разтвор

• при есенно приложение 15-20 л

• при пролетно приложение 20-30 л

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта

5. Смесимост с други ПРЗ

• За едновременна борба и срещу неприятели Карамба може да се смесва с инсектицидите Вазтак Нов и/или Дурсбан.

• Продуктът може да смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

6. Не се препоръчва:

• Приложение при температури под 8°С и над 25°С.

• Третиране на култури подложени на стрес в резултат на замръз, засушаване, хербицидни третирания или такива преди достигане на фаза 2-4 лист.

Рапица

Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Болести по стъблото
КултураДозаВредителКарантинен срок в дни
Рапица120 мл/дка- сухо стъблено гниене /фома/ по зимна маслодайна рапица
- бяло гниене /склеротиния/ по зимна маслодайна рапица
- чернилка /черни петна по листата, алтернария/ по зимна маслодайна рапица
- листни петна /цилиндроспориоза/ по зимна маслодайна рапица
56
60 мл/дка - есен+ 80 мл/дка - пролет- брашнеста мана по зимна маслодайна рапица
Пшеница100 мл/дка- брашнеста мана по пшеница
- жълта ръжда по пшеница
- черна ръжда по пшеница
- кафява ръжда по пшеница
42
Име КАРАМБА®
Формулация Емулсионен концентрат (EK)
Съдържание 60 г/л Метконазол
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Карамба е растежен регулатор и фунгицид със системно действие. След есенно приложение в рапица растежно-регулаторният механизъм се изразява в регулиране на оптималното развитие на надземната маса на растенията. Същевременно се увеличава вторичната коренова система, която е отговорна за усвояването на водата и хранителните вещества от почвата. Карамба приложена през пролетта предотвратява изтеглянето на рапичните растения. По този начин се образуват растения със здрави стъбла и повече разклонения, респективно шушулки.

Фунгицидното действие на Карамба се изразява в инхибиране синтеза на ергостерол и разрушаване клетките на патогена, като по този начин се стопира неговият растеж.

2. Работен разтвор

• при есенно приложение 15-20 л

• при пролетно приложение 20-30 л

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта

5. Смесимост с други ПРЗ

• За едновременна борба и срещу неприятели Карамба може да се смесва с инсектицидите Вазтак Нов и/или Дурсбан.

• Продуктът може да смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

6. Не се препоръчва:

• Приложение при температури под 8°С и над 25°С.

• Третиране на култури подложени на стрес в резултат на замръз, засушаване, хербицидни третирания или такива преди достигане на фаза 2-4 лист.

Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Болести по стъблото
КултураДозаВредителКарантинен срок в дни
Рапица120 мл/дка- сухо стъблено гниене /фома/ по зимна маслодайна рапица
- бяло гниене /склеротиния/ по зимна маслодайна рапица
- чернилка /черни петна по листата, алтернария/ по зимна маслодайна рапица
- листни петна /цилиндроспориоза/ по зимна маслодайна рапица
56
60 мл/дка - есен+ 80 мл/дка - пролет- брашнеста мана по зимна маслодайна рапица
Пшеница100 мл/дка- брашнеста мана по пшеница
- жълта ръжда по пшеница
- черна ръжда по пшеница
- кафява ръжда по пшеница
42
Информационен лист за безопасност КАРАМБА®
Етикет КАРАМБА®

Защо да изберете КАРАМБА®?

Дози и момент на приложение

ККултураЗа борба срещуДозаФаза на приложениеКарантинен срок
РапицаСухо стъблено гниене (фрома по зимна маслодайна рапица120 мл/дкаЕсен - 4-6-ти лист на рапицата56 дни
 Бяло гниене (склеротиния) по зимна маслодайна рапица120 мл/дкаЕсен - 4-6-ти лист на рапицата56 дни
 Чернилка (черни петна по листата, алтернария) по зимна маслодайна рапица120 мл/дкаПролет - при височина 25-35 см.56 дни
 Листни петна (цилиндроспириоза) по зимна маслодайна рапица120 мл/дкаПролет - при височина 25-35 см.56 дни
 Брашнеста мана по зимна маслодайна рапица60 мл/дка - есен + 80 мл/дка - пролетПролет - при височина 25-35 см.56 дни
ПшеницаБрашнеста мана по пшеница100 мл/дка60 мл/дка - есен + 80 мл/дка - пролет42 дни
 Жълта ръжда по пшеница100 мл/дка60 мл/дка - есен + 80 мл/дка - пролет42 дни
 Черна ръжда по пшеница100 мл/дка60 мл/дка - есен + 80 мл/дка - пролет42 дни
 Кафява ръжда по пшеница100 мл/дка60 мл/дка - есен + 80 мл/дка - пролет42 дни
Нагоре