Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КИНТО ПЛЮС®

Активни вещества:

Прохлораз - 55 г/л

Тритиоконазол- 22 г/л

Предимства

  • Дълъг период на защита (5-9 седмици)
  • Синергизъм между двете активни вещества за отличен контрол на почвени и семенни зарази
  • Изключителна ефикасност срещу фузарийно кореново гниене

Информация за продукта

Име КИНТО ПЛЮС®
Съдържание 20 г/л Тритиконазол, 55 г/л Прохлораз

Житни култури

Име КИНТО ПЛЮС®
Съдържание 20 г/л Тритиконазол, 55 г/л Прохлораз
Информационен лист за безопасност КИНТО ПЛЮС®
Етикет КИНТО ПЛЮС®

Защо да изберете КИНТО ПЛЮС®?

Прохлораз

Химична група - DMI - Имидазоли

Начин на действеи - Прониква в дълбочина, като унищожава причинителите на болести, намиращи се в обвивката на семената. Много успешно се справя с причинителите на заболяванията фузарийно гниене,снежна плесен, ленточна болест и мрежеста петнистост.

Тритиконазол

Химична група - DMI - Триазоли

Начин на действие - Инхибира биосинтеза на ергостерол в клетките на патогена и блокира покълването на спорите и растежа на мицела. Притежава системно действие и е изключително ефикасен срещу патогените, разположени по повърхността и във вътрешността на зърната, като например причинителите на твърда и праховита главня, фузарийно гниене и септорийно гниене на посевите.

КултураЗа борба срещуДоза
ПшеницаТвърда главня Tilletia spp.150 мл/100 кг семена
 Праховитаглавня Ustilago spp.150 мл/100 кг семена
 Фузарийно кореново гниене Fusariumspp.200 мл/100 кг семена
 Снежна плесен Microdochiumnivale.200 мл/100 кг семена
ЕчемикЛенточна болест Pyrenophora.150 мл/100 кг семена
 Праховитаглавня Ustilago spp.150 мл/100 кг семена
 Снежна плесен Microdochiumnivale200 мл/100 кг семена
 Фузарийно кореново гниене Fusariumspp.200 мл/100 кг семена
Ръж, тритикале и овесТвърда главня Tilletia spp.150 мл/100 кг семена
 Праховита главня Ustilago spp.150 мл/100 кг семена
 Фузарийно кореново гниене Fusarium spp.200 мл/100 кг семена
 Снежна плесен Microdochium nivale200 мл/100 кг семена
Нагоре