КОЛИС® - Контрол на болестите и подобрена физиология на лозята

Двукомпонентен, системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие за борба срещу брашнеста мана по лозата

КОЛИС® - Контрол на болестите и подобрена физиология на лозята

Двукомпонентен, системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие за борба срещу брашнеста мана по лозата


Предимства

  • Сигурна и надеждна защита срещу башнестата мана;
  • Допълнително действие срещу сиво и пеницилийно гниене по лозата;
  • Подобрено физиологично състояние на лозите;
  • Отлична селективност към културата.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

КОЛИС®

Етикет

КОЛИС®

Информация за продукта

Обща информация

Име КОЛИС®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 100 г/л Крезоксим-метил, 200 г/л Боскалид
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Колис® е двукомпонентен, системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Разнася се акропетално и трансламинарно в растението. Предизвиква блокиране на обмяната на веществата, стопиране транспорта на митохондрии, инхибиране производството на необходимите вещества за развитие на патогена. Спира растежа на хифите както върху тъканите, така и вътре в тях и като краен резултат – причинителят на болестта е напълно унищожен.

Тази уникална комбинация осигурява много добро превантивно действие срещу причинителя на сивото гниене (съдържа боскалид) и е надеждна защита особено при чувствителните на тази болест сортове лози (по данни от опити във Франция).

Работен разтвор: Лозя – 40-80 л/дка, Зеленчуци – 40-60 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най-подходящи температури при употреба са от 8°С до 25°С.

Усвояване от културата: Системен продукт, който бързо навлиза в растението благодарение на своето акропетално и трансламинарно придвижване.

Смесимост с други ПРЗ: Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба. За едновременна борба с обикновена мана може да се смесва с Орвего®.

Не се препоръчва: Прилагането в най-горещите часове на деня при температури над 25°С. Не е препоръчително употреба повече от 3 пъти през един вегетационен период, поради риска от придобиване на резистентност на патогените. Най-добре да се редуват пръсканията с Вивандо® , Серкадис® и Ревиона®.

Брашнеста мана
Препоръчителна доза
30-40 мл/дка
Мана по краставици
Препоръчителна доза
40-50 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група C3 – Хинон инхибитор
Опаковка10 х 1 л
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име КОЛИС®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 100 г/л Крезоксим-метил, 200 г/л Боскалид
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Колис® е двукомпонентен, системен фунгицид с предпазно, стопиращо и лечебно действие. Разнася се акропетално и трансламинарно в растението. Предизвиква блокиране на обмяната на веществата, стопиране транспорта на митохондрии, инхибиране производството на необходимите вещества за развитие на патогена. Спира растежа на хифите както върху тъканите, така и вътре в тях и като краен резултат – причинителят на болестта е напълно унищожен.

Тази уникална комбинация осигурява много добро превантивно действие срещу причинителя на сивото гниене (съдържа боскалид) и е надеждна защита особено при чувствителните на тази болест сортове лози (по данни от опити във Франция).

Работен разтвор: Лозя – 40-80 л/дка, Зеленчуци – 40-60 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най-подходящи температури при употреба са от 8°С до 25°С.

Усвояване от културата: Системен продукт, който бързо навлиза в растението благодарение на своето акропетално и трансламинарно придвижване.

Смесимост с други ПРЗ: Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба. За едновременна борба с обикновена мана може да се смесва с Орвего®.

Не се препоръчва: Прилагането в най-горещите часове на деня при температури над 25°С. Не е препоръчително употреба повече от 3 пъти през един вегетационен период, поради риска от придобиване на резистентност на патогените. Най-добре да се редуват пръсканията с Вивандо® , Серкадис® и Ревиона®.

Back
Лозя - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
30-40 мл/дка
Back
Плодови зеленчуци - Мана по краставици
Препоръчителна доза
40-50 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група C3 – Хинон инхибитор
Опаковка10 х 1 л
КатегорияВтора професионална
Нагоре