Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КОЛИС®

Контрол на болестите и подобрена физиология на лозята

Предимства

  • Сигурна и надеждна защита срещу брашнестата мана
  • Допълнително действие срещу сиво и пеницилийно гниене по лозата
  • Подобрено физиологично състояние на лозите
  • Отлична селективност към културата
Информационен лист за безопасност КОЛИС
Продуктов лист Колис СК®
Нагоре