КУМУЛУС® - Класика в борбата срещу брашнеста мана

Контактен фунгицид с предпазно и фумигантно действие за борба срещу брашнеста мана по лоза и ябълка

КУМУЛУС® - Класика в борбата срещу брашнеста мана

Контактен фунгицид с предпазно и фумигантно действие за борба срещу брашнеста мана по лоза и ябълка


Предимства

  • Контактно решение срещу брашнестата мана;
  • Бързо начално действие и устойчивост на измиване от дъжд;
  • Предпазно и фумигиращо действие (газова фаза);
  • Отлично средство за редуване със системните фунгициди (триазоли и стробилурини) в борбата срещу резистентността на патогените;
  • Модерна ВГ формулация за по-лесно приготвяне на работния разтвор.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

КУМУЛУС®

Етикет

КУМУЛУС®

Информация за продукта

Обща информация

Име КУМУЛУС®
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Съдържание 800 г/кг Сяра
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Кумулус® е контактен фунгицид с предпазно и фумигантно действие. Благодарение на фумигантното си действие продуктът прониква и се разтваря в клетъчната обвивка на гъбните патогени.

Нарушава редица дехидрационни и дихателни процеси, в следствие на което се спира нарастването дори и на вече развилия се мицел, като същевременно се убива и жизнеността на спорите. Кумулус® има допълнително действие и срещу вредните видове акари по овощни култури и лозя, като потиска тяхното размножаване.

• Работен разтвор: Лозя – 40-60 л/дка; Овощни – 60-100 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-подходящи температури при употреба са от 8°С до 25°С.

• Усвояване от културата: Продукта не прониква в културата, има контактно предпазно и газово дейстие. Кумулус® е контактен продукт, който притежава предпазно и газово дейстие. Като при всички контактни продукти наличието на дъжд води до отмиване на част от продукта от листата.

• Смесимост с други ПРЗ: Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• Не се препоръчва: Да се прилага при температури под 10°С поради невъзможност за проявление на фумигиращите свойства на Кумулус®, както и при силно слънчево греене с темперaтури над 25°С.

Брашнеста мана
Препоръчителна доза
500 г/дка
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
500 г/дка
Мана по домати
Препоръчителна доза
750 г/дка
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
1 кг/дка
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
500 г/дка
Болести по листата
Препоръчителна доза
1,25 kг/дка
Препоръчителна доза
200 – 300 г/дка
Препоръчителна доза
750 г/дка
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
600 г/дка
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
750 г/дка
Брашнеста мана по пшеницата
Препоръчителна доза
1 кг/дка
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
1 кг/дка
Болести по листата
Препоръчителна доза
750 г/дка
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
1 кг/дка
Болести по листата
Препоръчителна доза
750 г/дка
Брашнеста мана по ябълка
Препоръчителна доза
600 – 900 г/дка
Препоръчителна доза
750 г/дка
Kласификация според FRACГрупа M – MSA
Опаковка20 кг
КатегорияНепрофесионална

Обща информация

Име КУМУЛУС®
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Съдържание 800 г/кг Сяра
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Кумулус® е контактен фунгицид с предпазно и фумигантно действие. Благодарение на фумигантното си действие продуктът прониква и се разтваря в клетъчната обвивка на гъбните патогени.

Нарушава редица дехидрационни и дихателни процеси, в следствие на което се спира нарастването дори и на вече развилия се мицел, като същевременно се убива и жизнеността на спорите. Кумулус® има допълнително действие и срещу вредните видове акари по овощни култури и лозя, като потиска тяхното размножаване.

• Работен разтвор: Лозя – 40-60 л/дка; Овощни – 60-100 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-подходящи температури при употреба са от 8°С до 25°С.

• Усвояване от културата: Продукта не прониква в културата, има контактно предпазно и газово дейстие. Кумулус® е контактен продукт, който притежава предпазно и газово дейстие. Като при всички контактни продукти наличието на дъжд води до отмиване на част от продукта от листата.

• Смесимост с други ПРЗ: Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• Не се препоръчва: Да се прилага при температури под 10°С поради невъзможност за проявление на фумигиращите свойства на Кумулус®, както и при силно слънчево греене с темперaтури над 25°С.

Back
Бобови култури - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
500 г/дка
Back
Грах - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
500 г/дка
Back
Домат - Мана по домати
Препоръчителна доза
750 г/дка
Back
Ечемик - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
1 кг/дка
Back
Листни зеленчуци - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
500 г/дка
Back
Лозя - Болести по листата
Препоръчителна доза
1,25 kг/дка
Препоръчителна доза
200 – 300 г/дка
Препоръчителна доза
750 г/дка
Back
Морков - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
600 г/дка
Back
Праскова - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
750 г/дка
Back
Пшеница - Брашнеста мана по пшеницата
Препоръчителна доза
1 кг/дка
Back
Ръж - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
1 кг/дка
Back
Слива - Болести по листата
Препоръчителна доза
750 г/дка
Back
Тритикале - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
1 кг/дка
Back
Череша - Болести по листата
Препоръчителна доза
750 г/дка
Back
Ябълка - Брашнеста мана по ябълка
Препоръчителна доза
600 – 900 г/дка
Препоръчителна доза
750 г/дка
Kласификация според FRACГрупа M – MSA
Опаковка20 кг
КатегорияНепрофесионална
Нагоре