Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ОРВЕГО®

Течна формулация срещу обикновената мана със силата на Инишиум

Предимства

  • Първият течен продукт на пазара за борба с Обикновената мана
  • Оптимална защита на новия летораст
  • Идеален инструмент за управление на кръстосаната резистентност

Информация за продукта

Име ОРВЕГО®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 300 г/л Аметоктрадин, 225 г/л Диметоморф
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Орвего е системенно-контактен двукомпонентен фунгицид, действащ върху спорите и мицела на оомицетните патогени. Притежава антиспорулантно и лечебно действие.

Инишиум (Аметоктрадим) е иновативно активно вещество на БАСФ с отлично предпазно действие, което действа като инхибитор на митохондриалното дишане. Инишиум принадлежи към нов химически кластриазоло-пиримидиламини. След приложение силно

задържа развитието на зооспорите, тяхното покълване и проникване в растението. Комбинацията на двете активни вещества с различен механизъм е отличен метод в борбата с резистентността.

Диметоморф прониква през епидермиса в паренхимната тъкан на листата като инхибира целулозният синтез в клетките на патогение. В резултат се нарушава образуването на клетъчните стени, разрушават се хаусториите и се предотвратява образуването на нови спори на патогена.

2. Работен разтвор

• Лозя - 40-80 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване се получава при температури от 8 °С до 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд паднал 1 час след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продуктът може да смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди и листни торове, но поради различието на Ph-то и твърдоста на водата да се направи тест за смесимост.

6. Не се препоръчва

• Употреба на продукта при температури под 8 °С, както и температура над 25 °С.

Домат

Вредители Препоръчителна доза
Болести по плодa, листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по плодa, листата
КултураБолестДозаКарантинен срок
ДоматОбикновена манаPhytophthora infestans70 мл/дка1
ЛукОбикновена манаPeronospora destructor70 мл/дка7
ЛозяОбикновена манаPlasmopara Viticol80 мл/дка35
Име ОРВЕГО®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 300 г/л Аметоктрадин, 225 г/л Диметоморф
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Орвего е системенно-контактен двукомпонентен фунгицид, действащ върху спорите и мицела на оомицетните патогени. Притежава антиспорулантно и лечебно действие.

Инишиум (Аметоктрадим) е иновативно активно вещество на БАСФ с отлично предпазно действие, което действа като инхибитор на митохондриалното дишане. Инишиум принадлежи към нов химически кластриазоло-пиримидиламини. След приложение силно

задържа развитието на зооспорите, тяхното покълване и проникване в растението. Комбинацията на двете активни вещества с различен механизъм е отличен метод в борбата с резистентността.

Диметоморф прониква през епидермиса в паренхимната тъкан на листата като инхибира целулозният синтез в клетките на патогение. В резултат се нарушава образуването на клетъчните стени, разрушават се хаусториите и се предотвратява образуването на нови спори на патогена.

2. Работен разтвор

• Лозя - 40-80 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване се получава при температури от 8 °С до 25 °С.

4. Усвояване от културата

• Дъжд паднал 1 час след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продуктът може да смесва с повечето употребявани в практиката инсектициди и листни торове, но поради различието на Ph-то и твърдоста на водата да се направи тест за смесимост.

6. Не се препоръчва

• Употреба на продукта при температури под 8 °С, както и температура над 25 °С.

Вредители Препоръчителна доза
Болести по плодa, листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по плодa, листата
КултураБолестДозаКарантинен срок
ДоматОбикновена манаPhytophthora infestans70 мл/дка1
ЛукОбикновена манаPeronospora destructor70 мл/дка7
ЛозяОбикновена манаPlasmopara Viticol80 мл/дка35
Информационен лист за безопасност ОРВЕГО®
Етикет ОРВЕГО®

Защо да изберете ОРВЕГО®?

Нагоре