ПИКТОР® - Изборът на Професионалистите!

Фунгицид от концепцията AgCelence, който защитава растенията от болести, подобрява физиологията и устойчивостта им на стрес

ПИКТОР® - Изборът на Професионалистите!

Фунгицид от концепцията AgCelence, който защитава растенията от болести, подобрява физиологията и устойчивостта им на стрес


Предимства

  • По-високи добиви средно с 15% (2010-2021 г.);
  • Подобрена физиология на растенията и устойчивост на стрес;
  • Цялостна защита срещу всички важни болести;
  • Повишено съдържание на масло и олеинова киселина, по-малко загуби при прибиране на реколтата;
  • Отлична защита на препарата към измиване от дъжд;
  • Активни вещества с различен механизъм на действие и минимизиране на риска от поява на резистентност;
  • Гъвкавост в приложението – възможност за третиране с Пиктор® в различни фенофази.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

ПИКТОР®

Етикет

ПИКТОР®

Информация за продукта

Обща информация

Име ПИКТОР®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 200 г/л Боскалид, 200 г/л Димоксистробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Пиктор® е двукомпонентен, широкоспектърен фунгицид. Пиктор® се разпределя по повърхността и във вътрешността на зелените части на растенията. Пиктор® спира бързо, ефикасно и за дълъг период от време развитието на гъбните патогени. Пиктор® предотвратява проникването на кълновете на спорите в зелените тъкани (предпазно действие), блокира развитието на гъбните хифи (стопиращо действие), предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (лечебно действие). Механизмът на действие на Пиктор® го прави изключително ефикасен срещу склеротиния, ботритис, aлтернария, фома, фомопсис и др.

Пиктор® осигурява допълнителен физиологичен ефект върху културните растения. След третиране с Пиктор® се подобрява фотосинтезата, по-добре се усвояват водата и хранителните вещества. В условия на стрес, високи температури, засушаване, паднали градушки и др. Пиктор® редуцира нивото на хормона етилен (хормон отговорен за преждевременното стареене на клетките). Като резултат се предотвратява преждевременното узряване, постига се по-добра физиология и предпоставки за нормална вегетация на растенията.

Работен разтвор: 15 – 30 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8°С и под 25°С.

Усвояване от културата: Дъжд, паднал 1 час след третиране, не намалява ефикасността на продукта.

Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката продукти за растителна защита, но поради различните твърдост и киселинност на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

Склеротиня
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Алтернария по слънчоглед
Препоръчителна доза
30-50 мл/дка
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Препоръчителна доза
40 мл/дка
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група C3 – Хинон инхибитор
Опаковка4 х 5 л
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име ПИКТОР®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 200 г/л Боскалид, 200 г/л Димоксистробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Пиктор® е двукомпонентен, широкоспектърен фунгицид. Пиктор® се разпределя по повърхността и във вътрешността на зелените части на растенията. Пиктор® спира бързо, ефикасно и за дълъг период от време развитието на гъбните патогени. Пиктор® предотвратява проникването на кълновете на спорите в зелените тъкани (предпазно действие), блокира развитието на гъбните хифи (стопиращо действие), предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (лечебно действие). Механизмът на действие на Пиктор® го прави изключително ефикасен срещу склеротиния, ботритис, aлтернария, фома, фомопсис и др.

Пиктор® осигурява допълнителен физиологичен ефект върху културните растения. След третиране с Пиктор® се подобрява фотосинтезата, по-добре се усвояват водата и хранителните вещества. В условия на стрес, високи температури, засушаване, паднали градушки и др. Пиктор® редуцира нивото на хормона етилен (хормон отговорен за преждевременното стареене на клетките). Като резултат се предотвратява преждевременното узряване, постига се по-добра физиология и предпоставки за нормална вегетация на растенията.

Работен разтвор: 15 – 30 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8°С и под 25°С.

Усвояване от културата: Дъжд, паднал 1 час след третиране, не намалява ефикасността на продукта.

Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката продукти за растителна защита, но поради различните твърдост и киселинност на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

Back
Рапица - Склеротиня
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Back
Слънчоглед - Алтернария по слънчоглед
Препоръчителна доза
30-50 мл/дка
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Препоръчителна доза
40 мл/дка
Препоръчителна доза
50 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група C3 – Хинон инхибитор
Опаковка4 х 5 л
КатегорияВтора професионална

Защо да изберете ПИКТОР®?

Дози и момент на приложение

     
Пиктор в слънчоглед
Пиктор в рапица

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложениеКарантинен срок
СлънчогледФома (Lepospheria lindquistii)40 мл/дкабутонизация (последно влизане с наземна техниика)30 дни
 Фомопсис (Phomopsis helianthi)50 мл/дкабутонизация (последно влизане с наземна техниика)
30 дни
 Алтернария (Alternaria spp.)30-50 мл/дканачало на цъфтеж30 дни
 Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum)50 мл/дканачало на цъфтеж
30 дни
 Сиво гниене (Botrytis cinerea)50 мл/дканачало на цъфтеж
30 дни
РапицаФома (Phoma lingam)50 мл/дка
начало на цъфтеж
28 дни
 Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum)50 мл/дка
начало на цъфтеж
28 дни
 Алтернария (Alternaria brassicae)50 мл/дканачало на цъфтеж
28 дни
Нагоре