Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПОЛИРАМ®

Фунгицидът с много добра поносимост към културите

Предимства

  • Отлично предпазно действие срещу болестите
  • Много добра прилепимост и устойчивост на измиване
  • Стимулиране растежа и развитието на културите
Информационен лист за безопасност ПОЛИРАМ
Продуктов лист Полирам® ДФ
Нагоре