Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПРЕМИС®

Системен фунгицид за третиране на семена пшеница и ечемик, с изключително действие срещу твърда и праховита главня

Предимства

  • Много добра ефикасност срещу болестите, пренасяни със семената
  • Висока селективнсот към културата
  • Лесен за употреба

Информация за продукта

Име ПРЕМИС®
Формулация Суспензионен концентрат за третиране на семена
Съдържание 25 г/л Тритиконазол
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Премис® е системен фунгицид от групата на триазолите за борба с болести, пренасяни със семената при пшеница и ечемик. Премис® инхибира биосинтезата на ергостерол в клетките на патогена и блокира покълнването на спорите и растежа на мицела. Активното вещество се поема чрез семенната обвивка, унищожава заразата върху нея и в зародиша на семето. Тритиконазол е активно вещество от групата на триазолите. Той притежава системно действие и е изключително ефикасен срещу патогените разположени по повърхността и във вътрешността на зърната, като например причинителите на твърда и праховита главня, фузарийно и септорийно гниене на посевите.

Препоръки за употреба:

• Да не се използват обеззаразени семена за фураж;

• Да не се използват повторно чували, съдържали обеззаразени семена, за други цели;

• Амбалаж, съдържащ обеззаразени семена, трябва обезателно да носи надпис: “Внимание! Обеззаразени семена с Премис®, съдържащ тритиконазол.”

Обеззаразяването да не се извършва ръчно с лопата!

Житни култури

Име ПРЕМИС®
Формулация Суспензионен концентрат за третиране на семена
Съдържание 25 г/л Тритиконазол
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Премис® е системен фунгицид от групата на триазолите за борба с болести, пренасяни със семената при пшеница и ечемик. Премис® инхибира биосинтезата на ергостерол в клетките на патогена и блокира покълнването на спорите и растежа на мицела. Активното вещество се поема чрез семенната обвивка, унищожава заразата върху нея и в зародиша на семето. Тритиконазол е активно вещество от групата на триазолите. Той притежава системно действие и е изключително ефикасен срещу патогените разположени по повърхността и във вътрешността на зърната, като например причинителите на твърда и праховита главня, фузарийно и септорийно гниене на посевите.

Препоръки за употреба:

• Да не се използват обеззаразени семена за фураж;

• Да не се използват повторно чували, съдържали обеззаразени семена, за други цели;

• Амбалаж, съдържащ обеззаразени семена, трябва обезателно да носи надпис: “Внимание! Обеззаразени семена с Премис®, съдържащ тритиконазол.”

Обеззаразяването да не се извършва ръчно с лопата!

Информационен лист за безопасност ПРЕМИС®
Изтегляне на документи ПРЕМИС
Нагоре