Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПРЕМИС®

Системен фунгицид за третиране на семена пшеница и ечемик, с изключително действие срещу твърда и праховита главня

Предимства

  • Много добра ефикасност срещу болестите, пренасяни със семената
  • Висока селективнсот към културата
  • Лесен за употреба
Информационен лист за безопасност Информационен лист за безопастност
Изтегляне на документи ПРЕМИС
Нагоре