Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПРИАКСОР®

Бъдещето днес!

Предимства

Ползи

  • Първият фунгицид, комбинация от най-новия SDHI и най-новия Стробилурин от БАСФ
  • Нов клас растителна защита за нова генетика
  • Дълго действие за сигурен контрол на болести
  • Уникална мобилност дори в новият прираст
  • По-добро усвояване на водата и хранителните вещества
  • По-добро преодоляване на стресовите фактори
  • С AgCelence ефект за по-наситено зелени растения

Информация за продукта

КултураБолестДозаМомент на приложение
ПшеницаРъждиPuccinia spp.75 мл/дкаПоява на флагов лист - изкласяване
Жълто кафяви петнаPyrenophora tritici-repentisБратене – поява на флагов лист
СепториозиSeptoria ssp.Братене – изкласяване
Брашнеста манаErysiphe graminisБратене – начало на вретенене
Снежна плесенMonographella nivalisВеднага след снеготопенето
ЕчемикМрежести петнаPyrenophora teresБратене – изкласяване
Листен пригорRhynchosporium secalisБратене – изкласяване
РъждиPuccinia spp.Поява на флагов лист - изкласяване
РамуларияRamularia collocygniБратене – изкласяване
Брашнеста манаErysiphe graminisБратене – начало на вретенене
КултураБолестДозаМомент на приложение
ПшеницаРъждиPuccinia spp.75 мл/дкаПоява на флагов лист - изкласяване
Жълто кафяви петнаPyrenophora tritici-repentisБратене – поява на флагов лист
СепториозиSeptoria ssp.Братене – изкласяване
Брашнеста манаErysiphe graminisБратене – начало на вретенене
Снежна плесенMonographella nivalisВеднага след снеготопенето
ЕчемикМрежести петнаPyrenophora teresБратене – изкласяване
Листен пригорRhynchosporium secalisБратене – изкласяване
РъждиPuccinia spp.Поява на флагов лист - изкласяване
РамуларияRamularia collocygniБратене – изкласяване
Брашнеста манаErysiphe graminisБратене – начало на вретенене
Информационен лист за безопасност ПРИАКСОР
Продуктов лист Етикет Приаксор

Защо - ПРИАКСОР®?

Доза и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложениеКарантинен срок
ПшеницаРъжди (Puccinia spp.)50-100 мл/дкапоява на флагов лист - изкласяване35 дни
 Жълто кафяви петна (Pyrenophora tritici-repentis)50-100 мл/дкабратене - поява на флагов лист35 дни
 Септориози (Septoria ssp.)50-100 мл/дкабратене - изкласяване35 дни
 Брашнеста маса (Erysiphe graminis)50-100 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни
 Снежна плесен (Monographella nivalis)50-100 мл/дкаведнага след снеготопенето35 дни
ЕчемикМрежести петна (Pyrenophora teres)50-100 мл/дкабратене -изкласяване35 дни
 Листен пригор (Rhynchosporium secalis)50-100 мл/дкабратене - изкласяване35 дни
 Ръжди (Puccinia spp.)50-100 мл/дкапоява на флагов лист - изкласяване35 дни
 Рамулария (Ramularia collocygni)50-100 мл/дкабратене - изкласяване35 дни
 Брашнеста мана (Erysiphe graminis)50-100 мл/дкабратене - начало на вретенене35 дни
Нагоре