Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПРИАКСОР®

Бъдещето днес!

Предимства

Ползи

  • Най-предпочитаният SDHI фунгицид за 5-та поредна година
  • По-дълго действие за сигурен контрол на болести
  • Уникална мобилност в растението за защита и нановия прираст
  • По-високи добиви и печалба

Информация за продукта

Име ПРИАКСОР®
Формулация Емулсионен концентрат(ЕК)
Съдържание 75 г/л Флуксапироксад, 150 г/л Пираклостробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Приаксор® ЕК свързва две активни вещества с взаимно допълващи се свойства, флуксапироксад ксемиум), от групата на инхибиторите на сукцинат дехидрогеназа (SDHI), и пираклостробин от семейството на стробилурините. Съчетанието на два различни начина на действие на активните вещества повишава ефикасността и намалява риска от появата на резистентност. След попадане върху зелените части на растенията се образуват миниатюрни депа които се свързват здраво с восъчният слой на зелените части на растенията. Благодарение на тях активните вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие.

Приаксор® ЕК има способността да се транслокира и в новият прираст, което осигурява защита и на нетретираните растителни участъци. След приложение Приаксор® ЕК се разпределя изключително бързо по повърхноста и вътрешноста на зелените части на растенията. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, както и предотвратява проникването на кълновете на болестните причинители в тъканите на растенията.

Приаксор® ЕК притежава бърз начален ефект, голяма продължителност на биологичната ефикасност и мощно лечебно действие.

Ечемик

Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана 75 мл/дка
Листен пригор 75 мл/дка
Листни петна 75 мл/дка
Мрежовидни петна 75 мл/дка
Ръжда 75 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана по пшеницата 75 мл/дка
Гъбни болести 75 мл/дка
Жълто кяфяви петна (Дрешлера) 75 мл/дка
Листни петна 75 мл/дка
Ръжда 75 мл/дка
Име ПРИАКСОР®
Формулация Емулсионен концентрат(ЕК)
Съдържание 75 г/л Флуксапироксад, 150 г/л Пираклостробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Приаксор® ЕК свързва две активни вещества с взаимно допълващи се свойства, флуксапироксад ксемиум), от групата на инхибиторите на сукцинат дехидрогеназа (SDHI), и пираклостробин от семейството на стробилурините. Съчетанието на два различни начина на действие на активните вещества повишава ефикасността и намалява риска от появата на резистентност. След попадане върху зелените части на растенията се образуват миниатюрни депа които се свързват здраво с восъчният слой на зелените части на растенията. Благодарение на тях активните вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие.

Приаксор® ЕК има способността да се транслокира и в новият прираст, което осигурява защита и на нетретираните растителни участъци. След приложение Приаксор® ЕК се разпределя изключително бързо по повърхноста и вътрешноста на зелените части на растенията. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, както и предотвратява проникването на кълновете на болестните причинители в тъканите на растенията.

Приаксор® ЕК притежава бърз начален ефект, голяма продължителност на биологичната ефикасност и мощно лечебно действие.

Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана 75 мл/дка
Листен пригор 75 мл/дка
Листни петна 75 мл/дка
Мрежовидни петна 75 мл/дка
Ръжда 75 мл/дка
Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана по пшеницата 75 мл/дка
Гъбни болести 75 мл/дка
Жълто кяфяви петна (Дрешлера) 75 мл/дка
Листни петна 75 мл/дка
Ръжда 75 мл/дка
Информационен лист за безопасност ПРИАКСОР®
Етикет ПРИАКСОР®

Защо да изберете ПРИАКСОР®?

Приаксор® е най-предпочитаният* SDHI фунгицид за 5та поредна година* и това не е случайно!

Приаксор® е комбинация от 2 активни вещества: Xemium® - мобилният SDHI и Пираклостробин - най-добрият стробилурин***! Уникалната мобилност на Xemium® осигурява защита и на новия прираст, това е важно предимство през периоди, когато вегетативния растеж е интензивен.

Приаксор® предимства:

По-дълго действие за сигурен контрол на болести

Уникална мобилност в растението за защита и на новия прираст

По-високи добиви и печалби

Приаксор® може да прилага изключително гъвкаво! Може да бъде използван успешно както за първо третиране, така и за второ. Приаксор® като първо третиране защитава растенията от болести, стимулира фотосинтезата и спомага за преодоляването на стресови фактори, вследствие на неблагоприятните климатични условия. Приаксор® приложен като второ фунгицидно третиране, опазва посевите от болести, осигурява и по-добро изхранване на класовете и зърната!

Нагоре