ПРИАКСОР® - Bestseller SDHI

БАСФ ОФЕРТА 2024 - Приаксор - 5% по-добра цена до 5.05

ПРИАКСОР® - Bestseller SDHI

БАСФ ОФЕРТА 2024 - Приаксор - 5% по-добра цена до 5.05


Предимства

  • Първият фунгицид, комбинация от най-новия SDHI и най-новия стробилурин от БАСФ;
  • Нов клас растителна защита за нова генетика;
  • Дълго действие за сигурен контрол на болести;
  • Уникална мобилност в растението за защита и на новия прираст;
  • По-добро усвояване на водата и хранителните вещества;
  • AgCelence ефект за по-наситено зелени растения;
  • По-високи добиви и печалби.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

ПРИАКСОР®

Етикет

ПРИАКСОР®

Информация за продукта

Обща информация

Име ПРИАКСОР®
Формулация Емулсионен концентрат(ЕК)
Съдържание 75 г/л Флуксапироксад, 150 г/л Пираклостробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Приаксор® ЕК свързва две активни вещества с взаимно допълващи се свойства, флуксапироксад (Ксемиум), от групата на инхибиторите на сукцинат дехидрогеназа (SDHI), и пираклостробин (F500) от семейството на стробилурините. Съчетанието на два различни начина на действие на активните вещества повишава ефикасността и намалява риска от появата на резистентност.

След попадане върху зелените части на растенията се образуват миниатюрни депа, които се свързват здраво с восъчният слой на зелените части на растенията. Благодарение на тях активните вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Приаксор® ЕК има способността да се транслокира и в новият прираст, което осигурява защита и на нетретираните растителни участъци. След приложение Приаксор® ЕК се разпределя изключително бързо по повърхноста и вътрешноста на зелените части на растенията.

Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, както и предотвратява проникването на кълновете на болестните причинители в тъканите на растенията. Приаксор® ЕК притежава бърз начален ефект, голяма родължителност на биологичната ефикасност и мощно лечебно действие.

• Работен разтвор: 15-30 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8°С и под 25°С.

• Усвояване от културата: Благодарение на коформулантите във формулацията дъжд, паднал 30 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Приаксор® може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост. В зависимост от видовото заплевеляване Приаксор® може да се смесва с Биатлон® 4Д и Палас®.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 5°С, както и температура над 25°С.

Брашнеста мана
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Брашнеста мана по пшеницата
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група C3 – Хинон ихибитор
Опаковка4 x 5 л
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име ПРИАКСОР®
Формулация Емулсионен концентрат(ЕК)
Съдържание 75 г/л Флуксапироксад, 150 г/л Пираклостробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Приаксор® ЕК свързва две активни вещества с взаимно допълващи се свойства, флуксапироксад (Ксемиум), от групата на инхибиторите на сукцинат дехидрогеназа (SDHI), и пираклостробин (F500) от семейството на стробилурините. Съчетанието на два различни начина на действие на активните вещества повишава ефикасността и намалява риска от появата на резистентност.

След попадане върху зелените части на растенията се образуват миниатюрни депа, които се свързват здраво с восъчният слой на зелените части на растенията. Благодарение на тях активните вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Приаксор® ЕК има способността да се транслокира и в новият прираст, което осигурява защита и на нетретираните растителни участъци. След приложение Приаксор® ЕК се разпределя изключително бързо по повърхноста и вътрешноста на зелените части на растенията.

Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, както и предотвратява проникването на кълновете на болестните причинители в тъканите на растенията. Приаксор® ЕК притежава бърз начален ефект, голяма родължителност на биологичната ефикасност и мощно лечебно действие.

• Работен разтвор: 15-30 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 8°С и под 25°С.

• Усвояване от културата: Благодарение на коформулантите във формулацията дъжд, паднал 30 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Приаксор® може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост. В зависимост от видовото заплевеляване Приаксор® може да се смесва с Биатлон® 4Д и Палас®.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 5°С, както и температура над 25°С.

Back
Ечемик - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Back
Пшеница - Брашнеста мана по пшеницата
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група C3 – Хинон ихибитор
Опаковка4 x 5 л
КатегорияВтора професионална

Защо да изберете ПРИАКСОР®?

Приаксор® е най-предпочитаният* SDHI фунгицид за 5та поредна година* и това не е случайно!

Приаксор® е комбинация от 2 активни вещества: Xemium® - мобилният SDHI и Пираклостробин - най-добрият стробилурин***! Уникалната мобилност на Xemium® осигурява защита и на новия прираст, това е важно предимство през периоди, когато вегетативния растеж е интензивен.

Приаксор® предимства:

По-дълго действие за сигурен контрол на болести

Уникална мобилност в растението за защита и на новия прираст

По-високи добиви и печалби

Приаксор® може да прилага изключително гъвкаво! Може да бъде използван успешно както за първо третиране, така и за второ. Приаксор® като първо третиране защитава растенията от болести, стимулира фотосинтезата и спомага за преодоляването на стресови фактори, вследствие на неблагоприятните климатични условия. Приаксор® приложен като второ фунгицидно третиране, опазва посевите от болести, осигурява и по-добро изхранване на класовете и зърната!

Нагоре