Ревиона - По-добра и По-различна

Най-новият фунгицид за борба с брашнеста мана, ранно и късно кафяво гниене

Ревиона - По-добра и По-различна

Най-новият фунгицид за борба с брашнеста мана, ранно и късно кафяво гниене


Предимства

  • Първият фунгицид за овощни и лозя с Ревизол® – триазол от най-нова генерация;
  • По-добър контрол на болести;
  • Лечебно действие без аналог;
  • Изключителна ефикасност в широк температурен диапазон – от 4°C;
  • СК формулация с мултифункционална аджувант система;
  • Благоприятен регулаторен профил;
  • Единственият фунгицид с гъвкави дози според размера на листната маса.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

РЕВИОНА®

Етикет

РЕВИОНА®

Информация за продукта

Обща информация

Име РЕВИОНА®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 75 г/л Ревизол®

Механизъм на действие

Ревиона® съдържа Ревизол® – най-новият триазол. Ревизол® е и първият изопропанол-азол, принадлежащ към групата на инхибитори на биосинтезата на стерола (SBI) и подгрупата на деметилиращите инхибитори (DMI). Ревизол® притежава превативни и лечебни свойства. Ефикасен е срещу широк спектър от гъбни патогени при различни култури. След третиране Ревизол® инхибира синтезата на ергостерол в клетките на гъбния патоген. Блокира активността на ензима С-14 деметилазa, който спомага за производството на ергостерол, вследствие на което се спира дейността на клетъчните мембрани в клетките на гъбния патоген изцяло. Растежът на мицела се нарушава чрез некоординирано развитие на хифите и развитието на спорите се подтиска. Ревизол® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. По-високата свързваща сила води до по-висок контрол на болестите Активното вещетво действа срещу различни стадии от развитието на гъбните патогени, както върху повърхността на растението, така и в неговите тъкани.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 4°С и под 25°С.

• Смесимост с други ПРЗ: Ревиона® може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 4°С, както и температура над 25°С.

Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2 )
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 130 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1300 м2
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 130 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1300 м2
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Брашнеста мана по ябълка
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2 )
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Kласификация според FRACГрупа G – инхибитори на C-14DM
Опаковка4 х 5 л
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име РЕВИОНА®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 75 г/л Ревизол®

Механизъм на действие

Ревиона® съдържа Ревизол® – най-новият триазол. Ревизол® е и първият изопропанол-азол, принадлежащ към групата на инхибитори на биосинтезата на стерола (SBI) и подгрупата на деметилиращите инхибитори (DMI). Ревизол® притежава превативни и лечебни свойства. Ефикасен е срещу широк спектър от гъбни патогени при различни култури. След третиране Ревизол® инхибира синтезата на ергостерол в клетките на гъбния патоген. Блокира активността на ензима С-14 деметилазa, който спомага за производството на ергостерол, вследствие на което се спира дейността на клетъчните мембрани в клетките на гъбния патоген изцяло. Растежът на мицела се нарушава чрез некоординирано развитие на хифите и развитието на спорите се подтиска. Ревизол® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. По-високата свързваща сила води до по-висок контрол на болестите Активното вещетво действа срещу различни стадии от развитието на гъбните патогени, както върху повърхността на растението, така и в неговите тъкани.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 4°С и под 25°С.

• Смесимост с други ПРЗ: Ревиона® може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 4°С, както и температура над 25°С.

Back
Кайсия - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Back
Круша - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2 )
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Back
Лозя - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 130 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1300 м2
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 130 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1300 м2
Back
Нектарина - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Back
Праскова - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Back
Слива - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Back
Череша - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Препоръчителна доза
100 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 180 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1800 м2 )
Back
Ябълка - Брашнеста мана по ябълка
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2 )
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Препоръчителна доза
130 мл/ 1000 м2 LWA/ПВЛМ (Максималната доза е 200 мл/дка, дори когато LWA/ПВЛМ е над 1530 м2)
Kласификация според FRACГрупа G – инхибитори на C-14DM
Опаковка4 х 5 л
КатегорияВтора професионална

Определяне на дозата

Ревиона® LWA/ПВЛМ калкулатор