Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Revystar Flex

За Визионерите в Агробизнеса!

Предимства

 • По-добър контрол на болест
 • Лечебно действие без аналог
 • Най-дълга защита от 6 седмици
 • Изключителна ефикасност дори при 4°С
 • Надградена Stick & Stay формулация – усвояване до 15 мин, устойчивост на отмиване при дъжд
 • Висок индекс на антирезистентност и иновативен регулаторен профил

Защо - РЕВИСТАР® ФЛЕКС?

Ревистар® - Първият и единствен изопропанол-азол с FlexiPOWER молекула

 • FlexiPOWER молекулатa се адаптира спрямо формата на гъбния патоген, осигурявайки безкомпромисен контрол!
 • Благодарение на изопропаноловият линкер, Ревистар® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим.
 • По-високата свързваща сила води до по-висок контрол!

Флексити® - Първият и единствен Бензофенон

 • Метрафенон е първото активно вещество от групата Бензофенони. Молекулата действа върху различни етапи от цикъла на развитие на гъбните патогени.
 • Намалява скоростта на покълване на спорите.
 • Предизвиква деформиране на мицелните хифи, които вече присъстват в тъканите на растенията.
 • Еталон в борбата срещу брашнеста мана и базично гниене.

Широкоспектърен контрол на всички икономически важни болести!

Ревистар® Флекс показва висока ефикасност срещу широк спектър болести –

септориоза, видове ръжди, брашнеста мана и базично гниене.

Дори и към резистентни форми.

Лечебно дейстиве без аналог

Ревистар® Флекс постига бърз лечебен ефект, благодарение на синергизма на активните вещества на Ревистар® и Флексити®.

Силното лечебно действие започва незабавно!

Това е голямо предимство при лечебни третирания, когато развитието на заболяването е прогресиращо.

Най-дълга защита от 6 седмици

Ревистар® Флекс надгражда познатите триазоли

Ревистар® образува вътрешни резервоари за постепенно освобождаване на активно вещество. Транслокацията се извършва равномерно и предпазва растенията за най-дълъг период!

Флексити® допълва продължителността на действие на Ревистар®, благодарение на способността да отделя активното вещество в газова форма, за продължителен период от време.

Ревистар® Флекс пакет Изключителна ефикасност дори при 4°С

Бързото усвояване на активно вещество при Ревистар® Флекс, не намаля при ниски температури. Приложение дори при биологичния минимум на културата, не налага притеснения и риск. Ревистар® работи ефикасно независимо от температурата повремена третиране, дори и при 4°C!

Надградена Stick & Stay формулация

Ревистар® - Устойчив на отмиване при дъжд

Само 15 минути след третиране Ревистар® се усвоява и е устойчив наотмиване.

Действието започва незабавно.

При други фунгициди се наблюдава до 50% загуба на ефикасност.

Ревистар® запазва ненадмината ефикасност срещу Септория в екстремни условия!

Източник: J. Smith, ADAS 2017 (Trial site of Teagasc, IE)

Ревистар® Флекс пакет Резултати от България 2020 г.

Нагоре