РЕВИСТАР® ФЛЕКС

Специалистът в борбата с брашнеста мана, базично гниене и септориоза

Първият изопропанол-азол с FlexiPOWER молекула в съчетание с първият Бензофенон в борбата с Брашнеста мана, Базично гниене и Септориоза

РЕВИСТАР® ФЛЕКС

Специалистът в борбата с брашнеста мана, базично гниене и септориоза

Първият изопропанол-азол с FlexiPOWER молекула в съчетание с първият Бензофенон в борбата с Брашнеста мана, Базично гниене и Септориоза


Предимства

 • Лечебно действие без аналог
 • Най-дълга защита от 6 седмици
 • Изключителна ефикасност дори при 4°С
 • Надградена Stick&Stay формулация – усвояване до 15 мин.
 • Широкоспектърен контрол на всички икономически важни болести –вкл. септориоза, видове ръжди, брашнеста мана, базично гниене и др.
 • Висок индекс на антирезистентност и иновативен регулаторен профил.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

РЕВИСТАР® ФЛЕКС

Етикет

РЕВИСТАР® ФЛЕКС

Информация за продукта

Обща информация

Име РЕВИСТАР® ФЛЕКС
Формулация Емулсионен концентрат + Суспензионен концентрат

Механизъм на действие

След третиране една част от Ревистар®, прониква изключително бързо в проводящата система на растенията, придвижва се системно в тъканите им, като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-специално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана на патогена, дори и при започнала зараза. Друга част от продукта се акумулира под восъчният слой на листата под формата на резервоари, които остават защитени от влиянието на околната среда (валежи, UV светлина и др.) Благодарение на тези резервоари, активното вещество се отдава поетапно във времето за по-продължителна защита.

Ревистар® има способността да се адаптира и работи дори срещу резистентни форми на заболяванията. Благодарение на изопропаноловият линкер в молекулата, Ревистар® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. По-високата свързваща сила води до по-висок контрол на заболяванията.

Флексити® съдържа първото активно вещество от групата на Бензофеноните – Метрафенон. Флексити® действа върху различни етапи от цикъла на развитие на целевите патогени, като намалява скоростта на покълване на спорите, предизвиква деформиране на мицелните хифи, които вече присъстват в тъканите на растенията, причинява малформации на конидиофорите, което от своя страна води до значително намаление отделянето на спори. Благодарение на свойствата си, Метрафенон прониква в кутикулата и освен трансламинарното си действие, упражнява умерено системно акропетално въздействие вътре в тъканите на растенията (чрез ксилема). Действието му се разширява чрез разпространението му чрез газова фаза, като по този начин защитава дори и нетретираните участъци от растенията.

Ревистар® Флекс Пакет съчетава предимствата и на двете активни съставки, това води до атакуване на патогените в различни етапи от техния жизнен цикъл. Повишава ефикасността срещу заболяванията и гарантира избягването на риска от придобиване на резистентност.

• Работен разтвор: 10-20 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 4°С и под 25°С.

• Усвояване от културата: Благодарение на коформулантите във формулацията, дъжд паднал 15 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост. В зависимост заплевеляването Ревистар® Флекс може да се смесва с Биатлон® 4D и Палас®.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 4°С, както и температура над 25°С.

Брашнеста мана
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Болести по листата
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Базично гниене
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
Ревистар 60мл/дка
Препоръчителна доза
Ревистар 60мл/дка
Препоръчителна доза
Ревистар 60мл/дка
Кафява ръжда
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Базично гниене
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Kласификация според FRACГрупа G – инхибитори на C-14 DM
Група B6 – инхибитори на СМР
Опаковка3 x 5 +1 х 5
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име РЕВИСТАР® ФЛЕКС
Формулация Емулсионен концентрат + Суспензионен концентрат

Механизъм на действие

След третиране една част от Ревистар®, прониква изключително бързо в проводящата система на растенията, придвижва се системно в тъканите им, като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-специално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана на патогена, дори и при започнала зараза. Друга част от продукта се акумулира под восъчният слой на листата под формата на резервоари, които остават защитени от влиянието на околната среда (валежи, UV светлина и др.) Благодарение на тези резервоари, активното вещество се отдава поетапно във времето за по-продължителна защита.

Ревистар® има способността да се адаптира и работи дори срещу резистентни форми на заболяванията. Благодарение на изопропаноловият линкер в молекулата, Ревистар® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. По-високата свързваща сила води до по-висок контрол на заболяванията.

Флексити® съдържа първото активно вещество от групата на Бензофеноните – Метрафенон. Флексити® действа върху различни етапи от цикъла на развитие на целевите патогени, като намалява скоростта на покълване на спорите, предизвиква деформиране на мицелните хифи, които вече присъстват в тъканите на растенията, причинява малформации на конидиофорите, което от своя страна води до значително намаление отделянето на спори. Благодарение на свойствата си, Метрафенон прониква в кутикулата и освен трансламинарното си действие, упражнява умерено системно акропетално въздействие вътре в тъканите на растенията (чрез ксилема). Действието му се разширява чрез разпространението му чрез газова фаза, като по този начин защитава дори и нетретираните участъци от растенията.

Ревистар® Флекс Пакет съчетава предимствата и на двете активни съставки, това води до атакуване на патогените в различни етапи от техния жизнен цикъл. Повишава ефикасността срещу заболяванията и гарантира избягването на риска от придобиване на резистентност.

• Работен разтвор: 10-20 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 4°С и под 25°С.

• Усвояване от културата: Благодарение на коформулантите във формулацията, дъжд паднал 15 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост. В зависимост заплевеляването Ревистар® Флекс може да се смесва с Биатлон® 4D и Палас®.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 4°С, както и температура над 25°С.

Back
Ечемик - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Back
Овес - Болести по листата
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Back
Пшеница - Базично гниене
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
Ревистар 60мл/дка
Препоръчителна доза
Ревистар 60мл/дка
Препоръчителна доза
Ревистар 60мл/дка
Back
Ръж - Кафява ръжда
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Back
Тритикале - Базично гниене
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Препоръчителна доза
един пакет за 250 декара
Kласификация според FRACГрупа G – инхибитори на C-14 DM
Група B6 – инхибитори на СМР
Опаковка3 x 5 +1 х 5
КатегорияВтора професионална

Защо да изберете РЕВИСТАР® ФЛЕКС?

Ревистар® - Първият и единствен изопропанол-азол с FlexiPOWER молекула

 • FlexiPOWER молекулатa се адаптира спрямо формата на гъбния патоген, осигурявайки безкомпромисен контрол!
 • Благодарение на изопропаноловият линкер, Ревистар® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим.
 • По-високата свързваща сила води до по-висок контрол!

Флексити® - Първият и единствен Бензофенон

 • Метрафенон е първото активно вещество от групата Бензофенони. Молекулата действа върху различни етапи от цикъла на развитие на гъбните патогени.
 • Намалява скоростта на покълване на спорите.
 • Предизвиква деформиране на мицелните хифи, които вече присъстват в тъканите на растенията.
 • Еталон в борбата срещу брашнеста мана и базично гниене.

Широкоспектърен контрол на всички икономически важни болести!

Ревистар® Флекс показва висока ефикасност срещу широк спектър болести –

септориоза, видове ръжди, брашнеста мана и базично гниене.

Дори и към резистентни форми.

Лечебно дейстиве без аналог

Ревистар® Флекс постига бърз лечебен ефект, благодарение на синергизма на активните вещества на Ревистар® и Флексити®.

Силното лечебно действие започва незабавно!

Това е голямо предимство при лечебни третирания, когато развитието на заболяването е прогресиращо.

Най-дълга защита от 6 седмици

Ревистар® Флекс надгражда познатите триазоли

Ревистар® образува вътрешни резервоари за постепенно освобождаване на активно вещество. Транслокацията се извършва равномерно и предпазва растенията за най-дълъг период!

Флексити® допълва продължителността на действие на Ревистар®, благодарение на способността да отделя активното вещество в газова форма, за продължителен период от време.

Ревистар® Флекс пакет Изключителна ефикасност дори при 4°С

Бързото усвояване на активно вещество при Ревистар® Флекс, не намаля при ниски температури. Приложение дори при биологичния минимум на културата, не налага притеснения и риск. Ревистар® работи ефикасно независимо от температурата повремена третиране, дори и при 4°C!

Надградена Stick & Stay формулация

Ревистар® - Устойчив на отмиване при дъжд

Само 15 минути след третиране Ревистар® се усвоява и е устойчив наотмиване.

Действието започва незабавно.

При други фунгициди се наблюдава до 50% загуба на ефикасност.

Ревистар® запазва ненадмината ефикасност срещу Септория в екстремни условия!

Източник: J. Smith, ADAS 2017 (Trial site of Teagasc, IE)

Нагоре