Решения в земеделието България
Решения в земеделието

РЕВИСТАР® ФЛЕКС

РевиСтарт в житни култури

Третирайте с Ревистар Флекс и втори фунгицид на БАСФ и получете обратно в банковата Ви сметка:

- 50 лв за всеки пакет Ревистар Флекс, комбиниран с Ревикеар и/или Приаксор (за съответстващи на Ревистар Флекс площи*)

Предимства

 • По-добър контрол на болести
 • Лечебно действие без аналог
 • Най-дълга защита от 6 седмици
 • Изключителна ефикасност дори при 4°С
 • Надградена Stick & Stay формулация – усвояване до 15 мин, устойчивост на отмиване при дъжд
 • Висок индекс на антирезистентност и иновативен регулаторен профил

Информация за продукта

 КултураБолестДозаКарантинен срок
РевистарПшеницаСепториозаZymoseptoria tritici50-100 мл/дка35 дни
Кафява ръждаPuccinia triticina/recondita
Жълта ръждаPuccinia striiformis
ТритикалеСепториозаZymoseptoria tritici
Кафява ръждаPuccinia triticina/recondita
Жълта ръждаPuccinia striiformis
РъжКафява ръждаPuccinia recondita
ОвесКоронеста ръждаPuccinia coronata
ЕчемикЛистен пригорRhynchosporium secalis75 -150 мл/дка
Листни ръждиPuccinia hordei
РамуларияRamularia coliocygni
ФлекситиПшеницаБрашнеста манаErysiphe graminis20-50 мл/дка
Базично гниенеPseudocercosporella herpotrichoides
ЕчемикБрашнеста манаErysiphe graminis
Мрежести петнаPyrenоphora teres
ОвесБрашнеста манаErysiphe graminis
ТритикалеБрашнеста манаErysiphe graminis
Базично гниенеPseudocercosporella herpotrichoides
 КултураБолестДозаКарантинен срок
РевистарПшеницаСепториозаZymoseptoria tritici50-100 мл/дка35 дни
Кафява ръждаPuccinia triticina/recondita
Жълта ръждаPuccinia striiformis
ТритикалеСепториозаZymoseptoria tritici
Кафява ръждаPuccinia triticina/recondita
Жълта ръждаPuccinia striiformis
РъжКафява ръждаPuccinia recondita
ОвесКоронеста ръждаPuccinia coronata
ЕчемикЛистен пригорRhynchosporium secalis75 -150 мл/дка
Листни ръждиPuccinia hordei
РамуларияRamularia coliocygni
ФлекситиПшеницаБрашнеста манаErysiphe graminis20-50 мл/дка
Базично гниенеPseudocercosporella herpotrichoides
ЕчемикБрашнеста манаErysiphe graminis
Мрежести петнаPyrenоphora teres
ОвесБрашнеста манаErysiphe graminis
ТритикалеБрашнеста манаErysiphe graminis
Базично гниенеPseudocercosporella herpotrichoides
Информационен лист за безопасност РЕВИСТАР ФЛЕКС
Продуктов лист Етикет Ревистар Флекс

Защо - РЕВИСТАР® ФЛЕКС?

Ревистар® - Първият и единствен изопропанол-азол с FlexiPOWER молекула

 • FlexiPOWER молекулатa се адаптира спрямо формата на гъбния патоген, осигурявайки безкомпромисен контрол!
 • Благодарение на изопропаноловият линкер, Ревистар® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим.
 • По-високата свързваща сила води до по-висок контрол!

Флексити® - Първият и единствен Бензофенон

 • Метрафенон е първото активно вещество от групата Бензофенони. Молекулата действа върху различни етапи от цикъла на развитие на гъбните патогени.
 • Намалява скоростта на покълване на спорите.
 • Предизвиква деформиране на мицелните хифи, които вече присъстват в тъканите на растенията.
 • Еталон в борбата срещу брашнеста мана и базично гниене.

Широкоспектърен контрол на всички икономически важни болести!

Ревистар® Флекс показва висока ефикасност срещу широк спектър болести –

септориоза, видове ръжди, брашнеста мана и базично гниене.

Дори и към резистентни форми.

Лечебно дейстиве без аналог

Ревистар® Флекс постига бърз лечебен ефект, благодарение на синергизма на активните вещества на Ревистар® и Флексити®.

Силното лечебно действие започва незабавно!

Това е голямо предимство при лечебни третирания, когато развитието на заболяването е прогресиращо.

Най-дълга защита от 6 седмици

Ревистар® Флекс надгражда познатите триазоли

Ревистар® образува вътрешни резервоари за постепенно освобождаване на активно вещество. Транслокацията се извършва равномерно и предпазва растенията за най-дълъг период!

Флексити® допълва продължителността на действие на Ревистар®, благодарение на способността да отделя активното вещество в газова форма, за продължителен период от време.

Ревистар® Флекс пакет Изключителна ефикасност дори при 4°С

Бързото усвояване на активно вещество при Ревистар® Флекс, не намаля при ниски температури. Приложение дори при биологичния минимум на културата, не налага притеснения и риск. Ревистар® работи ефикасно независимо от температурата повремена третиране, дори и при 4°C!

Надградена Stick & Stay формулация

Ревистар® - Устойчив на отмиване при дъжд

Само 15 минути след третиране Ревистар® се усвоява и е устойчив наотмиване.

Действието започва незабавно.

При други фунгициди се наблюдава до 50% загуба на ефикасност.

Ревистар® запазва ненадмината ефикасност срещу Септория в екстремни условия!

Източник: J. Smith, ADAS 2017 (Trial site of Teagasc, IE)

Ревистар® Флекс пакет Резултати от България 2020 г.

Нагоре