Решения в земеделието България
Решения в земеделието

РЕТЕНГО®

За моя личен успех в слънчоглед, царевица и бобови

Предимства

  • По-лесно преодоляване на стресовите фактори
  • По-ефективно използване на хранителните вещества
  • Положителен ефект върху добива независимо от наличието на болести
  • Бързо възстановяване след механични повреди
Информационен лист за безопасност РЕТЕНГО
Продуктов лист Етикет Ретенго

Защо - РЕТЕНГО®?

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаКарантинен срок
ЦаревицаЛистен пригор (Helminthosporium turcicum)70-100 мл/дканяма
 Листна ръжда (Puccinia sorghi)70-100 мл/дка
няма
СлънчогледФома (Phoma macdonaldii)50-100 мл/дка21 дни
 Фомопсис (Phomopsis helianthi)50-100 мл/дка
21 дни
 Алтернария (Alternaria helianthi)50-100 мл/дка
21 дни
 Склеротиния (Sclerotinia sclerotiorum)50-100 мл/дка
21 дни
 Брашнеста мана (страничен ефект) (Erysiphe cichoracearum)50-100 мл/дка
21 дни
Слънчоглед* и ЦаревицаДопълнителни физиологични ефекти за преодоляване на стреса и повишаване на добива  
СояСклеротиния (Sclerotium bataticola)50-100 мл/дка
21 дни
 Пригор по стъблата на бобовите (Diaporthe phaseolorum)50-100 мл/дка
21 дни
 Аскохитоза (Ascochyta sojaecola)50-100 мл/дка
21 дни
ФасулСиво гниене (Botrytis cinerea)50 мл/дка28 дни
 Склеротиния (Sclerotinia spp.)50 мл/дка
28 дни
 Ръжда (Uromyces spp.)50 мл/дка
28 дни
ГрахЛистни петна (Ascochyta pisi)50 мл/дка
28 дни
 Ръжда (Uromyces pisi)50 мл/дка
28 дни
НахутЧернилка (Mycosphaerella rabiei)50 мл/дка
28 дни
 Аскохитоза (Ascochyta sojaecola)50 мл/дка
28 дни
Нагоре