РЕВИДАС® - Пътят на успеха

Най-иновативния триазол – Ревизол® и водещият SDHI при рапица и слънчоглед, в комбинация с СК формулация от ново покеление

РЕВИДАС® - Пътят на успеха

Най-иновативния триазол – Ревизол® и водещият SDHI при рапица и слънчоглед, в комбинация с СК формулация от ново покеление


Предимства

 • Отличен контрол най-вредоносните болести по рапица и слънчоглед
 • Продължителна защита от заболявания и лечебно действие благодарение на комбинацията от активни вещества и иновативната СК формулация с кристални връзки на водна основа
 • Ефективна работа на продукта по трудни за задържане на работния разтвор повърхности – гладки и силно наклонени повърхности, растителни тъкани с восъчен налеп, микро порести структури, репродуктивни органи – цветни пъпки и цветове
 • Максимална защита на фунгицида от UV радиация и измиване след дъжд

Информация за продукта

Обща информация

Име Ревидас®
Формулация Суспензионен концентрат (СК), за маслодайни култури
Съдържание 100 г/л Ревизол®, 200 г/л Боскалид

Механизъм на действие

  Ревидас® е двукомпонентен продукт, съчетващ превантивно и лечебно действие срещу широк спектър заболявания.

  Активното вещество Ревизол® блокира активността на ензима 14α-деметилазa, който спомага за производството на ергостерол, вследствие на което се спира дейността на клетъчните мембрани в клетките както и на гъбния патоген изцяло. Растежът на мицела се нарушава чрез некоординирано развитие на хифите и развитието на хаусториите се подтиска. Ревизол® действа срещу различни стадии от развитието на гъбните патогени, както върху повърхността на растението, така и в неговите тъкани. Второто активното вещество – боскалид, действа на гъбните патогени, като се свързва с цикъла на 3-карбоновата киселина в дихателната верига и по този начин блокира обмяната на веществата на патогена. В резултат се блокира растежа на хифите на патогена в следствие на което причинителят на болестта преустановява своето развитие.

• Работен разтвор: 10-40 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 4 °С и под 25 °С

• Усвояване от културата: Дъжд паднал 1 час след третиране не намалява ефекасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

Брашнеста мана
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Алтернария по слънчоглед
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа G – инхибитори на C-14
Група C2 – инхибитори на SDH
Опаковка4х5 л
Категория на употреба2ра професионална

Обща информация

Име Ревидас®
Формулация Суспензионен концентрат (СК), за маслодайни култури
Съдържание 100 г/л Ревизол®, 200 г/л Боскалид

Механизъм на действие

  Ревидас® е двукомпонентен продукт, съчетващ превантивно и лечебно действие срещу широк спектър заболявания.

  Активното вещество Ревизол® блокира активността на ензима 14α-деметилазa, който спомага за производството на ергостерол, вследствие на което се спира дейността на клетъчните мембрани в клетките както и на гъбния патоген изцяло. Растежът на мицела се нарушава чрез некоординирано развитие на хифите и развитието на хаусториите се подтиска. Ревизол® действа срещу различни стадии от развитието на гъбните патогени, както върху повърхността на растението, така и в неговите тъкани. Второто активното вещество – боскалид, действа на гъбните патогени, като се свързва с цикъла на 3-карбоновата киселина в дихателната верига и по този начин блокира обмяната на веществата на патогена. В резултат се блокира растежа на хифите на патогена в следствие на което причинителят на болестта преустановява своето развитие.

• Работен разтвор: 10-40 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 4 °С и под 25 °С

• Усвояване от културата: Дъжд паднал 1 час след третиране не намалява ефекасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но преди употреба да се направи тест за смесимост.

Back
Рапица - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Back
Слънчоглед - Алтернария по слънчоглед
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Препоръчителна доза
80 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа G – инхибитори на C-14
Група C2 – инхибитори на SDH
Опаковка4х5 л
Категория на употреба2ра професионална
Нагоре