Решения в земеделието България
Решения в земеделието

Ревикеар®

Премиум качество за Премиум защита!

Предимства

  • Категоричен контрол срещу всички важни болести
  • Лечебно действие без аналог
  • По-дълга защита, дори при интензивно слънце греене
  • Забележителен зелен ефект за по-високи добиви и качество на продукцията
КултураЗа борба срещу Доза
ПшеницаЛистни петна/Септориоза (Septoria tritici)75-100 мл/дка
Кафява Ръжда (Puccinia triticiana)75-100 мл/дка
Жълта ръжда (Puccinia striiformis)75-100 мл/дка
Ечемик (зимен и пролетен)Мрежести петна (Pyrenophora teres)75-100 мл/дка
Рамулария/ Листни петна ( Rаmularia collo-cygni)75-100 мл/дка
Ринхоспориоза/ Листен пригор (Rhуnchosporium secalis)50 мл/дка
РъжКафява Ръжда (Puccinia recondita)50 мл/дка
Ринхоспориоза/ Листен пригор (Rhуnchosporium secalis)50 мл/дка
ТритикалеЛистни петна/Септориоза (Septoria tritici)75-100 мл/дка
Кафява Ръжда (Puccinia triticiana)75-100 мл/дка
Жълта ръжда (Puccinia striiformis)75-100 мл/дка
СпелтаЛистни петна/Септориоза (Septoria tritici)75-100 мл/дка
Кафява Ръжда (Puccinia triticiana)75-100 мл/дка
Жълта ръжда (Puccinia striiformis)75-100 мл/дка
КултураЗа борба срещу Доза
ПшеницаЛистни петна/Септориоза (Septoria tritici)75-100 мл/дка
Кафява Ръжда (Puccinia triticiana)75-100 мл/дка
Жълта ръжда (Puccinia striiformis)75-100 мл/дка
Ечемик (зимен и пролетен)Мрежести петна (Pyrenophora teres)75-100 мл/дка
Рамулария/ Листни петна ( Rаmularia collo-cygni)75-100 мл/дка
Ринхоспориоза/ Листен пригор (Rhуnchosporium secalis)50 мл/дка
РъжКафява Ръжда (Puccinia recondita)50 мл/дка
Ринхоспориоза/ Листен пригор (Rhуnchosporium secalis)50 мл/дка
ТритикалеЛистни петна/Септориоза (Septoria tritici)75-100 мл/дка
Кафява Ръжда (Puccinia triticiana)75-100 мл/дка
Жълта ръжда (Puccinia striiformis)75-100 мл/дка
СпелтаЛистни петна/Септориоза (Septoria tritici)75-100 мл/дка
Кафява Ръжда (Puccinia triticiana)75-100 мл/дка
Жълта ръжда (Puccinia striiformis)75-100 мл/дка

Защо - Ревикеар®?

Нагоре