Ревикеар® - Премиум качество за Премиум защита

Първият фунгицид, комбинация от последно поколение триазол и най-добрият стробилурин от БАСФ, за борба срещу болестите в зърненожитните култури

Ревикеар® - Премиум качество за Премиум защита

Първият фунгицид, комбинация от последно поколение триазол и най-добрият стробилурин от БАСФ, за борба срещу болестите в зърненожитните култури


Предимства

  • Последно поколение фунгицид, комбинация от най-новият Триазол и най-добрият Стробилурин от БАСФ;
  • Категоричен контрол срещу всички важни болести, вкл. и срещу резистентни форми;
  • Лечебно действие без аналог;
  • По-дълга защита дори при интензивно слънцегреене;
  • По-висока ефикасност в предизвикателни климатични условия;
  • Забележителен зелен ефект за по-високи добиви и качество на продукцията.

Информация за продукта

Обща информация

Име Ревикеар®
Формулация Емулсионен концентрат (EC)
Съдържание 100 г/л Ревизол®, 100 г/л Пираклостробин

Механизъм на действие

Ревикеар® съдържа две изключително широкоспектърни активни вещества. Ревизол® – първият изопропанол азол с FlexiPOWER молекула и най-добрият стробилурин на БАСФ – пираклостробин.

Ревизол® прониква изключително бързо в проводящата система на растенията, придвижва се системно в тъканите им, като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-специално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана на патогена, дори и при започнала зараза.

Благодарение на изопропаноловият линкер в молекулата, Ревизол® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. Пираклостробин блокира преноса на електрони в дихателната верига на патогените, в резултат на което се прекъсва техният метаболизъм. Успоредно с това пираклостробин повишава фотосинтезата и намалява синтеза на хормона етилен. Етилен е растителен хормон, който се синтезира изключително бързо при стресови ситуации и е отговорен за преждевременното стареене на растенията. Специално разработената ЕК фомулация позволя двете активни вещества да работят в пълна синергия за постигане на ненадминат контрол на целевите патогени.

• Работен разтвор: 10 – 20 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 4°С и под 25°С.

• Усвояване от културата: Благодарение на коформулантите във формулацията, дъжд паднал 30 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове. Преди употреба да се направи тест за смесимост. В зависимост от заплевеляването Ревикеар може да се смесва с Биатлон® 4Д и Палас®.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 4°С, както и температура над 25°С.

Листен пригор
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Жълта ръжда
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Кафява ръжда
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Жълта ръжда
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа G – инхибитори на C-14 DM
Група C3 – Хинон ихибитор
Опаковка4 x 5 л
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име Ревикеар®
Формулация Емулсионен концентрат (EC)
Съдържание 100 г/л Ревизол®, 100 г/л Пираклостробин

Механизъм на действие

Ревикеар® съдържа две изключително широкоспектърни активни вещества. Ревизол® – първият изопропанол азол с FlexiPOWER молекула и най-добрият стробилурин на БАСФ – пираклостробин.

Ревизол® прониква изключително бързо в проводящата система на растенията, придвижва се системно в тъканите им, като при достигане на патогена блокира неговите биохимични процеси и по-специално синтеза на ергостерол. Резултатът е инхибиране на растежа и разрушаването на клетъчната мембрана на патогена, дори и при започнала зараза.

Благодарение на изопропаноловият линкер в молекулата, Ревизол® постига 100 пъти по-силно свързване с целевия ензим. Пираклостробин блокира преноса на електрони в дихателната верига на патогените, в резултат на което се прекъсва техният метаболизъм. Успоредно с това пираклостробин повишава фотосинтезата и намалява синтеза на хормона етилен. Етилен е растителен хормон, който се синтезира изключително бързо при стресови ситуации и е отговорен за преждевременното стареене на растенията. Специално разработената ЕК фомулация позволя двете активни вещества да работят в пълна синергия за постигане на ненадминат контрол на целевите патогени.

• Работен разтвор: 10 – 20 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 4°С и под 25°С.

• Усвояване от културата: Благодарение на коформулантите във формулацията, дъжд паднал 30 минути след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове. Преди употреба да се направи тест за смесимост. В зависимост от заплевеляването Ревикеар може да се смесва с Биатлон® 4Д и Палас®.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 4°С, както и температура над 25°С.

Back
Ечемик - Листен пригор
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Back
Пшеница - Жълта ръжда
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Back
Ръж - Кафява ръжда
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Back
Тритикале - Жълта ръжда
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Препоръчителна доза
100 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа G – инхибитори на C-14 DM
Група C3 – Хинон ихибитор
Опаковка4 x 5 л
КатегорияВтора професионална

Защо да изберете Ревикеар®?

Ревикеар® е комбинация от две активни вещества: най-новият Триазол - Ревизол® и най-добрият стробилурин*** – Пираклостробин. Ревикеар® контролира широк спектър от гъбни болести като септориоза, видове ръжди, фузариум, мрежести петна, рамулария, ринхоспориум и др.

Ревикеар® не намалява ефикасността си както при ниски температури, така и при интензивно слънцегреене! Новият Триазол - Ревизол®, образува вътрешни резервоари, по този начин остава защитен от влиянието на околната среща и UV лъчите! Силното слънчево греене не влияе на действието на Ревикеар®! Това е изключително важно предимство през месеците май и юни!

Ревикеар® е подходящ за второ и трето третиране в житни култури! Препоръчителната доза на приложение е 100 мл/дка.

Нагоре