Решения в земеделието България
Решения в земеделието

СЕРКАДИС®

Толкова гъвкав, колкото Ви е необходимо

Предимства

  • Изключителен дълготраен ефект срещу брашнеста мана
  • Уникална мобилност за системна защита на новия прираст
  • Бързо усвояване и постепенно отдаване на активното вещество
  • Най-ниска доза на приложение сред SDHI фунгицидите

Информация за продукта

Име СЕРКАДИС®
Формулация Суспензионен концентрат
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Серкадис® съдържа най-иновативното SDHI (сукцинат десхидрогеназа инхибитор) активно вещество ксемиум.

Ксемиум® действа като нарушава снабдяването с енергия на фитопатогенни гъби. По-специално:ксемиум нарушава нормалната функция на сукцинат десхидрогеназата, известна също като Комплекс II на гъбната митохондриална дихателна верига.

Ксемиум има две енергетично обусловени форми с различни полярни свойства

Серкадис® Ви осигурява изключителна ефикасност при много ниски дози поради високата специфична активност на ксемиум.За да контролира болестите най-ефикасно,активното вещество трябва да достигне своята цел в гъбните патогени възможно най-бързо. Това е

предизвикателство за всяко активно вещество по две основни причини: твърда външна обвивка заобикаля клетките на патогените и целта се намира дълбоко във вътрешността на гъбните митохондрии. Ксемиум има уникална възможност за мобилност благодарение на способността си да се движи в липофилни и хидрофилни среда.

Лозя

Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
КултураДозаВредителКарантинен срок в дни
Лозя (винени и десертни)15 мл/дкаБрашнеста манаErysiphe necator35 дни
Ябълка Круша Дюля25-30 мл/дкаСтрупясване Кафяви петнаVenturia pirina Venturia inaequalis Stemphylium vesicariu35 дни
15 мл/дкаБрашнеста манаPodosphaera leucotricha
Праскова Кайсия Нектарина15 мл/дкаБрашнеста манаSphaerotheca pannosa21 дни
Име СЕРКАДИС®
Формулация Суспензионен концентрат
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Серкадис® съдържа най-иновативното SDHI (сукцинат десхидрогеназа инхибитор) активно вещество ксемиум.

Ксемиум® действа като нарушава снабдяването с енергия на фитопатогенни гъби. По-специално:ксемиум нарушава нормалната функция на сукцинат десхидрогеназата, известна също като Комплекс II на гъбната митохондриална дихателна верига.

Ксемиум има две енергетично обусловени форми с различни полярни свойства

Серкадис® Ви осигурява изключителна ефикасност при много ниски дози поради високата специфична активност на ксемиум.За да контролира болестите най-ефикасно,активното вещество трябва да достигне своята цел в гъбните патогени възможно най-бързо. Това е

предизвикателство за всяко активно вещество по две основни причини: твърда външна обвивка заобикаля клетките на патогените и целта се намира дълбоко във вътрешността на гъбните митохондрии. Ксемиум има уникална възможност за мобилност благодарение на способността си да се движи в липофилни и хидрофилни среда.

Вредители Препоръчителна доза
Брашнеста мана
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
КултураДозаВредителКарантинен срок в дни
Лозя (винени и десертни)15 мл/дкаБрашнеста манаErysiphe necator35 дни
Ябълка Круша Дюля25-30 мл/дкаСтрупясване Кафяви петнаVenturia pirina Venturia inaequalis Stemphylium vesicariu35 дни
15 мл/дкаБрашнеста манаPodosphaera leucotricha
Праскова Кайсия Нектарина15 мл/дкаБрашнеста манаSphaerotheca pannosa21 дни
Информационен лист за безопасност СЕРКАДИС®
Етикет СЕРКАДИС®

Защо да изберете СЕРКАДИС®?

Дози и приложение

КултураДозаВредител
Карантинен
срок в дни
Лозя (винени
и десертни)
15 мл/дкаБрашнеста мана Erysiphe necator35 дни
Ябълка
Круша
Дюля
25-30 мл/дка

Струпясване Venturia pirina
Кафяви петна Venturia inaequalis
Stemphylium vesicarium
35 дни
Ябълка
Круша
Дюля
15 мл/дка
Брашнеста мана Podosphaera leucotricha35 дни
Праскова
Кайсия
Нектарина

15 мл/дкаБрашнеста мана Sphaerotheca pannosa21 дни

Допълнителна информация

2. Работен разтвор:

40-150 л/дка (в зависимост от културата).

3. Температурен диапазон на приложение

• Серкадис може да се прилага при по-хладно и по-топло време.

4. Усвояване от културата

• След правилна употреба на Серкадис, продукта изсъхва по повърхността на листа и част от него се свързва здраво с восъчния слой. Благодарение на своите липофилни свойства Ксемиум се придвижва във восъчните слоеве и мембрани, а чрез хидрофилните си свойства се движи през клетъчните стени и съдовата система. Благодарение на тази пластичност се постига уникалното преразпределение на активното вещество в растението.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Серкадис може да се смесва инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

6. Не се препоръчва

• Употребата на продукта повече от 3 пъти на сезон.

Ксемиум® - уникални свойства за дълготрайна защита

След като Серкадис® изсъхне върху повърхността на листа, част от него се свързва здраво с восъчния слой благодарение на своите липофилни свойства. Множество молекули започват да се свързват заедно. Свързването на множество молекули води до образуването на кристални структури с причудливи форми, които се придържат здраво към грубия восъчен слой.

Роса или дъжд мобилизират част от активното вещество от кристалните депа. От тях постоянно се отделят високо мобилни молекули Ксемиум®, гарантиращи пълна и непрекъсната защита на растенията за изключително дълъг период от време. За ефективен контрол на болестите плътното фунгицидно покритие на повърхностите е най-ефективният начин да се предотврати заразяването.

Изследователите от БАСФ установяват на повърхността на растенията интензивни преразпределителни свойства на кристалните депа с Ксемиум®. Преразпределението се активира от присъствието на вода или роса, които често спомагат за развитието на гъбните болести.

Водата и росата не само подпомагат разпространяването върху растителната повърхност, но и по-нататъшното навлизане във восъчния слой и листната тъкан. Активното вещество Ксемиум® е високо мобилно във вътрешността на растенията и се разпространява бързо към другите им части.

По-бързото придвижване на Ксемиум® както през липофилните, така и през хидрофилните мембрани на гъбата. В резултат на това Ксемиум може да достигне и блокира целта в гъбата по-бързо и ефикасно, отколкото други съпоставими активни вещества.

Нагоре