Решения в земеделието България
Решения в земеделието

СИГНУМ®

Универсалният фунгицид

Предимства

  • Отличен контрол на всички икономически важни болести при костилкови овощни и ягоди
  • Повишава устойчивостта на растенията срещу стресови фактори
  • Къс карантинен срок

Информация за продукта

Име СИГНУМ®
Формулация Вододиспергуеми гранули (ВГ)
Съдържание 267 г/кг Боскалид, 67 г/кг Пираклостробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Сигнум е комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие.

Пираклостробинът е отговорен за инхибиране на хитиновият синтез (основният белтъчен слой изграждаш клетъчната стена на патогените). Боскалид блокира синтеза на сукцинат дехидрогиназа (ензимен комплекс отговорен за преноса на електрони в цикъла на Кребс). В резултат гъбната клетка няма енергия за своите жизнени процеси и преустановява по-нататъшното си съществуване.

След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, предотвратява проникването на кълновете

на патогените в тъканите на растенията (предпазно действие), блокира развитието на заболяванията, които вече са проникнали в растителните тъкани (лечебно действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (стопиращо действие).

2. Работен разтвор:

• Плодове - 60-100 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури от 8 °С и до 25 °С.

4. Усвояване от културата – Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

6. Не се препоръчва

• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С.

Боб

Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Кафяво гниене
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
КултураБолест/ПатогенДозаКарантинен срок
ПрасковаРанно кафяво гниенеMonillia laxa30 г/дка7
Брашнеста манаSphaerotheca pannosa v. persicae45 г/дка7
ЧерешаБяла ръждаBlumeriella jaapii30 г/дка7
Брашнеста манаSphaerotheca pannosa60 г/дка7
Ранно кафяво гниенеMonillia laxa60-75 г/дка7
КайсияГномонияGnomonia erythrostroma30 г/дка7
ЯгодиСиво гниенеBotrytis cinerea75 г/дка3
Брашнеста манаSphaerotheca macularis3
МалиниРъждиPhragmidium rubi-idae45 г/дка3
Брашнеста манаSphaerotheca morsuvae45 г/дка3
СепториозаSeptoria rubi100 г/дка3
Изсъхване на леторастите на малинатаLeptosphaeria coniothyrium100 г/дка3
AнтракнозаElsinoe veneta100 г/дка3
ДидимелаDidymella aplanata100 г/дка3
Сиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка3
СливаРъждаTranzschelia pruni-spinosae45 г/дка *
*Максимална доза
3
Градинска салатаРизоктонияRhizoctonia150 г/дка14
БадемКафяво гниенеMonilinia spp.100 г/дка28
КъдравостTaphrina deformans100 г/дка28
МорковиБрашнеста манаEryshiphe heraclei60 г/дка14
АлтернариозаAlternaria dauci60 г/дка14
Салата, маруляБяло гниенеSclerotinia sclerotiorum60 – 75 г/дка14
Сиво гниенеBotrytis cinerea60 – 75 г/дка14
СпанакАнтракноза, черни петнаColletotrichum sp75 г/дка14
МанаPeronospora sp75 г/дка14
КладоспориозаCladosporium sp75 г/дка14
Лук, чесънМанаPeronospora destructor150 г/дка14
Фасул, БаклаСиво гниенеBotrytis spp.100 г/дка7
Бяло гниенеSclerotinia spp100 г/дка7
РъждаUromyces spp.100 г/дка7
Ароматни растения (босилек и други)Сиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
Бяло гниенеSclerotinia sclerotiorum150 г/дка14
Украсни – розиБрашнеста манаSphaerotheca pannosa var. Rosa80-150 г/дка-
ЛешникАлтернарияAlternaria sp.100 г/дка28
ФузариумFusarium lateritium100 г/дка28
АнтракнозаColletotrium spp.100 г/дка28
КладоспориумCladosporium sp.100 г/дка28
СклеротинияSclerotinia sp.100 г/дка28
ОрехАлтернарияAlternaria sp.100 г/дка28
ФузариумFusarium lateritium100 г/дка28
ГномонияGnomonia leptostyla100 г/дка28
КладоспориумCladosporium sp.100 г/дка28
Нектарина, кайсияРанно кафявоMonilinia laxa60–75 г/дка3
Късно кафяво гниенеMonilinia fructigena60–75 г/дка3
ДоматиКладоспориозаSphaerotheca pannosa100-150 г/дка3
Сиво гниенеCladosporium sp.100-150 г/дка3
ПиперСиво гниенеBotrytis cinerea100-150 г/дка3
Цикория, на откритоСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка21
Бяло гниенеSclerotinia sclerotiorum150 г/дка21
Малини, къпини, касисСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка3
Други дребноплодни култури (френско, немско грозде, боровинки и др.)Сиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка3
Пресни подправкиСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
Бяло гниенеSclerotinia sclerotiorum150 г/дка14
ПатладжанСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка3
Брашнеста манаLeveillula taurica150 г/дка3
БроколиСиво гниенеBotrytis cinerea100 г/дка14
АлтернариозаAlternaria spp.100 г/дка14
КарфиолАлтернариозаAlternaria spp.100 г/дка14
СпанакСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
Листа от цвеклоСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
Лук, чесън, празСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
РъждаPuccinia allii150 г/дка14
Бяло гниенеSclerotium cepivorum150 г/дка14
Лук шалотСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
РъждаPuccinia allii150 г/дка14
Бяло гниенеSclerotium cepivorum150 г/дка14
Декоративни растенияСиво гниенеBotrytis cinerea100-150 г/дка3
Брашнеста манаPodosphaera pannosa100-150 г/дка-
ЛешникСива некроза по плодовете 100 г/дка28
НахутЧернилка Бяло гниенеMucosphaerell rabiei Sclerotinia spp.100-150 г/дка7
Име СИГНУМ®
Формулация Вододиспергуеми гранули (ВГ)
Съдържание 267 г/кг Боскалид, 67 г/кг Пираклостробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Сигнум е комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие.

Пираклостробинът е отговорен за инхибиране на хитиновият синтез (основният белтъчен слой изграждаш клетъчната стена на патогените). Боскалид блокира синтеза на сукцинат дехидрогиназа (ензимен комплекс отговорен за преноса на електрони в цикъла на Кребс). В резултат гъбната клетка няма енергия за своите жизнени процеси и преустановява по-нататъшното си съществуване.

След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, предотвратява проникването на кълновете

на патогените в тъканите на растенията (предпазно действие), блокира развитието на заболяванията, които вече са проникнали в растителните тъкани (лечебно действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (стопиращо действие).

2. Работен разтвор:

• Плодове - 60-100 л/дка

• Зеленчуци - 40-60 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

• Най-добро усвояване на продукта се получава при температури от 8 °С и до 25 °С.

4. Усвояване от културата – Дъжд паднал 1 час след употребата, не намаля ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

• Продукта може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

6. Не се препоръчва

• Употреба на продукта при температури под 6 °С, както и температура над 25 °С.

Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Кафяво гниене
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
Вредители Препоръчителна доза
Болести по листата
КултураБолест/ПатогенДозаКарантинен срок
ПрасковаРанно кафяво гниенеMonillia laxa30 г/дка7
Брашнеста манаSphaerotheca pannosa v. persicae45 г/дка7
ЧерешаБяла ръждаBlumeriella jaapii30 г/дка7
Брашнеста манаSphaerotheca pannosa60 г/дка7
Ранно кафяво гниенеMonillia laxa60-75 г/дка7
КайсияГномонияGnomonia erythrostroma30 г/дка7
ЯгодиСиво гниенеBotrytis cinerea75 г/дка3
Брашнеста манаSphaerotheca macularis3
МалиниРъждиPhragmidium rubi-idae45 г/дка3
Брашнеста манаSphaerotheca morsuvae45 г/дка3
СепториозаSeptoria rubi100 г/дка3
Изсъхване на леторастите на малинатаLeptosphaeria coniothyrium100 г/дка3
AнтракнозаElsinoe veneta100 г/дка3
ДидимелаDidymella aplanata100 г/дка3
Сиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка3
СливаРъждаTranzschelia pruni-spinosae45 г/дка *
*Максимална доза
3
Градинска салатаРизоктонияRhizoctonia150 г/дка14
БадемКафяво гниенеMonilinia spp.100 г/дка28
КъдравостTaphrina deformans100 г/дка28
МорковиБрашнеста манаEryshiphe heraclei60 г/дка14
АлтернариозаAlternaria dauci60 г/дка14
Салата, маруляБяло гниенеSclerotinia sclerotiorum60 – 75 г/дка14
Сиво гниенеBotrytis cinerea60 – 75 г/дка14
СпанакАнтракноза, черни петнаColletotrichum sp75 г/дка14
МанаPeronospora sp75 г/дка14
КладоспориозаCladosporium sp75 г/дка14
Лук, чесънМанаPeronospora destructor150 г/дка14
Фасул, БаклаСиво гниенеBotrytis spp.100 г/дка7
Бяло гниенеSclerotinia spp100 г/дка7
РъждаUromyces spp.100 г/дка7
Ароматни растения (босилек и други)Сиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
Бяло гниенеSclerotinia sclerotiorum150 г/дка14
Украсни – розиБрашнеста манаSphaerotheca pannosa var. Rosa80-150 г/дка-
ЛешникАлтернарияAlternaria sp.100 г/дка28
ФузариумFusarium lateritium100 г/дка28
АнтракнозаColletotrium spp.100 г/дка28
КладоспориумCladosporium sp.100 г/дка28
СклеротинияSclerotinia sp.100 г/дка28
ОрехАлтернарияAlternaria sp.100 г/дка28
ФузариумFusarium lateritium100 г/дка28
ГномонияGnomonia leptostyla100 г/дка28
КладоспориумCladosporium sp.100 г/дка28
Нектарина, кайсияРанно кафявоMonilinia laxa60–75 г/дка3
Късно кафяво гниенеMonilinia fructigena60–75 г/дка3
ДоматиКладоспориозаSphaerotheca pannosa100-150 г/дка3
Сиво гниенеCladosporium sp.100-150 г/дка3
ПиперСиво гниенеBotrytis cinerea100-150 г/дка3
Цикория, на откритоСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка21
Бяло гниенеSclerotinia sclerotiorum150 г/дка21
Малини, къпини, касисСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка3
Други дребноплодни култури (френско, немско грозде, боровинки и др.)Сиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка3
Пресни подправкиСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
Бяло гниенеSclerotinia sclerotiorum150 г/дка14
ПатладжанСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка3
Брашнеста манаLeveillula taurica150 г/дка3
БроколиСиво гниенеBotrytis cinerea100 г/дка14
АлтернариозаAlternaria spp.100 г/дка14
КарфиолАлтернариозаAlternaria spp.100 г/дка14
СпанакСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
Листа от цвеклоСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
Лук, чесън, празСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
РъждаPuccinia allii150 г/дка14
Бяло гниенеSclerotium cepivorum150 г/дка14
Лук шалотСиво гниенеBotrytis cinerea150 г/дка14
РъждаPuccinia allii150 г/дка14
Бяло гниенеSclerotium cepivorum150 г/дка14
Декоративни растенияСиво гниенеBotrytis cinerea100-150 г/дка3
Брашнеста манаPodosphaera pannosa100-150 г/дка-
ЛешникСива некроза по плодовете 100 г/дка28
НахутЧернилка Бяло гниенеMucosphaerell rabiei Sclerotinia spp.100-150 г/дка7
Информационен лист за безопасност СИГНУМ®
Етикет СИГНУМ®

Защо да изберете СИГНУМ®?

Нагоре