СИГНУМ® - Най-дълготрайна защита в над 30 култури

Иновативен, системен, комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие

СИГНУМ® - Най-дълготрайна защита в над 30 култури

Иновативен, системен, комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие


Предимства

  • Комбинация от SDHI и стробилурин за отличен контрол на всички важни болести
  • Повишава устойчивостта на стресови фактори
  • Кратък карантинен срок
  • Сигурна защита на вашата инвестиция;
  • Удължава периода на съхранение.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

СИГНУМ®

Етикет

СИГНУМ®

Информация за продукта

Обща информация

Име СИГНУМ®
Формулация Вододиспергуеми гранули (ВГ)
Съдържание 267 г/кг Боскалид, 67 г/кг Пираклостробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Сигнум® е комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие.

Пираклостробинът е отговорен за инхибиране на хитиновия синтез (основният белтъчен слой изграждащ клетъчната стена на патогените). Боскалид блокира синтеза на сукцинат дехидрогиназа (ензимен комплекс отговорен за преноса на електрони в цикъла на Кребс). В резултат гъбната клетка няма енергия за своите жизнени процеси и преустановява по-нататъшното си съществуване.

След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, предотвратява проникването на кълновете на патогените в тъканите на растенията (предпазно действие), блокира развитието на заболяванията, които вече са проникнали в растителните тъкани (лечебно действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (стопиращо действие).

• Работен разтвор: Плодове – 60-100 л/дка; Зеленчуци – 40-60 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури от 8°С и до 25°С.

• Усвояване от културата: Дъжд, паднал 1 час след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Сигнум® може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 6°С, както и температура над 25°С.

Болести по листата
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Кладоспориоза
Препоръчителна доза
100-150 г/дка
Гномония
Препоръчителна доза
30 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
150 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Болести по листата
Препоръчителна доза
60 г/дка
Препоръчителна доза
60 г/дка
Късно кафяво гниене
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Гномония
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Черни петна
Препоръчителна доза
100 г/дка
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
45 г/дка
Препоръчителна доза
30 г/дка
Болести ръжди
Препоръчителна доза
45 г/дка
Брашнеста мана
Препоръчителна доза
30 г/дка
Препоръчителна доза
30 г/дка
Препоръчителна доза
60-75 г/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група C3 – Хинон ихибитор
Опаковка10 х 1 кг
КатегорияНепрофесионална

Обща информация

Име СИГНУМ®
Формулация Вододиспергуеми гранули (ВГ)
Съдържание 267 г/кг Боскалид, 67 г/кг Пираклостробин
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Сигнум® е комбиниран фунгицид срещу широк спектър гъбни болести при различни култури с предпазно, стопиращо и лечебно действие.

Пираклостробинът е отговорен за инхибиране на хитиновия синтез (основният белтъчен слой изграждащ клетъчната стена на патогените). Боскалид блокира синтеза на сукцинат дехидрогиназа (ензимен комплекс отговорен за преноса на електрони в цикъла на Кребс). В резултат гъбната клетка няма енергия за своите жизнени процеси и преустановява по-нататъшното си съществуване.

След третирането върху листата се образуват миниатюрни депа, от които активното вещество се отделя бавно и продължително, което обуславя голямата продължителност на действие. Комбинацията от двете активни съставки инхибира бързо, ефикасно и продължително развитието на гъбните патогени, предотвратява проникването на кълновете на патогените в тъканите на растенията (предпазно действие), блокира развитието на заболяванията, които вече са проникнали в растителните тъкани (лечебно действие), спира растежа на хифите, предотвратява спорообразуването и унищожава вече развитите спори (стопиращо действие).

• Работен разтвор: Плодове – 60-100 л/дка; Зеленчуци – 40-60 л/дка.

• Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване на продукта се получава при температури от 8°С и до 25°С.

• Усвояване от културата: Дъжд, паднал 1 час след употребата, не намалява ефикасността на продукта.

• Смесимост с други ПРЗ: Сигнум® може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове, но поради многообразието и различието на киселинността и твърдостта на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост преди употреба.

• Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 6°С, както и температура над 25°С.

Back
Бадем - Болести по листата
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Back
Домат - Кладоспориоза
Препоръчителна доза
100-150 г/дка
Back
Кайсия - Гномония
Препоръчителна доза
30 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Back
Листни зеленчуци - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
150 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Back
Морков - Болести по листата
Препоръчителна доза
60 г/дка
Препоръчителна доза
60 г/дка
Back
Нектарина - Късно кафяво гниене
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Back
Орех - Гномония
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Препоръчителна доза
100 г/дка
Back
Плодови зеленчуци - Черни петна
Препоръчителна доза
100 г/дка
Back
Праскова - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
45 г/дка
Препоръчителна доза
30 г/дка
Back
Слива - Болести ръжди
Препоръчителна доза
45 г/дка
Back
Череша - Брашнеста мана
Препоръчителна доза
30 г/дка
Препоръчителна доза
30 г/дка
Препоръчителна доза
60-75 г/дка
Kласификация според FRACГрупа C2 – инхибитори на SDH
Група C3 – Хинон ихибитор
Опаковка10 х 1 кг
КатегорияНепрофесионална

Защо да изберете СИГНУМ®?

Нагоре