Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ТАНГО® СУПЕР

Изборът на познавачите за устойчив успех

Предимства

  • Сигурна и надеждна защита срещу всички икономически важни болести
  • Единствената формулация с газова фаза, осигуряваща защита и на нетретираните повърхности
  • Гарантирано дълго действие – 5-6 седмици
  • Най-силният триазол в комбинация с морфолин

Информация за продукта

Срок за употреба

Съгласно заповед на БАБХ номер: РД11-1169, от дата 24.06.2019г., Танго Супер има следният срок за употреба:

  • последна дата за вписване в дневниците за употреба: 31.10.2021г.
Подробна информация може да откриете на сайта на БАБХ.

Срок за употреба

Съгласно заповед на БАБХ номер: РД11-1169, от дата 24.06.2019г., Танго Супер има следният срок за употреба:

  • последна дата за вписване в дневниците за употреба: 31.10.2021г.
Подробна информация може да откриете на сайта на БАБХ.

Информационен лист за безопасност ТАНГО СУПЕР
Продуктов лист Етикет Танго Супер
Изтегляне на документи

Защо - ТАНГО® СУПЕР?

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаКарантинен срок
ПшеницаБрашнеста мана (Erysiphe graminis)80-100 мл/дка50 дни
 Кафява ръжда (Puccinia recondita)80-100 мл/дка50 дни
 Черна стъблена ръжда (Puccinia graminis)80-100 мл/дка50 дни
 Фузариум по класа (Fusarium spp)80-100 мл/дка50 дни
 Ранен листен пригор (Septoria tritici)80-100 мл/дка50 дни
 Петносване по плевите (Leptosphaeria nodorum)80-100 мл/дка50 дни
 Жълти петна по листата (Pyrenophora tritici-repentis)80-100 мл/дка50 дни
ЕчемикБрашнеста мана (Erysiphe graminis)80-100 мл/дка50 дни
Нагоре