Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ХАЙСТИК® Люцерна

Инокуланти

Бактериален инокулант за люцерна за по-добра фиксация на атмосферния азот

Ползи

  • Надежден и евтин източник на доставка на азот
  • Чиста и стерилна среда на бактериите
  • Висока концентрация на бактерии
  • Много добра покривност върху третираните семена

Обща информация

Име ХАЙСТИК® Люцерна
Формулация Блокчета
Съдържание 1 x 10 Sinorhizobium meliloti
Информационен лист за безопасност ХАЙСТИК Люцерна

ХайСтик Люцерна е микробиялен тор фиксиращ атмосферният азот чрез симбиоза между бактериите на Sinorhizobium meliloti и корените на люцерната. В резултат се образуват коренови грудки в които атмосферният азот се превръща в усвоима форма на растенията. Това от своя страна позволява снижаване на използваните азотни норми от изкуствени торове.

2. Температурен диапазон на приложение

a. Най-добър синергизъм между бактериите и растението се получава при температури над 15 °C и под 25 °C.

b. Препаратът и третираните семена да се съхраняват на хладно място, защитени от пряка слънчева светлина

3. Смесимост с други ПРЗ

a. ХайСтик Люцерна може да се смесва и с други ПРЗ на основата на металаксил, тирам, каптам и карбоксин.

Ако се прилагат допълнителни ПРЗ то те трябва да се третират след иноколуантите върху напълно изсъхнали семена.

4. Не се препоръчва:

a. Приложение при температури под 16 °C и над 2°C и

b. Излагане на иниколираните семена на пряка слънчева светлина

5. Инструкции и препоръки за употреба

Съществуват три различни начина на употреба, от които сухото третиране е лесен и препоръчителен метод, тъй като вложеното лепилно вещество свързва добре торфения субстрат със семената.

• СУХО ТРЕТИРАНЕ:

Излейте необходимото количество ХайСтик Люцерна върху тънък слой семена (с дебелина около 7 – 15 cm) в сеялката и разбъркайте щателно на ръка. При сеялки с механизирано пълнене препаратът може да

бъде разпределен върху семената при равномерен поток. Препоръчваме повторно разбъркване на семената след това.

• ВЛАЖНО ТРЕТИРАНЕ:

Добавете минимално необходимото количество вода за леко навлажняване на семето (2 ml на kg). Разбъркайте щателно овлажнените семена с препарата до

равномерното им покриване.

• МОКРО ТРЕТИРАНЕ:

Смесете съдържанието на опаковката с 800 ml чиста дехлорирана вода и разбъркайте в чист съд до образуване на гъста смес без бучки. Излейте сместа върху семената и разбъркайте щателно до равномерното им покриване. Не бъркайте по-продължително от необходимото.

Засяването да се извърши до няколко часа след третиране с продукта. Ако не бъдат засети до 24 часа, семената трябва да бъдат третирани повторно.

* С цел създаване на максимално добра микробактериална среда при полета, на които за първи път ще се прилагат грудкови бактерии се препоръчва удвояване на дозата. Завишаването на дозата не влияят неблагоприятно на културата.

Нагоре