Решения в земеделието България
Решения в земеделието

АРАТ®

Отличен контрол на широколистните плевели

Предимства

  • Пълен контрол на всички широколистни плевели
  • Ефективен и при ниски температури
  • Чисто поле благодарение на двойния механизъм на действие

Информация за продукта

Име АРАТ®
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Съдържание 250 г/кг Тритосулфурон, 500 г/кг Дикамба
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Арат е системен, двукомпонентен вегетационен хербицид. Активните вещества се абсорбират от надземните части на широколистните плевели и предизвикват нарушения във въглехидратно-белтъчния синтез и нивото на хормона aуксин. В резултат на това плевелите спират развитието си и загиват.

2. Работен разтвор

a. При есенно приложение 15л/дка

b. При пролетно приложение 15-20л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

a. най-добро усвояване се получава при температури над 10 °С и под 25°С.

4. Усвояване от плевелите – до час след третиране.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Арат може да смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

b. За едновременен контрол на болести и плевели в пшеница и ечемик да се смесва с Дует Ултра,Танго Супер или Капало.

c. Арат е надежно решение за контрол на самосевки от рапица и слънчоглед, включително Clearfield и Експрес толерантни хибриди.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегитация.

7. Не се препоръчва:

a. Приложение на посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)

ii. Наводнени посеви.

iii. Силно депресирани в резултат на засушаване.

b. В резервоарна смес с противожитни хербициди да не се добавят органофосфорни инсектициди.

Ечемик

Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 16 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 10 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 20 г/дка
Име АРАТ®
Формулация Вододиспергируеми гранули (ВГ)
Съдържание 250 г/кг Тритосулфурон, 500 г/кг Дикамба
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Арат е системен, двукомпонентен вегетационен хербицид. Активните вещества се абсорбират от надземните части на широколистните плевели и предизвикват нарушения във въглехидратно-белтъчния синтез и нивото на хормона aуксин. В резултат на това плевелите спират развитието си и загиват.

2. Работен разтвор

a. При есенно приложение 15л/дка

b. При пролетно приложение 15-20л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

a. най-добро усвояване се получава при температури над 10 °С и под 25°С.

4. Усвояване от плевелите – до час след третиране.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Арат може да смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове и инсектициди, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

b. За едновременен контрол на болести и плевели в пшеница и ечемик да се смесва с Дует Ултра,Танго Супер или Капало.

c. Арат е надежно решение за контрол на самосевки от рапица и слънчоглед, включително Clearfield и Експрес толерантни хибриди.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегитация.

7. Не се препоръчва:

a. Приложение на посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)

ii. Наводнени посеви.

iii. Силно депресирани в резултат на засушаване.

b. В резервоарна смес с противожитни хербициди да не се добавят органофосфорни инсектициди.

Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 16 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 10 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 20 г/дка
Информационен лист за безопасност АРАТ®
Етикет АРАТ®
Нагоре