БАЗАГРАН®

Доказаният противошироколистен хербицид в зеленчукови и бобови култури

Селективен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при редица зеленчукови и бобови култури

БАЗАГРАН®

Доказаният противошироколистен хербицид в зеленчукови и бобови култури

Селективен, вегетационен хербицид за борба срещу едногодишни и многогодишни широколистни плевели при редица зеленчукови и бобови култури


Предимства

  • Базагран е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект
  • Ефектът от третирането се проявява много бързо – след 2-3 дни.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

БАЗАГРАН®

Етикет

БАЗАГРАН®

Информация за продукта

Обща информация

Име БАЗАГРАН®
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Базагран® е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект, който се поема от зелените части на плевелите, нарушава фотосинтезата вследствие на което те изсъхват и бързо загиват. Ефектът от третирането се проявява много бързо – след 2-3 дни. Благоприятните климатични условия и интензивен растеж на плевелите подобряват и ускоряват хербицидното действие.

Работен разтвор: 20-30 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване се получава в температурния диапазон между 8°С и 25°С.

Усвояване от плевелите: До 5-6 часа след третиране.

Смесимост с други ПРЗ: Базагран® може да се смесва с фунгициди и листни торове, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва извършване на тест за смесимост. Не се препоръчва смесването с противожитни хербициди, поради опасност от намаляване на селективноста на културите при лоши климатични условия.

Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегетация. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води, БАСФ препоръчва да се спазват следните предпазни мерки: да не се прилагат бентазон съдържащи продукти с повече от 1,5 кг активно вещество на хектар за една година; да се осигури нетретиран, защитен пояс с ширина от 5 метра в близост до повърхностни води. Не се препоръчва третиране на площи с високи подпочвени води (с височина на подпочвените води <= 1 м от повърхността). Не се препоръчва употреба в карстови райони. Не се препоръчва употреба на площи с хумусно съдържание под 1%.

Не се препоръчва: приложение при резки температурни амплитуди, при наводнени посеви, при силно подтиснати в следствие на засушаване посеви. Не се препоръчва също използването на продукта при леща и нахут. Не е желателно приложение при температури над 25 градуса по Целзий, поради възможност от поява на слаби пригори по листата на културите. Такъв тип пригори изчезват в рамките на 2-4 седмици без това да повлиява продуктивността на културите.

Широколистни плевели
Препоръчителна доза
200 мл/дка
Широколистни плевели
Препоръчителна доза
100-150 мл/дка
Широколистни плевели
Препоръчителна доза
200 мл/дка
Широколистни плевели
Препоръчителна доза
200 мл/дка
Широколистни плевели
Препоръчителна доза
200 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C3 - Инхибитор нафотосинтезата
Опаковка4 х 5 л
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име БАЗАГРАН®
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Базагран® е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект, който се поема от зелените части на плевелите, нарушава фотосинтезата вследствие на което те изсъхват и бързо загиват. Ефектът от третирането се проявява много бързо – след 2-3 дни. Благоприятните климатични условия и интензивен растеж на плевелите подобряват и ускоряват хербицидното действие.

Работен разтвор: 20-30 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване се получава в температурния диапазон между 8°С и 25°С.

Усвояване от плевелите: До 5-6 часа след третиране.

Смесимост с други ПРЗ: Базагран® може да се смесва с фунгициди и листни торове, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва извършване на тест за смесимост. Не се препоръчва смесването с противожитни хербициди, поради опасност от намаляване на селективноста на културите при лоши климатични условия.

Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегетация. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води, БАСФ препоръчва да се спазват следните предпазни мерки: да не се прилагат бентазон съдържащи продукти с повече от 1,5 кг активно вещество на хектар за една година; да се осигури нетретиран, защитен пояс с ширина от 5 метра в близост до повърхностни води. Не се препоръчва третиране на площи с високи подпочвени води (с височина на подпочвените води <= 1 м от повърхността). Не се препоръчва употреба в карстови райони. Не се препоръчва употреба на площи с хумусно съдържание под 1%.

Не се препоръчва: приложение при резки температурни амплитуди, при наводнени посеви, при силно подтиснати в следствие на засушаване посеви. Не се препоръчва също използването на продукта при леща и нахут. Не е желателно приложение при температури над 25 градуса по Целзий, поради възможност от поява на слаби пригори по листата на културите. Такъв тип пригори изчезват в рамките на 2-4 седмици без това да повлиява продуктивността на културите.

Back
Грах - Широколистни плевели
Препоръчителна доза
200 мл/дка
Back
Грах (за фураж) - Широколистни плевели
Препоръчителна доза
100-150 мл/дка
Back
Картофи - Широколистни плевели
Препоръчителна доза
200 мл/дка
Back
Ориз - Широколистни плевели
Препоръчителна доза
200 мл/дка
Back
Соя - Широколистни плевели
Препоръчителна доза
200 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа C3 - Инхибитор нафотосинтезата
Опаковка4 х 5 л
КатегорияВтора професионална
Нагоре