Решения в земеделието България
Решения в земеделието

БАЗАГРАН®

Доказаният противошироколистен хербицид в зеленчуци

Предимства

  • Базагран е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект
  • Ефектът от третирането се проявява много бързо – след 2-3 дни.
Информационен лист за безопасност БАЗАГРАН
Продуктов лист Етикет Базагран
Нагоре