Решения в земеделието България
Решения в земеделието

БАЗАГРАН®

Доказаният противошироколистен хербицид в зеленчуци

Предимства

  • Базагран е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект
  • Ефектът от третирането се проявява много бързо – след 2-3 дни.

Информация за продукта

Име БАЗАГРАН®
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Базагран е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект, който се поема от зелените части на плевелите, нарушава фотосинтезата – вследствие на което те изсъхват и бързо загиват. Ефектът от третирането се проявява много бързо – след 2-3 дни. Благоприятните климатични условия за интензивен растеж на плевелите подобряват и ускоряват хербицидното действие.

2. Работен разтвор – 20-30 л/дка.

3. Температурен диапазон на приложение:

a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от плевелите:

a. До 5-6 часа след третиране

b. Валежи до час след пръскане могат да понижат ефекта от хербицида. В този случай може да се очаква само частичен ефект и да се наложи пръскането да се повтори.

5. Смесимост с други ПРЗ:

a. Базагран може да се смесва с фунгициди и листни торове но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

b. Не се препоръчва смесването с противожитни хербициди, поради опасност от намаляване на селективноста на културите при лоши климатични условия.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота:

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегитация.

b. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води БАСФ препоръчва да

се спазват следните предпазни мерки:

i. да не се прилагат бентазон съдържащи продукти повече от 1,5 кг активно вещество на хектар за една година

ii. Да се осигури нетретиран защитен пояс с ширина от 5 метра в близост до повърхностни води.

iii. Не се препоръчва третиране на площи с високи подпочвени води (с височина на подпочвените води <= 1 м от повърхността).

iv. Не се препоръчва употреба в карстови райони.

v. Не се препоръчва употреба на полощи с хумусно съдържание под 1%.

7 Не се препоръчва:

a. Приложение при посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)

ii. Наводнени посеви.

iii. Силно депресирани в резултат на засушаване.

b. Използването на базагран в леща.

c. Използване при температури над 25 °С и горещо време защото могат да се получат слаби пригори (бели петна) по листата на културите, които в последствие бързо се въстановяват (след 2-4 седмици) но това не се отразява отрицателно на добива

Грах

Препоръчителна доза
200 мл/дка
Препоръчителна доза
100-150 мл/дка
Препоръчителна доза
200 мл/дка
200 мл/дка
Препоръчителна доза
200 мл/дка
Препоръчителна доза
200 мл/дка
КултураДозаМомент на приложениеФаза на плевелите
Соя200 мл/дкаФаза 2-4 лист на културитеПлевелите са найчувствителни:
Широколистни:
От 2-4 лист Самосевка от слънчоглед до 2-ри лист.
Картофи200 мл/дкаФаза 2-4 лист на културите
Градински грах за семепроизводство100-150 мл/дкаФаза 3-4 лист на културите
Фасул и грах за семепроизводство200 мл/дкаФаза 2-4 лист на културите
Копър, резене, хизоп180 мл/дкаФаза розетка на културата
Лук и чесън200 мл/дкаФаза 3-4 лист на културите
Лен200 мл/дкаФаза 5-6 см височина на културите
Ориз200 мл/дкаОт 3ти лист до край на братене на ориза
Име БАЗАГРАН®
Формулация Разтворим концентрат (СЛ)
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Базагран е вегетационен контактен хербицид с бърз инициален ефект, който се поема от зелените части на плевелите, нарушава фотосинтезата – вследствие на което те изсъхват и бързо загиват. Ефектът от третирането се проявява много бързо – след 2-3 дни. Благоприятните климатични условия за интензивен растеж на плевелите подобряват и ускоряват хербицидното действие.

2. Работен разтвор – 20-30 л/дка.

3. Температурен диапазон на приложение:

a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от плевелите:

a. До 5-6 часа след третиране

b. Валежи до час след пръскане могат да понижат ефекта от хербицида. В този случай може да се очаква само частичен ефект и да се наложи пръскането да се повтори.

5. Смесимост с други ПРЗ:

a. Базагран може да се смесва с фунгициди и листни торове но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

b. Не се препоръчва смесването с противожитни хербициди, поради опасност от намаляване на селективноста на културите при лоши климатични условия.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота:

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормално протекла вегитация.

b. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води БАСФ препоръчва да

се спазват следните предпазни мерки:

i. да не се прилагат бентазон съдържащи продукти повече от 1,5 кг активно вещество на хектар за една година

ii. Да се осигури нетретиран защитен пояс с ширина от 5 метра в близост до повърхностни води.

iii. Не се препоръчва третиране на площи с високи подпочвени води (с височина на подпочвените води <= 1 м от повърхността).

iv. Не се препоръчва употреба в карстови райони.

v. Не се препоръчва употреба на полощи с хумусно съдържание под 1%.

7 Не се препоръчва:

a. Приложение при посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощна температури)

ii. Наводнени посеви.

iii. Силно депресирани в резултат на засушаване.

b. Използването на базагран в леща.

c. Използване при температури над 25 °С и горещо време защото могат да се получат слаби пригори (бели петна) по листата на културите, които в последствие бързо се въстановяват (след 2-4 седмици) но това не се отразява отрицателно на добива

Препоръчителна доза
200 мл/дка
Препоръчителна доза
100-150 мл/дка
Препоръчителна доза
200 мл/дка
200 мл/дка
Препоръчителна доза
200 мл/дка
Препоръчителна доза
200 мл/дка
КултураДозаМомент на приложениеФаза на плевелите
Соя200 мл/дкаФаза 2-4 лист на културитеПлевелите са найчувствителни:
Широколистни:
От 2-4 лист Самосевка от слънчоглед до 2-ри лист.
Картофи200 мл/дкаФаза 2-4 лист на културите
Градински грах за семепроизводство100-150 мл/дкаФаза 3-4 лист на културите
Фасул и грах за семепроизводство200 мл/дкаФаза 2-4 лист на културите
Копър, резене, хизоп180 мл/дкаФаза розетка на културата
Лук и чесън200 мл/дкаФаза 3-4 лист на културите
Лен200 мл/дкаФаза 5-6 см височина на културите
Ориз200 мл/дкаОт 3ти лист до край на братене на ориза
Информационен лист за безопасност БАЗАГРАН®
Етикет БАЗАГРАН®
Нагоре