БИАТЛОН® 4D - Контролира и плевелите, които другите не могат

Противошироколистен хербицид за всички житни култури

БИАТЛОН® 4D - Контролира и плевелите, които другите не могат

Противошироколистен хербицид за всички житни култури


Предимства

  • Контрол на трудните плевели;
  • Регистрация от 3ти до флагов лист;
  • Гъвкав спрямо климатичните условия;
  • Отлична смесимост с други продукти.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

БИАТЛОН® 4D

Етикет

БИАТЛОН® 4D

Информация за продукта

Обща информация

Име БИАТЛОН® 4D
Формулация Вододиспергируем гранулат (ВГ)
Съдържание 54 г/кг Флорасулам, 714 г/кг Тритосулфурон
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Биатлон® 4D e двукомпонентен, противошироколистен хербицид, който се поема предимно от листата. След това се придвижва бързо в цялото растение – акропетално към точките на растеж и базипетално към корените. Поемането на активните вещества не се повлиява негативно от ниски температури, ако плевелите са във вегетация. Блокирането на плевелите се осъществява чрез химично свързване на активните съставки с ензима ALS. Предимството на Биатлон® 4D идва от факта, че и двете активни вещества блокират синтеза на ензима ALS, но не произлизат от един клас и се свързват по различен начин и на различни места с ензима ALS.

При блокирането на ензима ALS плевелите загубват способност за синтез на протеини, което води до рязко спиране на растежа и поемане на хранителни вещества от растението.

По-късно чувствителните растения пожълтяват, листата увяхват и третираните плевели постепенно загиват.

Аджувантът ДЕШ® подобрява покритието, прилепването и навлизането на активните вещества във вътрешността на плевелите, дори и при по-студено време. Комбинирането на двете активни вещества заедно с аджуванта ДЕШ® обуславя освен много бързото инициално действие, по-широкия спектър, по-силния ефект, така и по-продължителното хербицидно действие.

Работен разтвор: При есенно приложение 15 л/дка. При пролетно приложение 15-20 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване се получава при температури от 5°С до 25°С.

Усвояване от плевелите: до час след третиране.

Смесимост с други ПРЗ: Биатлон® 4D може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове, инсектициди и растежни регулатори, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост. За едновременен контрол на болести и плевели може да се смесва с Даксър®, Ревистар® Флекс, Приаксор®, Ревикеар®.

Биатлон® 4D е модерно и надеджно решение за контрол на самосевки от конвенционална и Clearfield® рапица, както самосевки слънчоглед – конвенционални и технологични (Clearfield® и Експрес).

Влияние в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

Не се препоръчва: Приложение при температури под 5 и над 25°С, както и при резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури). Третиране на култури, подложени на стрес в резултат наводнение, мраз, засушаване или хранителен недостиг.

Широколистни плевели
Препоръчителна доза
4 г/дка Биатлон® + 40 мл/дка ДЕШ®
Широколистни плевели
Препоръчителна доза
4-5 г/дка Биатлон® + 40-50 мл/дка ДЕШ®
Широколистни плевели
Препоръчителна доза
4 г/дка Биатлон® + 40 мл/дка ДЕШ®
Широколистни плевели
Препоръчителна доза
4-5 г/дка Биатлон® + 40-50 мл/дка ДЕШ®
Широколистни плевели
Препоръчителна доза
4-5 г/дка Биатлон® + 40-50 мл/дка ДЕШ®
Kласификация според FRACГрупа B – инхибитори на ALS
Опаковка2 х 0,5 кг + 2 х 5 л Деш®
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име БИАТЛОН® 4D
Формулация Вододиспергируем гранулат (ВГ)
Съдържание 54 г/кг Флорасулам, 714 г/кг Тритосулфурон
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Биатлон® 4D e двукомпонентен, противошироколистен хербицид, който се поема предимно от листата. След това се придвижва бързо в цялото растение – акропетално към точките на растеж и базипетално към корените. Поемането на активните вещества не се повлиява негативно от ниски температури, ако плевелите са във вегетация. Блокирането на плевелите се осъществява чрез химично свързване на активните съставки с ензима ALS. Предимството на Биатлон® 4D идва от факта, че и двете активни вещества блокират синтеза на ензима ALS, но не произлизат от един клас и се свързват по различен начин и на различни места с ензима ALS.

При блокирането на ензима ALS плевелите загубват способност за синтез на протеини, което води до рязко спиране на растежа и поемане на хранителни вещества от растението.

По-късно чувствителните растения пожълтяват, листата увяхват и третираните плевели постепенно загиват.

Аджувантът ДЕШ® подобрява покритието, прилепването и навлизането на активните вещества във вътрешността на плевелите, дори и при по-студено време. Комбинирането на двете активни вещества заедно с аджуванта ДЕШ® обуславя освен много бързото инициално действие, по-широкия спектър, по-силния ефект, така и по-продължителното хербицидно действие.

Работен разтвор: При есенно приложение 15 л/дка. При пролетно приложение 15-20 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване се получава при температури от 5°С до 25°С.

Усвояване от плевелите: до час след третиране.

Смесимост с други ПРЗ: Биатлон® 4D може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове, инсектициди и растежни регулатори, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва да се направи тест за смесимост. За едновременен контрол на болести и плевели може да се смесва с Даксър®, Ревистар® Флекс, Приаксор®, Ревикеар®.

Биатлон® 4D е модерно и надеджно решение за контрол на самосевки от конвенционална и Clearfield® рапица, както самосевки слънчоглед – конвенционални и технологични (Clearfield® и Експрес).

Влияние в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

Не се препоръчва: Приложение при температури под 5 и над 25°С, както и при резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури). Третиране на култури, подложени на стрес в резултат наводнение, мраз, засушаване или хранителен недостиг.

Back
Ечемик - Широколистни плевели
Препоръчителна доза
4 г/дка Биатлон® + 40 мл/дка ДЕШ®
Back
Овес - Широколистни плевели
Препоръчителна доза
4-5 г/дка Биатлон® + 40-50 мл/дка ДЕШ®
Back
Пшеница - Широколистни плевели
Препоръчителна доза
4 г/дка Биатлон® + 40 мл/дка ДЕШ®
Back
Ръж - Широколистни плевели
Препоръчителна доза
4-5 г/дка Биатлон® + 40-50 мл/дка ДЕШ®
Back
Тритикале - Широколистни плевели
Препоръчителна доза
4-5 г/дка Биатлон® + 40-50 мл/дка ДЕШ®
Kласификация според FRACГрупа B – инхибитори на ALS
Опаковка2 х 0,5 кг + 2 х 5 л Деш®
КатегорияВтора професионална

Защо да изберете БИАТЛОН® 4D?

БИАТЛОН® 4D с без отказно действие срещу трудните за контрол широколистни плевели

БИАТЛОН® 4D с без отказно действие срещу трудните за контрол широколистни плевели в житни култури, дори при ниски температури, характерни за ранните пролетни месеци.

Биатлон® 4D успешно контролира всички широколистни плевели, включително и трудните за контрол полски мак и трицветна теменуга.

Голяма част от останалите продукти на българския пазар се сблъскват с проблеми, свързани с резистентността и качествения контрол на някои от широколистните плевели. Биатлон® 4D се отличава с отличен контрол дори и на плевелите, с които другите не се справят успешно.

Нагоре