Решения в земеделието България
Решения в земеделието

БИАТЛОН® 4D

Контролира плевели, които другите не могат

Предимства

  • 1D Контрол на трудните плевели, включително трудните за контрол теменуга, великденче, мак
  • 2D Регистрация от 3-ти до флагов лист
  • 3D Гъвкав спрямо климатичните условия
  • 4D Отлична смесимост с други продукти

Информация за продукта

КултураДозаМомент на приложениеФаза на плевелите
Пшеница
Ечемик
Ръж
Овес
Тритикале
4 гр/дка Биатлон + 40 мл/дка ДЕШПрез есента: след фаза 3-ти листПлевелите са най-чувствителни:
Широколистни: 2-8 лист
Коренищни: 10-15 см височина
4 гр/дка Биатлон + 40 мл/дка ДЕШ
5 гр/дка Биатлон + 50 мл/дка ДЕШ
През пролетта: До поява на флагов лист на културата
КултураДозаМомент на приложениеФаза на плевелите
Пшеница
Ечемик
Ръж
Овес
Тритикале
4 гр/дка Биатлон + 40 мл/дка ДЕШПрез есента: след фаза 3-ти листПлевелите са най-чувствителни:
Широколистни: 2-8 лист
Коренищни: 10-15 см височина
4 гр/дка Биатлон + 40 мл/дка ДЕШ
5 гр/дка Биатлон + 50 мл/дка ДЕШ
През пролетта: До поява на флагов лист на културата
Информационен лист за безопасност БИАТЛОН 4D ДЕШ
Продуктов лист Етикет Биатлон 4D

Защо - БИАТЛОН® 4D?

БИАТЛОН® 4D с безотказно действие срещу трудните за контрол широколистни плевели

БИАТЛОН® 4D с безотказно действие срещу трудните за контрол широколистни плевели в житни култури, дори при ниски температури, характерни за ранните пролетни месеци.

Биатлон® 4D успешно контролира всички широколистни плевели, включително и трудните за контрол полски мак и трицветна теменуга.

Голяма част от останалите продукти на българския пазар се сблъскват с проблеми, свързани с резистентността и качествения контрол на някои от широколистните плевели. Биатлон® 4D се отличава с отличен контрол дори и на плевелите, с които другите не се справят успешно.

Дози и момент на приложение

КултураДозаМомент на приложениеФаза на плевелите
Пшеница4 гр/дка Биатлон +40 мл/дка ДЕШПрез есента: след 3-ти лист Плевелите са най-чувствителни:
широколистни: 2-8 лист
коренищни: 10-15 см височина
Ечемик4 гр/дка Биатлон +40 мл/дка ДЕШПрез есента: след 3-ти лист 
Ръж4 гр/дка Биатлон +40 мл/дка ДЕШПрез пролетта: до поява на флагов лист на културата 
Овес4 гр/дка Биатлон +40 мл/дка ДЕШПрез пролетта: до поява на флагов лист на културата 
Тритикале5 гр/дка Биатлон +50 мл/дка ДЕШПрез пролетта: до поява на флагов лист на културата 
Нагоре