Решения в земеделието България
Решения в земеделието

БИАТЛОН® 4D

Контролира плевели, които другите не могат

Предимства

  • 1D Контрол на трудните плевели, включително трудните за контрол теменуга, великденче, мак
  • 2D Регистрация от 3-ти до флагов лист
  • 3D Гъвкав спрямо климатичните условия
  • 4D Отлична смесимост с други продукти

Информация за продукта

Име БИАТЛОН® 4D
Формулация Вододиспергируем гранулат (ВГ)
Съдържание 54 г/кг Флорасулам, 714 г/кг Тритосулфурон
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Биатлон 4D e двукомпонентен противошироколистен хербицид, който се поема предимно от листата. След това се придвижва бързо в цялото растение акропетално към точките на растеж и базипетално към корените.

Поемането на активните вещества не се повлиява негативно от ниски температури, ако плевелите са във вегетация. Блокирането на плевелите се осъществява чрез химично свързване на активните съставки с ензима ALS.

Предимството на Биатлон 4D идва от факта, че и двете активни вещества блокират синтеза на ензима ALS, но не произлизат от един и същи клас и поради това се

свързват по различен начин и на различни места с ензима ALS.

При блокирането на ензима ALS плевелите загубват способност за синтез на протеини, което води до рязко спиране на растежа и поемане на хранителни вещества от

растението.

По-късно чувствителните растения пожълтяват, листата увяхват и третираните плевели постепенно загиват.

Аджувантът ДЕШ подобрява покритието, прилепването и навлизането на активните вещества във вътрешността на плевелите, дори и при по-студено време. Комбинирането на двете активни вещества заедно с аджуванта ДЕШ обуславя освен много бързото инициално действие, по-широкия спектър, по-силния ефект, така и по-продължителното хербицидно действие.

2. Работен разтвор:

a. При есенно приложение 15 л/дка

b. При пролетно приложение 15-20 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

a. Най- добро усвояване се получава при

температури от 5 °С до 25 °С.

4. Усвояване от плевелите - до час след третиране.

5. Смесимост с други ПРЗ.

a. Биатлон 4D може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове, инсектициди и растежни регулатори, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

b. За едновременен контрол на болести и плевели може да се смесва с Дует Ултра,Танго Супер,Капало, Диамант Макс, Алегро или Озирис.

c. Биатлон 4D е модерно и надежно решение за контрол на самосевки от конвенционална рапица,както и Clearfield и Експрес слънчогледови самосевки.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота:

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

7. Не се препоръчва:

a. Приложение при температури под 5 и над 25 °С, както и при резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури).

b. Третиране на култури, подложени на стрес в резултат наводнение, мраз, засушаване или хранителен недостиг.

Ечемик

Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 4 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 4 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 4 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 4 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 5 гр/дка
Име БИАТЛОН® 4D
Формулация Вододиспергируем гранулат (ВГ)
Съдържание 54 г/кг Флорасулам, 714 г/кг Тритосулфурон
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Биатлон 4D e двукомпонентен противошироколистен хербицид, който се поема предимно от листата. След това се придвижва бързо в цялото растение акропетално към точките на растеж и базипетално към корените.

Поемането на активните вещества не се повлиява негативно от ниски температури, ако плевелите са във вегетация. Блокирането на плевелите се осъществява чрез химично свързване на активните съставки с ензима ALS.

Предимството на Биатлон 4D идва от факта, че и двете активни вещества блокират синтеза на ензима ALS, но не произлизат от един и същи клас и поради това се

свързват по различен начин и на различни места с ензима ALS.

При блокирането на ензима ALS плевелите загубват способност за синтез на протеини, което води до рязко спиране на растежа и поемане на хранителни вещества от

растението.

По-късно чувствителните растения пожълтяват, листата увяхват и третираните плевели постепенно загиват.

Аджувантът ДЕШ подобрява покритието, прилепването и навлизането на активните вещества във вътрешността на плевелите, дори и при по-студено време. Комбинирането на двете активни вещества заедно с аджуванта ДЕШ обуславя освен много бързото инициално действие, по-широкия спектър, по-силния ефект, така и по-продължителното хербицидно действие.

2. Работен разтвор:

a. При есенно приложение 15 л/дка

b. При пролетно приложение 15-20 л/дка

3. Температурен диапазон на приложение

a. Най- добро усвояване се получава при

температури от 5 °С до 25 °С.

4. Усвояване от плевелите - до час след третиране.

5. Смесимост с други ПРЗ.

a. Биатлон 4D може да се смесва с фунгициди, противожитни хербициди, листни торове, инсектициди и растежни регулатори, но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

b. За едновременен контрол на болести и плевели може да се смесва с Дует Ултра,Танго Супер,Капало, Диамант Макс, Алегро или Озирис.

c. Биатлон 4D е модерно и надежно решение за контрол на самосевки от конвенционална рапица,както и Clearfield и Експрес слънчогледови самосевки.

6. Влияние на продукта в сеитбооборота:

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

7. Не се препоръчва:

a. Приложение при температури под 5 и над 25 °С, както и при резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури).

b. Третиране на култури, подложени на стрес в резултат наводнение, мраз, засушаване или хранителен недостиг.

Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 4 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 4 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 4 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 4 гр/дка
Вредители Препоръчителна доза
Широколистни плевели 5 гр/дка
Информационен лист за безопасност БИАТЛОН® 4D
Етикет БИАТЛОН® 4D

Защо да изберете БИАТЛОН® 4D?

БИАТЛОН® 4D с безотказно действие срещу трудните за контрол широколистни плевели

БИАТЛОН® 4D с безотказно действие срещу трудните за контрол широколистни плевели в житни култури, дори при ниски температури, характерни за ранните пролетни месеци.

Биатлон® 4D успешно контролира всички широколистни плевели, включително и трудните за контрол полски мак и трицветна теменуга.

Голяма част от останалите продукти на българския пазар се сблъскват с проблеми, свързани с резистентността и качествения контрол на някои от широколистните плевели. Биатлон® 4D се отличава с отличен контрол дори и на плевелите, с които другите не се справят успешно.

Нагоре