Решения в земеделието България
Решения в земеделието

БУТИЗАН®

За безпрепятствен старт на рапицата

Предимства

  • Безпрепятствен старт за рапицата
  • Дълго почвено действие, дори и при сухи условия
  • Отлична селективност и широк прозорец на приложение - до 2-ри лист на плевелите
Информационен лист за безопасност БУТИЗАН
Продуктов лист Етикет Бутизан

Защо - БУТИЗАН®?

Нагоре