Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КЛЕРАНДА®

Революция в отглеждането на рапица

Предимства

  • Един продукт - едно третиране
  • Едновременно почвено и листно действие
  • По-чисти рапични полета през пролетта
  • Най-дълъг период и свобода на приложение

Защо - КЛЕРАНДА®?

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Clearfield® маслодайна рапицаширокоспектърен хербицид за Clearfield® хибриди маслодайна рапица, контролиращ едновременно житни и широколистни плевели, включително синап, овчарска торбичка, лайка, лепка и самосевки от житни култури.150 мл/дка + 150 мл/дка ДЕШ2-6 лист на широколистните, до фаза братене на житните плевели и самосевките на житни култури - за агроклиматичните условия на България този период съвпада с фаза 2-6 лист на културата (наесен)

Фаза на приложение над трудните за контрол плевели

Нагоре