Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КЛЕРАНДА®

Клеранда® - вече с 2 пъти повече Деш®

Предимства

  • Един продукт - едно третиране
  • Едновременно почвено и листно действие
  • По-чисти рапични полета през пролетта
  • Най-дълъг период и свобода на приложение

Информация за продукта

Име КЛЕРАНДА®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 375 г/л Метазахлор, 17,5 г/л Имазамокс
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Клеранда® е широкоспектърен двукомпонентен хербицид, който след приложение се поема от надземните и подземните части на чувствителните плевели, пренася се до всички растежни точки, като предизвиква стопиране на растежа, некроза и накрая загиване на плевелите. Благодарение на едновременното си почвено и листно действие

Клеранда® осигурява контрол и на по-късно поникващите плевели (контрол на вторичното заплевеляване). Без наличие на конкуренция през пролетта рапицата стартира своето развитие, засенчва и не дава шанс на плевелите под нея.

Добавянето на аджуванта ДЕШ осигурява по-доброто прилепване и проникване на активните вещества в плевелите. ДЕШ повишава ефикасността на Клеранда® при студено време.

2. Работен разтвор: 15-20 л/дка.

3. Температурен диапазон на приложение

a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от плевелите – Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Cleranda® е смесим с други продукти за растителна защита (фунгициди,инсектициди и листни торове), но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост, и винаги да се спазва описаната последователност на смесване.

i. Напълнете пръскачката до ½ с вода и след това добавете Cleranda® след разтварянето на продукта добавете и аджуванта ДЕШ докато разбъквате, допълвайки останалата част на пръскачката с вода.

ii. При смесимост с други продукти за растителна защита напълнете пръскачката до ½ с вода добавете Cleranda®->вода->друг продукт->вода->ДЕШ.

b. За постигане на максимална хербицидна ефикасност винаги използваите Cleranda® съвместно с аджуванта ДЕШ 100мл/дка.

Употребата на ДЕШ:

i. Подобрява ефикасноста на продукта

ii. Снижава РН и повърхностното напрежение на разтвора

iii. Предотвратява възможно намаляване на хербицидната ефикасност при ситуации като ниска атмосферна влажност, високи t°

iv. Разширен спектър на действие спрямо плевели с по-дебел восъчен налеп върху листната повъвхност, включително и ливадна власатка

6. Влияние на продукта в сеитбооборота.

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

7. Основни стъпки при борба със самосевки от Clearfield рапица.

a. Мероприятия по време на сеитба и жътва. - Целта е да се избягва разпиляване на семена от едно поле на друго при засяване отглеждане и прибиране на реколтата

b. Следжътвени мероприятия. Целта е провокиране поникването на наличните плевелни и рапични семена в почвата чрез плитки следжътвени обработки на не повече от 5 см дълбочина.

c. Мероприятия в следваща култура

i. Време на сеитба на житните култури - първите сеитби на житни култури е добре да започнат от рапичните полета. Това ще позволи на житните посеви да влязат по-рано във фаза братене, което от своя страна дава възможност за използването на широк набор от хербициди още наесен

ii. Хербициди - Препоръчително е добавянето или използването на хербициди извън групата на блокаторите на синтеза на ALS

iii. В пшеница и ечемик се препоръчва употребата на Мустанг (флорасулам +2,4 Д) или друг противошироколистен хербицид към който да се добавят 50 мл чист 2,4 Д съдържащ продукт. В зависимост от степента на поява на самосевките,

техният контрол може да се извърши през есента или пролетта. И в двата случая се препоръчва да се спазват следните мерки:

(1) Житните култури да са влезли във фаза братене ( да се вижда вече оформен брат)

(2) Пролетта третиранията да се извършват до края на фаза братене (преди 1-ви стъблен възел)

(3) Температурите към момента на третирането да са над 10-12°С и под 23-25 °С

(4) Ако се очакват отрицателни температури или трайни захлаждания към момента на третиране и в рамките на 10 след него,третирането трябва да се отложи

(5) Културите да са в добро състояние и да не са под стрес в резултата на измръзване, резки температурни амплитуди или хранителен недостиг

iV. Царевицата е другата култура която би могла да се появи в сеитбообората след рапица. Продуктитите които се препоръчват са същите, описани при пшеница и ечемик, както и продукти на база Бентазон, Топрамезон, Темботрион, Мезотрион

8. Не се препоръчва:

a. Приложение на посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури)

ii. Наводнени посеви

iii. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване

iv. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води да се прилага повече от веднъж на 3 год.

КултураДозаМомент на приложение
Clearfield® маслодайна рапица150-200 мл/дка + ДЕШ2-6 лист на широколистните, до фаза братене на житните плевели и самосевките от житни култури - за агроклиматичните условия на България този период съвпада с фаза 2-6 лист на културата (наесен)
Име КЛЕРАНДА®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Съдържание 375 г/л Метазахлор, 17,5 г/л Имазамокс
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Клеранда® е широкоспектърен двукомпонентен хербицид, който след приложение се поема от надземните и подземните части на чувствителните плевели, пренася се до всички растежни точки, като предизвиква стопиране на растежа, некроза и накрая загиване на плевелите. Благодарение на едновременното си почвено и листно действие

Клеранда® осигурява контрол и на по-късно поникващите плевели (контрол на вторичното заплевеляване). Без наличие на конкуренция през пролетта рапицата стартира своето развитие, засенчва и не дава шанс на плевелите под нея.

Добавянето на аджуванта ДЕШ осигурява по-доброто прилепване и проникване на активните вещества в плевелите. ДЕШ повишава ефикасността на Клеранда® при студено време.

2. Работен разтвор: 15-20 л/дка.

3. Температурен диапазон на приложение

a. Най-добро усвояване се получава при температури над 8 °С и под 25 °С.

4. Усвояване от плевелите – Дъжд, паднал 1 час след третиране не намалява ефикасността на продукта.

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Cleranda® е смесим с други продукти за растителна защита (фунгициди,инсектициди и листни торове), но поради различната твърдост и температура на водата се препоръчва направата на тест за смесимост, и винаги да се спазва описаната последователност на смесване.

i. Напълнете пръскачката до ½ с вода и след това добавете Cleranda® след разтварянето на продукта добавете и аджуванта ДЕШ докато разбъквате, допълвайки останалата част на пръскачката с вода.

ii. При смесимост с други продукти за растителна защита напълнете пръскачката до ½ с вода добавете Cleranda®->вода->друг продукт->вода->ДЕШ.

b. За постигане на максимална хербицидна ефикасност винаги използваите Cleranda® съвместно с аджуванта ДЕШ 100мл/дка.

Употребата на ДЕШ:

i. Подобрява ефикасноста на продукта

ii. Снижава РН и повърхностното напрежение на разтвора

iii. Предотвратява възможно намаляване на хербицидната ефикасност при ситуации като ниска атмосферна влажност, високи t°

iv. Разширен спектър на действие спрямо плевели с по-дебел восъчен налеп върху листната повъвхност, включително и ливадна власатка

6. Влияние на продукта в сеитбооборота.

a. Няма негативно последействие за следващите култури при нормална вегетация.

7. Основни стъпки при борба със самосевки от Clearfield рапица.

a. Мероприятия по време на сеитба и жътва. - Целта е да се избягва разпиляване на семена от едно поле на друго при засяване отглеждане и прибиране на реколтата

b. Следжътвени мероприятия. Целта е провокиране поникването на наличните плевелни и рапични семена в почвата чрез плитки следжътвени обработки на не повече от 5 см дълбочина.

c. Мероприятия в следваща култура

i. Време на сеитба на житните култури - първите сеитби на житни култури е добре да започнат от рапичните полета. Това ще позволи на житните посеви да влязат по-рано във фаза братене, което от своя страна дава възможност за използването на широк набор от хербициди още наесен

ii. Хербициди - Препоръчително е добавянето или използването на хербициди извън групата на блокаторите на синтеза на ALS

iii. В пшеница и ечемик се препоръчва употребата на Мустанг (флорасулам +2,4 Д) или друг противошироколистен хербицид към който да се добавят 50 мл чист 2,4 Д съдържащ продукт. В зависимост от степента на поява на самосевките,

техният контрол може да се извърши през есента или пролетта. И в двата случая се препоръчва да се спазват следните мерки:

(1) Житните култури да са влезли във фаза братене ( да се вижда вече оформен брат)

(2) Пролетта третиранията да се извършват до края на фаза братене (преди 1-ви стъблен възел)

(3) Температурите към момента на третирането да са над 10-12°С и под 23-25 °С

(4) Ако се очакват отрицателни температури или трайни захлаждания към момента на третиране и в рамките на 10 след него,третирането трябва да се отложи

(5) Културите да са в добро състояние и да не са под стрес в резултата на измръзване, резки температурни амплитуди или хранителен недостиг

iV. Царевицата е другата култура която би могла да се появи в сеитбообората след рапица. Продуктитите които се препоръчват са същите, описани при пшеница и ечемик, както и продукти на база Бентазон, Топрамезон, Темботрион, Мезотрион

8. Не се препоръчва:

a. Приложение на посеви подложени на:

i. Резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури)

ii. Наводнени посеви

iii. Силно депресирани посеви в резултат на засушаване

iv. Във връзка с добрите земеделски практики и опазването на подпочвените води да се прилага повече от веднъж на 3 год.

КултураДозаМомент на приложение
Clearfield® маслодайна рапица150-200 мл/дка + ДЕШ2-6 лист на широколистните, до фаза братене на житните плевели и самосевките от житни култури - за агроклиматичните условия на България този период съвпада с фаза 2-6 лист на културата (наесен)
Информационен лист за безопасност КЛЕРАНДА®
Етикет КЛЕРАНДА®

Защо да изберете КЛЕРАНДА®?

Дози и момент на приложение

КултураЗа борба срещуДозаФаза на приложение
Clearfield® маслодайна рапицаширокоспектърен хербицид за Clearfield® хибриди маслодайна рапица, контролиращ едновременно житни и широколистни плевели, включително синап, овчарска торбичка, лайка, лепка и самосевки от житни култури.150 мл/дка + 150 мл/дка ДЕШ2-6 лист на широколистните, до фаза братене на житните плевели и самосевките на житни култури - за агроклиматичните условия на България този период съвпада с фаза 2-6 лист на културата (наесен)

Клеранда за четвърта поредна година е най-използваният хербицид в България за контрол на плевелите в рапица.

Тя е единствения продукт, с почвено и вегетационно действие за контрол на всички важни житни и широколистни плевели в рапица.

С едно хербицидно третиране контролирате всички плевели, включително кръстоцветни и трудните за контрол: Власатка, подрумче, лайка, див здравец, мак и лайка.

Това се доказва и в практиката, вижте категоричното действие на Клеранда при ваши колеги през последните пет години.

Реални Резултати в Реални Условия

Фаза на приложение над трудните за контрол плевели

Нагоре