Решения в земеделието България
Решения в земеделието

КОРУМ®

Специален хербицид за бобови култури и соя

Предимства

  • Контрол върху житни и широколистни плевели
  • Висока селективност= здрави растения
  • Широк прозорец на приложение
Информационен лист за безопасност КОРУМ
Продуктов лист Корум®
Нагоре