Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПАЛАС®

Ефикасен срещу власатка и овсига

Предимства

  • Едновременен контрол на житни и широколистни плевели
  • Единственото активно вещество за контрол на опасните плевели полска овсига и ливадна власатка
  • Селективност към културата

Информация за продукта

Име ПАЛАС®
Формулация Водоразтворими гранули (ВГ)
Съдържание г/кг Пироксулам-75 г/кг + Прилепител
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Палас е селективен системен хербицид, съдържащ иновативното широкоспектърно активно вещество Пироксулам, удостоено с престижната награда за най-добър нов продукт за РЗ от Agrow Award. Палас се поема от листата на плевелите, а от там се придвижва и до останалите им части. Палас блокира жизнено важни ензими от метаболизма на плевелите, в резултат на което няколко часа след приложението му спира тяхното нарастване. Пълното загиване на плевелите настъпва в период от 2 до 3 седмици след третирането.

1. Работен разтвор

а. при есенно приложение 15 л

b. при пролетно приложение 15-20 л

2. Температурен диапазон на приложение

a. Най-добро усвояване се получава при температури над 5 °С и под 25 °С.

3. Препоръчителен момент на приложение

a. През есеннта - Житните култури да са влезли във фаза братене (да се вижда вече оформен брат)

b. През пролетта – до края на втори стъблен възел на културата

c. Плевелите са най-чувствителни

i) Житни – от поникване до братене

ii) Широколистни - 2-8 лист, 10-15см височина

iii) Коренищни (паламида)

iv) При житно заплевеляване е препоръчително борбата да бъде изведена още през есента!!!

4. Усвояване от плевелите – до час след третиране

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Палас може да се смесва с фунгициди, хербициди и инсектициди (без органофософорни), но поради различната твърдост на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

b. Не е препоръчително смесването на Палас с:

i) органофосфорни инсектициди, (Палас да се прилага

поне 14 дни преди или след употребата им)

ii) растежни регулатори и листни торове - (Палас да се прилага поне 7 дни преди или след употребата им)

iii) продукти на база 2,4Д, поради риск от намаляване на противожитното действие на продукта!!!

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

Няма негативно последействие за следващи култури нормална селскостопанска практика

7. Не се препоръчва:

a. Приложението на Палас при овес и ечемик!!!

b. Приложение при температури под 5°С и над 25°С, както и при резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури).

c. Третиране на култури, подложени на стрес в резултат на наводнение, мраз, засушаване или хранителен недостиг.

КултураДозаВредителМомент на приложениеКарантинен срок в дни
Пшеница20-25 г/дкаЖитни и широколистни плевели2-8 лист на широколистните.10-15см височина на паламидата.Фаза на братене на житните плевели. От фаза братене до 2-ри стъблен възел на пшеницата.няма
Име ПАЛАС®
Формулация Водоразтворими гранули (ВГ)
Съдържание г/кг Пироксулам-75 г/кг + Прилепител
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Палас е селективен системен хербицид, съдържащ иновативното широкоспектърно активно вещество Пироксулам, удостоено с престижната награда за най-добър нов продукт за РЗ от Agrow Award. Палас се поема от листата на плевелите, а от там се придвижва и до останалите им части. Палас блокира жизнено важни ензими от метаболизма на плевелите, в резултат на което няколко часа след приложението му спира тяхното нарастване. Пълното загиване на плевелите настъпва в период от 2 до 3 седмици след третирането.

1. Работен разтвор

а. при есенно приложение 15 л

b. при пролетно приложение 15-20 л

2. Температурен диапазон на приложение

a. Най-добро усвояване се получава при температури над 5 °С и под 25 °С.

3. Препоръчителен момент на приложение

a. През есеннта - Житните култури да са влезли във фаза братене (да се вижда вече оформен брат)

b. През пролетта – до края на втори стъблен възел на културата

c. Плевелите са най-чувствителни

i) Житни – от поникване до братене

ii) Широколистни - 2-8 лист, 10-15см височина

iii) Коренищни (паламида)

iv) При житно заплевеляване е препоръчително борбата да бъде изведена още през есента!!!

4. Усвояване от плевелите – до час след третиране

5. Смесимост с други ПРЗ

a. Палас може да се смесва с фунгициди, хербициди и инсектициди (без органофософорни), но поради различната твърдост на водата се препоръчва направата на тест за смесимост.

b. Не е препоръчително смесването на Палас с:

i) органофосфорни инсектициди, (Палас да се прилага

поне 14 дни преди или след употребата им)

ii) растежни регулатори и листни торове - (Палас да се прилага поне 7 дни преди или след употребата им)

iii) продукти на база 2,4Д, поради риск от намаляване на противожитното действие на продукта!!!

6. Влияние на продукта в сеитбооборота

Няма негативно последействие за следващи култури нормална селскостопанска практика

7. Не се препоръчва:

a. Приложението на Палас при овес и ечемик!!!

b. Приложение при температури под 5°С и над 25°С, както и при резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури).

c. Третиране на култури, подложени на стрес в резултат на наводнение, мраз, засушаване или хранителен недостиг.

КултураДозаВредителМомент на приложениеКарантинен срок в дни
Пшеница20-25 г/дкаЖитни и широколистни плевели2-8 лист на широколистните.10-15см височина на паламидата.Фаза на братене на житните плевели. От фаза братене до 2-ри стъблен възел на пшеницата.няма
Информационен лист за безопасност ПАЛАС®

Защо да изберете ПАЛАС®?

* Палас - Регистрирана търговска марка на Кортева

Нагоре