Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПАЛАС®

Ефикасен срещу власатка и овсига

Предимства

  • Едновременен контрол на житни и широколистни плевели
  • Единственото активно вещество за контрол на опасните плевели полска овсига и ливадна власатка
  • Селективност към културата
Информационен лист за безопасност ПАЛАС

Защо - ПАЛАС®?

Нагоре