ПАЛАС® - Ефикасен срещу власатка и овсига

Вегeтатaционен селективен хербицид за едновременна борба срещу житни и широколистни плевели в пшеница

ПАЛАС® - Ефикасен срещу власатка и овсига

Вегeтатaционен селективен хербицид за едновременна борба срещу житни и широколистни плевели в пшеница


Предимства

  • Едновременен контрол на житни и широколистни плевели;
  • Отлична ефикасност срещу полска овсига и ливадна власатка;
  • Селективност към културата, позволяваща третиране и в напреднали фази от развитието на растенията (след фаза братене);
  • Висококачествена, лесна за работа водоразтворима формулация.
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

ПАЛАС®

Информация за продукта

Обща информация

Име ПАЛАС®
Формулация Водоразтворими гранули (ВГ)
Съдържание г/кг Пироксулам-75 г/кг + Прилепител
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Палас® е селективен системен хербицид, съдържащ иновативното широкоспектърно активно вещество Пироксулам, удостоено с престижната награда за най-добър нов продукт за РЗ от Agrow Award. Палас® се поема от листата на плевелите, а от там се придвижва и до останалите им части.

Палас® блокира жизнено важни ензими на плевелите, в резултат на което няколко часа след приложението му спира тяхното нарастване. Пълното загиване на плевелите настъпва от 2-3 седмици след третиране.

Работен разтвор: при есенно приложение 15 л, при пролетно приложение 15-20 л.

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване се получава при температури над 5°С и под 25°С.

Препоръчителен момент на приложение: През есеннта – Житните култури да са влезли във фаза братене (да се вижда вече оформен брат). През пролетта – до края на втори стъблен възел на културата. Плевелите са най-чувствителни: Житни – от поникване до братене; Широколистни – 2-8 лист, Коренищни (паламида) – 10-15см височина; При житно заплевеляване е препоръчително борбата да бъде изведена още през есента!

Усвояване от плевелите: до час след третиране. При висока плътност на плевелите и при наличие на полска овсига (Bromus spp.) и пиявица (Lollium spp.) се препоръчва дозата от 25 г/дка.

Смесимост с други ПРЗ: Палас® може да се смесва с фунгициди, хербициди и инсектициди (без органофософорни), но поради различната твърдост на водата се препоръчва направата на тест за смесимост. Не е препоръчително смесването на Палас® с: органофосфорни инсектициди, (Палас® да се прилага поне 14 дни преди или след употребата им); растежни регулатори и листни торове (Палас® да се прилага поне 7 дни преди или след употребата им); продукти на база 2,4Д, поради риск от намаляване на противожитното действие на продукта!

Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващи култури.

Не се препоръчва: Приложението на Палас® при овес и ечемик! Приложение при температури под 5°С и над 25°С, както и при резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури). Третиране на култури, подложени на стрес в резултат на наводнение, мраз, засушаване или хранителен недостиг.

Житни плевели
Препоръчителна доза
20-25 г/дка
Препоръчителна доза
20-25 г/дка
Kласификация според FRACГрупа Б - инхбитори на ALS
Опаковка0,5 кг + 1 л
КатегорияНепрофесионална

Обща информация

Име ПАЛАС®
Формулация Водоразтворими гранули (ВГ)
Съдържание г/кг Пироксулам-75 г/кг + Прилепител
Бележки

Използвайте продуктите за растителна защита внимателно.Винаги прочитайте указанията върху етикета преди тяхното използване.

Механизъм на действие

Палас® е селективен системен хербицид, съдържащ иновативното широкоспектърно активно вещество Пироксулам, удостоено с престижната награда за най-добър нов продукт за РЗ от Agrow Award. Палас® се поема от листата на плевелите, а от там се придвижва и до останалите им части.

Палас® блокира жизнено важни ензими на плевелите, в резултат на което няколко часа след приложението му спира тяхното нарастване. Пълното загиване на плевелите настъпва от 2-3 седмици след третиране.

Работен разтвор: при есенно приложение 15 л, при пролетно приложение 15-20 л.

Температурен диапазон на приложение: Най-добро усвояване се получава при температури над 5°С и под 25°С.

Препоръчителен момент на приложение: През есеннта – Житните култури да са влезли във фаза братене (да се вижда вече оформен брат). През пролетта – до края на втори стъблен възел на културата. Плевелите са най-чувствителни: Житни – от поникване до братене; Широколистни – 2-8 лист, Коренищни (паламида) – 10-15см височина; При житно заплевеляване е препоръчително борбата да бъде изведена още през есента!

Усвояване от плевелите: до час след третиране. При висока плътност на плевелите и при наличие на полска овсига (Bromus spp.) и пиявица (Lollium spp.) се препоръчва дозата от 25 г/дка.

Смесимост с други ПРЗ: Палас® може да се смесва с фунгициди, хербициди и инсектициди (без органофософорни), но поради различната твърдост на водата се препоръчва направата на тест за смесимост. Не е препоръчително смесването на Палас® с: органофосфорни инсектициди, (Палас® да се прилага поне 14 дни преди или след употребата им); растежни регулатори и листни торове (Палас® да се прилага поне 7 дни преди или след употребата им); продукти на база 2,4Д, поради риск от намаляване на противожитното действие на продукта!

Влияние на продукта в сеитбооборота: Няма негативно последействие за следващи култури.

Не се препоръчва: Приложението на Палас® при овес и ечемик! Приложение при температури под 5°С и над 25°С, както и при резки температурни амплитуди (голяма разлика между дневната и нощната температури). Третиране на култури, подложени на стрес в резултат на наводнение, мраз, засушаване или хранителен недостиг.

Back
Пшеница - Житни плевели
Препоръчителна доза
20-25 г/дка
Препоръчителна доза
20-25 г/дка
Kласификация според FRACГрупа Б - инхбитори на ALS
Опаковка0,5 кг + 1 л
КатегорияНепрофесионална

Защо да изберете ПАЛАС®?

* Палас - Регистрирана търговска марка на Кортева

Нагоре