Решения в земеделието България
Решения в земеделието

ПОНТОС®

Стартирай начисто с новия почвен хербицид срещу смесено заплевеляване

Предимства

  • Чист старт наесен и по-добре гарнирани посеви напролет
  • За почвено или ранно вегетационно приложение
  • Единственият хербицид с пиколинафен за по-добър контрол на трудните плевели
  • Различен механизъм на действие от вегетационните хербициди на база сулфонилуреи
  • Висока ефикасност срещу житни и широколистни плевели - италиански райграс, овсига, власатка, полска лисича опашка, ефемери, самосевки от Clearfield® и конвенционална рапица

Информация за продукта

Име ПОНТОС®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Активни веществаФлуфенацет 240 г/л
Пиколинафен 100 г/л
КултуриПшеница (мека, твърда), Ечемик, Тритикале
Спектър на действиеЕдногодишни житни и широколистниплевели, вкл. италиански райграс, полскалисича опашка, обикновена ветрушка,едногодишна метлица, див овес, ефемери,теменужка, самосевки от Clearfield® рапица, и други
Момент на приложениеСлед сеитба преди поникване на културатаили ранно вегетационно до ВВСН 29 (крайнабратене)
Регистрирана дозаОт 50 до 100 мл/дка
  

Име ПОНТОС®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)
Активни веществаФлуфенацет 240 г/л
Пиколинафен 100 г/л
КултуриПшеница (мека, твърда), Ечемик, Тритикале
Спектър на действиеЕдногодишни житни и широколистниплевели, вкл. италиански райграс, полскалисича опашка, обикновена ветрушка,едногодишна метлица, див овес, ефемери,теменужка, самосевки от Clearfield® рапица, и други
Момент на приложениеСлед сеитба преди поникване на културатаили ранно вегетационно до ВВСН 29 (крайнабратене)
Регистрирана дозаОт 50 до 100 мл/дка
  

Информационен лист за безопасност ПОНТОС®
Етикет ПОНТОС®
Нагоре