ПОНТОС®

Започнете начисто

ПОНТОС®

Започнете начисто


Предимства

  • Чист старт наесен и по-добре гарнирани посеви напролет ü За почвено или ранно вегетационно приложение
  • Единственият хербицид с пиколинафен за по-добър контрол на трудните плевели
  • Различен механизъм на действие от вегетационните хербициди на база сулфонилуреи
  • Висока ефикасност срещу житни и широколистни плевели - италиански райграс, овсига, власатка, полска лисича опашка, ефемери, самосевки от Clearfield® и конвенционална рапица
Техническа информация
Информационен лист за безопасност

ПОНТОС®

Етикет

ПОНТОС®

Информация за продукта

Обща информация

Име ПОНТОС®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)

Механизъм на действие

Понтос® е комбинация от две активни вещества с различен механизъм на действие – пиколинафен и флуфенацет. И двете съставки са различни от масово използваните ALS инхибитори.

Пиколинафен е част от групата на PDS-инхибитори, след поемане от корените и листата на плевелите блокира ензима фитоен десатураза отговорен за синтеза на компоненти участващи в изграждането на каротиноидите. Като резултат плевелите изсветляват и загиват.

Флуфенацет е част от групата на VLCFA-инхибитори, след усвояване главно от корените и хипокотила на младите растения влияе върху синтеза на дълговерижните мастни киселини в плевелите. Натрупва се в меристемните тъкани и като резултат плевелите спират своето развитие.

Благодарение на различните си механизми на действие на активните съставки, Понтос® е важен инструмент в управлението на резистентността. Той контролира успешно и плевели, развили резистентност към ALS инхибитори.

Работен разтвор: 15 – 30 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: При почвено приложение да не се третира при температури над 30°С; При ранно вегетационно приложение най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 5°С и под 25°С.

Усвояване от културата/подвижност в почвата: Пиколинафен се усвоява от всички части на растението и се транспортира в близост до точките на усвояване. Флуфенацет се усвоява от корените и хипокотила на младите растения.

Смесимост с други ПРЗ: При необходимост продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове. Преди употрeба да се направи тест за смесимост.

Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 5°С, както и температура над 25-30°С.

Едногодишни житни плевели
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Едногодишни житни плевели
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Едногодишни житни плевели
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа – F1 PDS инхибитор
Група – 15 FA инхибитор
Опаковка4 x 5 л
КатегорияВтора професионална

Обща информация

Име ПОНТОС®
Формулация Суспензионен концентрат (СК)

Механизъм на действие

Понтос® е комбинация от две активни вещества с различен механизъм на действие – пиколинафен и флуфенацет. И двете съставки са различни от масово използваните ALS инхибитори.

Пиколинафен е част от групата на PDS-инхибитори, след поемане от корените и листата на плевелите блокира ензима фитоен десатураза отговорен за синтеза на компоненти участващи в изграждането на каротиноидите. Като резултат плевелите изсветляват и загиват.

Флуфенацет е част от групата на VLCFA-инхибитори, след усвояване главно от корените и хипокотила на младите растения влияе върху синтеза на дълговерижните мастни киселини в плевелите. Натрупва се в меристемните тъкани и като резултат плевелите спират своето развитие.

Благодарение на различните си механизми на действие на активните съставки, Понтос® е важен инструмент в управлението на резистентността. Той контролира успешно и плевели, развили резистентност към ALS инхибитори.

Работен разтвор: 15 – 30 л/дка.

Температурен диапазон на приложение: При почвено приложение да не се третира при температури над 30°С; При ранно вегетационно приложение най-добро усвояване на продукта се получава при температури над 5°С и под 25°С.

Усвояване от културата/подвижност в почвата: Пиколинафен се усвоява от всички части на растението и се транспортира в близост до точките на усвояване. Флуфенацет се усвоява от корените и хипокотила на младите растения.

Смесимост с други ПРЗ: При необходимост продуктът може да се смесва с повечето употребявани в практиката хербициди, инсектициди, растежни регулатори и листни торове. Преди употрeба да се направи тест за смесимост.

Не се препоръчва: Употреба на продукта при температури под 5°С, както и температура над 25-30°С.

Back
Ечемик - Едногодишни житни плевели
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Back
Пшеница - Едногодишни житни плевели
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Back
Тритикале - Едногодишни житни плевели
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Препоръчителна доза
75 мл/дка
Kласификация според FRACГрупа – F1 PDS инхибитор
Група – 15 FA инхибитор
Опаковка4 x 5 л
КатегорияВтора професионална

Нагоре